• Velkommen til Store Elvegate 49
 • Kombinert næring/leilighetsbygg midt i sentrum
 • Lagerrom i 1.etg
 • Så går vi til 2- og 3.etg
 • Godkjent leilighet i 2.etg med kjøkken
 • Stue
 • Soverom
 • med fin utsikt til elven
 • Soverom 2
 • Baderom
 • Rom ved inngang til 3.etg
 • 3.etg
 • Hjertelig velkommen til visning
 • Store Elvegata 49 - ButikkPizza 1. Etasje
 • Store Elvegata 49 - Forretning 1. Etasje
 • Store Elvegata 49 - 2. Etasje
 • Store Elvegata 49 - Loftsetasje
Selg med Exbo

Hjem / Store Elvegate 49 / Mandal

Store Elvegate 49 / Mandal

SENTRUM - Næringslokale med leilighet i 2.etg midt i sentrum!

Prisantydning 2 100 000,-
Omkostninger 66 540,-
Totalpris 2 166 540,-
P-rom 109 kvm
Bruksareal 225 kvm
Tomteareal 203 kvm
Boligtype Annet

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 109 kvm, Bruksareal: 225 kvm, Bruttoareal: 253 kvm

Forretning: BTA: 38 kvm, BRA; 32 kvm, S-rom: 32 kvm
Butikk/pizza: BTA: 40 kvm, BRA: 35 kvm, P-rom: 19 kvm, S-rom: 16 kvm
2.etg bolig: BTA: 100 kvm, BRA: 93 kvm, P-rom: 92 kvm, S-rom: 1 km
2.etg tilhørende loftsetasje: BTA: 15 kvm, BRA: 12 kvm, S-rom: 12 kvm
Loftsetasje: BTA: 60 kvm, BRA: 53 kvm, S-rom: 53 kvm

MERKNADER OM AREAL:
Bruttoarealet er estimert.
Arealer er målt med laser men det vil kunne forekomme mindre avvik +/ 2m² pr. plan. Hovedsakelig 1 og loftsetasjen.

Romfordelingen i boligen er betegnet etter beste skjønn, det vil kunne forekomme avvik. Grunnet alder bolig vurderes kun 2 etasjens
hoveddel som godkjent til varig opphold/P-rom. Butikk/pizzaens utsalgsrom/servering vurderes og til godkjent for varig opphold bruk
næring og er betegnet som P-rom i rapport. Øvrige rom er S-rom og er kun betegnet etter bruken for å tydeliggjøre rom i rapport.

Trappehullet er fratrukket boligens BRA loftsetasjen.

Oppbevaringsrom i butikk/pizza del bak wc har for lite høyde til å bli medregnes. Er for øvrig ca. 22m².

Utvendig bod er ikke målsatt, har og trolig manglende høyde til å bli medregnet. Boden var og helt full av utsyr på befaring og derav
ingen tilkomst.

Parkering

Ingen tilhørende parkering til eiendommen - men det kan leies på Halsefidja parkeringshus i  kort avstand fra eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel 2018-2030, vedtatt 31.01.2019. Hensynssone H910.
Eiendommen ligger under reguleringsplan for Mandal Sentrum vedtatt 14.09.2006, avsatt til bevaring av bygninger, gang/sykkelvei, kjørevei, bolig/forretning/kontor.

Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport. Antatt byggeår på 1800-tallet iht takstmann.

Innhold

Kombinert bygg med både næringslokale og leilighet midt i sentrum.
Utsalg/butikk med 4 Innredede rom til gang, lager, wc, samt bod i den ene delen i 1.etg. I den andre delen i 1.etg er det 3 rom innredet til bad, kjøkken, butikk.
I 2.etg er det entre/gang, bad, kjøkken, stue, hall, 2 soverom, samt bod med vvs bereder og 2 innredede rom som entre og bod.
Loftsetasjen har 6 innredede rom.

Info fra kommunen:
Det er kun godkjent forretningsdel i 1.etg og leilighet i 2.etg - Det er ikke godkjent utleieleilighet i 1.etg eller i 3.etg. Det foreligger ingen godkjente bygningstegninger fra byggeår, så det vites ikke om dagens bruk av rominndeling stemmer overrens med dagens bruk. 3.etg og del av 1.etg er ikke godkjent for varig opphold og er ikke søkt godkjent innredet.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Eldre enebolig antas oppført på 1800 tallet beliggende sentralt i Mandal i den eldre trehusbebyggelsen ved brokrysset.
Boligen er idag innredet med 2 butikk deler i 1 etasjen hvorav en er utleid til take-away pizza restaurant. 2 etasjen består av innredet bolig
del, loftsetasjen er og innredet og har tidligere vært utleid som leilighet. Etter kommunale opplysninger er loftsleilighet ikke godkjent for
varig opphold/utleie.

