• Skisserte oppmålinger av tomtene. Se salgsoppgave for klare grenser
  • Skisserte oppmålinger av tomtene. Se salgsoppgave for klare grenser
  • Nærhet til Harkmarksfjorden
  • Solrike og lune tomter
Selg med Exbo

Hjem / Nedre Dibleheivei 25 / Mandal

Nedre Dibleheivei 25 / Mandal

Mandal - Solrike, lune og fine hyttetomter i nærhet til Harkmarksfjorden - Uten byggeklausul

Prisantydning 600 000,-
Omkostninger 29 740,-
Totalpris 629 740,-
Tomteareal 640 kvm
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Parkering

Tomten må opparbeides med plass til to parkeringsplasser. Viser til reguleringsbestemmelsene.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 202301
Navn Kommuneplanens arealdel 2023-2035
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 07.09.2023
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/6158/4205-202301%20Bestemmelser.pdf

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 143
Navn Lian vest del av gnr. 5 bnr.1
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 10.09.2008
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/2100/10021431.pdf
- https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/2139/1002-143%20Lian%20MVE1%20Bestemmelser.pdfGnr 5 bnr 52:
Delarealer Delareal 698 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Delarealer Delareal 689 kvm
Formål Fritidsbebyggelse
Feltnavn FB
Delareal 9 kvm
Formål Friluftsområde
Feltnavn FO

Gnr 5 bnr 54:
Delarealer Delareal 787 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Delarealer Delareal 1 m
Formål Friluftsområde
Feltnavn FO
Delareal 785 m
Formål Fritidsbebyggelse
Feltnavn FB

Gnr 5 bnr 48:
Delarealer Delareal 764 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Delarealer Delareal 763 kvm
Formål Fritidsbebyggelse
Feltnavn FB
Gnr 5 bnr 49:
Delarealer Delareal 703 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Delarealer Delareal 702 kvm
Formål Fritidsbebyggelse
Feltnavn FB

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 982 803 44

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Siren Skoie

Siren Skoie

Eiendomsmegler

982 803 44
ss@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 600 000,-
Omkostninger 29 740,-
Totalpris 629 740,-
Tomteareal 640 kvm
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 5
Bruksnr 52
Meglers referanse 3043370
Finnkode 323019401
Annonseendring 22.04.2024 11:53

Prisinformasjon

Prisantydning 600 000,-
Omkostninger 29 740,-
Totalpris 629 740,-
600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-))
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
--------------------------------------------------------
29 740,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
629 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Tomten må opparbeides med plass til to parkeringsplasser. Viser til reguleringsbestemmelsene.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 202301
Navn Kommuneplanens arealdel 2023-2035
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 07.09.2023
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/6158/4205-202301%20Bestemmelser.pdf

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 143
Navn Lian vest del av gnr. 5 bnr.1
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 10.09.2008
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/2100/10021431.pdf
- https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/2139/1002-143%20Lian%20MVE1%20Bestemmelser.pdfGnr 5 bnr 52:
Delarealer Delareal 698 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Delarealer Delareal 689 kvm
Formål Fritidsbebyggelse
Feltnavn FB
Delareal 9 kvm
Formål Friluftsområde
Feltnavn FO

Gnr 5 bnr 54:
Delarealer Delareal 787 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Delarealer Delareal 1 m
Formål Friluftsområde
Feltnavn FO
Delareal 785 m
Formål Fritidsbebyggelse
Feltnavn FB

Gnr 5 bnr 48:
Delarealer Delareal 764 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Delarealer Delareal 763 kvm
Formål Fritidsbebyggelse
Feltnavn FB
Gnr 5 bnr 49:
Delarealer Delareal 703 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Delarealer Delareal 702 kvm
Formål Fritidsbebyggelse
Feltnavn FB

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring iht. vilkår.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Foreligger ikke pr.d.d. Dette vil bli beregnet når eiendommen er bebygd.

Velavgift

Velavgift:

Andre opplysninger

Vedlagt i salgsoppgaven ligger protokoll fra årsmøte i Lian Vest hytteforening, vedtekter for Varvika veiforening, Lian Vest hytteforening og Nedre Diblehei veilag.
Det avholdes årlig dugnad på veien andre lørdag i juli. De medlemmene som ikke deltar, må betale inn gebyr til veilaget.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
Kjøper forplikter seg til å sette seg inn i gjeldende arealplan og reguleringsbestemmelser. Reguleringsplan og reguleringskart ligger vedlagt i prospekt.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Nedre Dibleheivei 25 / Mandal

Nedre Dibleheivei 25 4516 Mandal

Siren Skoie, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 44

Fritidseiendom

Gnr. 5 bnr. 52 i Lindesnes kommune

3-23-0194

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse.

Tomtene ligger lunt og solrikt til i et etablert, men lite hyttefelt ved Harkmarksfjorden i Mandal. Med en liten tur i båt eller bil finner man Mandal sentrum. Byen byr på Norges sørligste og kanskje koseligste gågate med mange gode sentrumsfasiliteter, blant annet bakeri, bokhandel, fortausrestauranter og hyggelige butikker. Langs elva kan man sommerstid oppleve et yrende båtliv.
Tangvall sentrum i Søgne ligger ca. 20 min unna, Kristiansand og Dyreparken hhv 30-40 minutters biltur.

Eiet tomt på 640 kvm.

Prisantydningen er pr. tomt.

Nedre Dibleheivei 25: Tomtestørrelse 698 kvm
Nedre Dibleheivei 27: Tomtestørrelse 640 kvm
Nedre Dibleheivei 29: Tomtestørrelse 786 kvm
Nedre Dibleheivei 40: Tomtestørrelse 763 kvm
Nedre Dibleheivei 42: Tomtestørrelse 702 kvm

Kjøper er ansvarlig for videre opparbeidelse av tomten. Kjøper bærer selv ansvaret for kostnader og godkjennelse vedrørende søknadsprosessen med kommunen.

Tomtene er ferdig grovplanert med anlagte veier og tilførselsledning for strøm, vann og avløp til hver tomt.