De fleste overflater på boligen fremstår med slitasje og elde og det vil måtte påregnes en del utbedringer både innvendig og utvendig. Jeg
anbefaler å ha med fagkyndig på visning.

Boligen er for øvrig stokkebygd og derav lite isolert og vindtettet, den kan derav ikke klassifiseres som en moderne bolig.

Det ble registrert en del vesentlige avvik som blir kommentert nedenfor og vil måtte påregnes utbedret:
- Dreneringen er svekket, det ble målt forhøyede fuktverdier på vegger mot tilstøtende terreng. Fuktig lukt ble og påvist i forretningsdel.
- Kledning av varierende alder/stand. En del råte/fukt/utettheter registrert. Det vil og måtte antas stedvis råte i bærekonstruksjon/reisverk
grunnet åpninger, råte og defekte ringmurer.
- Taktekking, renner og beslag av eldre dato. Lekkasjer, knekte takstein og utettheter registrert.
- Vinduer er av eldre dato og moderniseringer evnt. restaurering må påregnes. Stedvis og noen punkterte glass og vinduer med råte
registrert.
- De fleste innerdørene og ytterdører i 2 etasje er utført på høyde 1.9m til 2m. Ytterdører 2 etasje må skiftes. Øvrige ytterdører
vedlikeholdes.
- Det er 3 bad og 1 wc i boligen. Må påregnes renovert.
- 3 kjøkken av varierende kvalitet. Stedvise utbedringer må påregnes.
- Boligen har større skjevheter i gulv og etasjeskille som normalt i forhold byggeår.
- De fleste av de innvendige overflater vil trenge en modernisering/oppgradering og utbedring. Gulv, vegger og tak har og stedvise
fuktskader etter bruk og lekkasjer.
- Utvendig bod, støp og terrasse må påregnes utbedret. Terrassen slik den foreligger pr dags dato er en risikokonstruksjon da det ble påvist
mye råte og fukt på bord og bæring. Man bør være aktsom på befaring.
- Det anbefales en gjennomgang av utsyr og opplegg VVS og EL av godkjente installatører. For øvrig varierende opplegg, det meste må
antas fra start 1990 tallet og eldre. Utbedringer må påregnes.
- Boligens loftsleilighet er ikke søkt godkjent hos kommunen. Ved omdisponering til leilighet må det påregnes større kostnader.
- Rom betegnelsen i rapport er kun for å synligjøre overflater. De fleste rom er S-rom og ikke godkjent for varig opphold.
- Boligen er SEFRAK registrert og ligger i bevaringssonen i Mandal. Bruk av materialkrav foreligger ved modernisering. Det ble påvist
en del feil bruk av materiell som må skiftes til korrekt materiell etter bestemmelser ved en modernisering. Boligen ligger og i arkeologisk
kulturminne.

Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Umiddelbar nærhet til alt av byens fasiliteter og kollektiv transport.
- Bolig med potensiell utleie muligheter.

- Det anbefales ved endringer/utbedringer å søke om støtte fra eksempelvis Mandalsfondet eller riksantikvar.
Rapport må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellige tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden. Dette da hovedtilstandsgraden er
gitt etter punktets største avvik. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076.

Lykke til på visning!

Oppvarming

Selger informerer:
Det er varmekabler på baderom i 2.etg, samt i badegulv og kjøkkengulv i liten butikk i første etasje. Alle varmekablene er av eldre dato og de bruker mere strøm enn de varmer, så de har ikke vært i bruk. Varmepumpen i butikken er defekt. All oppvarming er beregnet på elektriske varmeovner.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 906 81 815

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Maiken Skoie

Maiken Skoie

Eiendomsmegler

906 81 815
ms@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 100 000,-
Omkostninger 66 540,-
Totalpris 2 166 540,-
P-rom 109 kvm
Bruksareal 225 kvm
Tomteareal 203 kvm
Boligtype Annet
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 160
Bruksnr 1102
Meglers referanse 3035339
Finnkode 321013901
Annonseendring 11.06.2024 10:57

Prisinformasjon

Prisantydning 2 100 000,-
Omkostninger 66 540,-
Totalpris 2 166 540,-
2 100 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
52 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 100 000,-))
--------------------------------------------------------
66 540,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 166 540,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 109 kvm, Bruksareal: 225 kvm, Bruttoareal: 253 kvm

Forretning: BTA: 38 kvm, BRA; 32 kvm, S-rom: 32 kvm
Butikk/pizza: BTA: 40 kvm, BRA: 35 kvm, P-rom: 19 kvm, S-rom: 16 kvm
2.etg bolig: BTA: 100 kvm, BRA: 93 kvm, P-rom: 92 kvm, S-rom: 1 km
2.etg tilhørende loftsetasje: BTA: 15 kvm, BRA: 12 kvm, S-rom: 12 kvm
Loftsetasje: BTA: 60 kvm, BRA: 53 kvm, S-rom: 53 kvm

MERKNADER OM AREAL:
Bruttoarealet er estimert.
Arealer er målt med laser men det vil kunne forekomme mindre avvik +/ 2m² pr. plan. Hovedsakelig 1 og loftsetasjen.

Romfordelingen i boligen er betegnet etter beste skjønn, det vil kunne forekomme avvik. Grunnet alder bolig vurderes kun 2 etasjens
hoveddel som godkjent til varig opphold/P-rom. Butikk/pizzaens utsalgsrom/servering vurderes og til godkjent for varig opphold bruk
næring og er betegnet som P-rom i rapport. Øvrige rom er S-rom og er kun betegnet etter bruken for å tydeliggjøre rom i rapport.

Trappehullet er fratrukket boligens BRA loftsetasjen.

Oppbevaringsrom i butikk/pizza del bak wc har for lite høyde til å bli medregnes. Er for øvrig ca. 22m².

Utvendig bod er ikke målsatt, har og trolig manglende høyde til å bli medregnet. Boden var og helt full av utsyr på befaring og derav
ingen tilkomst.

Parkering

Ingen tilhørende parkering til eiendommen - men det kan leies på Halsefidja parkeringshus i  kort avstand fra eiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel 2018-2030, vedtatt 31.01.2019. Hensynssone H910.
Eiendommen ligger under reguleringsplan for Mandal Sentrum vedtatt 14.09.2006, avsatt til bevaring av bygninger, gang/sykkelvei, kjørevei, bolig/forretning/kontor.

Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport. Antatt byggeår på 1800-tallet iht takstmann.

Innhold

Kombinert bygg med både næringslokale og leilighet midt i sentrum.
Utsalg/butikk med 4 Innredede rom til gang, lager, wc, samt bod i den ene delen i 1.etg. I den andre delen i 1.etg er det 3 rom innredet til bad, kjøkken, butikk.
I 2.etg er det entre/gang, bad, kjøkken, stue, hall, 2 soverom, samt bod med vvs bereder og 2 innredede rom som entre og bod.
Loftsetasjen har 6 innredede rom.

Info fra kommunen:
Det er kun godkjent forretningsdel i 1.etg og leilighet i 2.etg - Det er ikke godkjent utleieleilighet i 1.etg eller i 3.etg. Det foreligger ingen godkjente bygningstegninger fra byggeår, så det vites ikke om dagens bruk av rominndeling stemmer overrens med dagens bruk. 3.etg og del av 1.etg er ikke godkjent for varig opphold og er ikke søkt godkjent innredet.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Eldre enebolig antas oppført på 1800 tallet beliggende sentralt i Mandal i den eldre trehusbebyggelsen ved brokrysset.
Boligen er idag innredet med 2 butikk deler i 1 etasjen hvorav en er utleid til take-away pizza restaurant. 2 etasjen består av innredet bolig
del, loftsetasjen er og innredet og har tidligere vært utleid som leilighet. Etter kommunale opplysninger er loftsleilighet ikke godkjent for
varig opphold/utleie.

De fleste overflater på boligen fremstår med slitasje og elde og det vil måtte påregnes en del utbedringer både innvendig og utvendig. Jeg
anbefaler å ha med fagkyndig på visning.

Boligen er for øvrig stokkebygd og derav lite isolert og vindtettet, den kan derav ikke klassifiseres som en moderne bolig.

Det ble registrert en del vesentlige avvik som blir kommentert nedenfor og vil måtte påregnes utbedret:
- Dreneringen er svekket, det ble målt forhøyede fuktverdier på vegger mot tilstøtende terreng. Fuktig lukt ble og påvist i forretningsdel.
- Kledning av varierende alder/stand. En del råte/fukt/utettheter registrert. Det vil og måtte antas stedvis råte i bærekonstruksjon/reisverk
grunnet åpninger, råte og defekte ringmurer.
- Taktekking, renner og beslag av eldre dato. Lekkasjer, knekte takstein og utettheter registrert.
- Vinduer er av eldre dato og moderniseringer evnt. restaurering må påregnes. Stedvis og noen punkterte glass og vinduer med råte
registrert.
- De fleste innerdørene og ytterdører i 2 etasje er utført på høyde 1.9m til 2m. Ytterdører 2 etasje må skiftes. Øvrige ytterdører
vedlikeholdes.
- Det er 3 bad og 1 wc i boligen. Må påregnes renovert.
- 3 kjøkken av varierende kvalitet. Stedvise utbedringer må påregnes.
- Boligen har større skjevheter i gulv og etasjeskille som normalt i forhold byggeår.
- De fleste av de innvendige overflater vil trenge en modernisering/oppgradering og utbedring. Gulv, vegger og tak har og stedvise
fuktskader etter bruk og lekkasjer.
- Utvendig bod, støp og terrasse må påregnes utbedret. Terrassen slik den foreligger pr dags dato er en risikokonstruksjon da det ble påvist
mye råte og fukt på bord og bæring. Man bør være aktsom på befaring.
- Det anbefales en gjennomgang av utsyr og opplegg VVS og EL av godkjente installatører. For øvrig varierende opplegg, det meste må
antas fra start 1990 tallet og eldre. Utbedringer må påregnes.
- Boligens loftsleilighet er ikke søkt godkjent hos kommunen. Ved omdisponering til leilighet må det påregnes større kostnader.
- Rom betegnelsen i rapport er kun for å synligjøre overflater. De fleste rom er S-rom og ikke godkjent for varig opphold.
- Boligen er SEFRAK registrert og ligger i bevaringssonen i Mandal. Bruk av materialkrav foreligger ved modernisering. Det ble påvist
en del feil bruk av materiell som må skiftes til korrekt materiell etter bestemmelser ved en modernisering. Boligen ligger og i arkeologisk
kulturminne.

Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Umiddelbar nærhet til alt av byens fasiliteter og kollektiv transport.
- Bolig med potensiell utleie muligheter.

- Det anbefales ved endringer/utbedringer å søke om støtte fra eksempelvis Mandalsfondet eller riksantikvar.
Rapport må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellige tilstandsgrad på hovedtilstandsgraden. Dette da hovedtilstandsgraden er
gitt etter punktets største avvik. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076.

Lykke til på visning!

Oppvarming

Selger informerer:
Det er varmekabler på baderom i 2.etg, samt i badegulv og kjøkkengulv i liten butikk i første etasje. Alle varmekablene er av eldre dato og de bruker mere strøm enn de varmer, så de har ikke vært i bruk. Varmepumpen i butikken er defekt. All oppvarming er beregnet på elektriske varmeovner.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning. Forsikringen gjelder kun for boligdelen.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2020:
Som primærbolig: kr 556 103
Som sekundærbolig: kr 1 853 676

Andre opplysninger

Kun integrerte hvitevarer på kjøkken følger med dersom ikke annet blir avtalt mellom partene.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Kristian Torland, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Fra 1. januar 2014 er det krav om at radon nivået måles i utleieboliger. Det er ikke foretatt radonmåling av denne boligen. Hvis kjøper ønsker å leie ut, blir det kjøpers ansvar å gjennomføre måling og foreta eventuelle utbedringer som følge av resultatet av målingen.

NÆRING: Eiendommen er delvis et næringsbygg. For eventuelle spørsmål om skatt og merverdiavgift tilknyttet kjøp av næringsbygg oppfordres kjøper å ta kontakt med skatteetaten. Exbo er ikke ansvarlig for partenes merverdiavgift/justeringsforpliktelse/avskrivninger m.m vedørende kjøp av næringsbygget.

Frivillig medlemsskap i vel, og om butikkene skal være med på å betale for julegaten som henges opp mellom husene iht selger.

Det foreligger i dag leieavtale på butikk/pizza lokalet, samt leilighet i 2.etg, hvor leieavtalen startet 01.06.2023 og opphører 01.06.2024 uten oppsigelse. Kontrakten kan sies opp med 1.mnd oppsigelse. Kontakt megler for å få oversendt kontrakt.
Utleier og leietaker av butikken, har avtale om å dele uteplassen 50/50 under skalldyrfestivalen hvis dette skulle bli nødvendig. Det er ingen avtaler eller plikter ut over dette.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Store Elvegate 49 / Mandal

Store Elvegate 49 4517 Mandal

Maiken Skoie, Eiendomsmegler
Mob: 90 68 18 15

Annet

Gnr. 160 bnr. 1102 i Lindesnes kommune

3-21-0139

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen har en av Mandals mest sentrale beliggenheter midt i sentrum. Eiendommen ligger flott til i handelssentrum av Mandal med Alti kjøpesenter like ved og ved kun noen få minutters gange fra eiendommen finner man Norges sørligste og kanskje koseligste gågate, med mange gode sentrumsfasiliteter, blant annet bakeri, bokhandel, fortausrestauranter & hyggelige butikker.

Eiet tomt på 203 kvm. I henhold til matrikkelen så er det noe usikre grenser, ved oppmåling kan avvik forekomme. Deler av eiendommen ligger utenfor eiendomsgrensen, se vedlagt kart i salgsoppgaven.
Tomten er opparbeidet med støpte partier og terrasse.