• Velkommen til Floras vei 21 - En utsiktstomt av de sjeldne!
 • Tomten er meget solrik med sen kveldsol
 • Solnedgang - Bilde tatt av eier
 • Kveldsol - Bilde tatt av eier
 • Tomten ligger fint til i enden av blindvei
 • Reguleringsplanen for området er romslig og gir en unik mulighet til å bygge stor enebolig
 • Bilde tatt i ca 3 meters høyde fra bakkenivå
 • Mandal sentrum lyser opp når mørket legger seg for en flott utsikt kveldstid
 • Sør-vestvendt utsikt!
 • Tomten er delvis opparbeidet
 • Fabelaktig utsikt mot sentrum
 • Utsikt mot sentrum og Mandalselva
 • Floras vei - Et allerede etablert boligfelt
 • Området består av nye og etablerte eneboliger
 • Flott utsikt også oppover Mandalselva
 • Solnedgangen fra tomten gir et unikt fargespill
 • Floras vei 21!
Selg med Exbo

Hjem / Floras vei 21 / Mandal

Floras vei 21 / Mandal

Utsiktstomt med utsøkte solforhold, morgen til kveld! - Populært og veletablert boligområde - Ingen byggeklausul.

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 88 892,-
Totalpris 3 078 892,-
Tomteareal 772 kvm
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Parkering

Parkering opparbeides på egen tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner

Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 485 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Id 201103
Navn SKINSNESHEIA B7
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 26.05.2011
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/201103/Dokumenter/1002201103_Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 772 m
Formål Boligbebyggelse
Feltnavn B8

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplan og bestemmelser.
Kjøper er ansvarlig for videre utarbeiding av tomten.
Kjøper er selv ansvarlig for søknadsprosessen med kommunen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Svært flott tomt i det nye og attraktive boligfeltet i Floras vei. Tomten ligger fint til med en av feltets absolutt mest attraktive beliggenheter med utsikt og fantastiske solforhold. Nærhet til alle byens fasiliteter. Tomten står klar for overtakelse!

Kjøper er selv ansvarlig for søknadsprosessen med kommunen vedrørende opparbeidelse og bygging på tomten.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 458 38 665

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Alexander Skarpeid Lindland

Alexander Skarpeid Lindland

Eiendomsmegler

458 38 665
asl@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 88 892,-
Totalpris 3 078 892,-
Tomteareal 772 kvm
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 39
Bruksnr 319
Meglers referanse 3041840
Finnkode 323011401
Annonseendring 04.07.2023 17:39

Prisinformasjon

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 88 892,-
Totalpris 3 078 892,-
2 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
--------------------------------------------------------
88 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 078 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Parkering

Parkering opparbeides på egen tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner

Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 485 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Id 201103
Navn SKINSNESHEIA B7
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 26.05.2011
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/201103/Dokumenter/1002201103_Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 772 m
Formål Boligbebyggelse
Feltnavn B8

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplan og bestemmelser.
Kjøper er ansvarlig for videre utarbeiding av tomten.
Kjøper er selv ansvarlig for søknadsprosessen med kommunen.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Svært flott tomt i det nye og attraktive boligfeltet i Floras vei. Tomten ligger fint til med en av feltets absolutt mest attraktive beliggenheter med utsikt og fantastiske solforhold. Nærhet til alle byens fasiliteter. Tomten står klar for overtakelse!

Kjøper er selv ansvarlig for søknadsprosessen med kommunen vedrørende opparbeidelse og bygging på tomten.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Ligningsverdi

Ligningen vil beregnes på ny når eiendommen er bebygd.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte dokumenter som reguleringsbestemmelser m.m i salgsoppgave/prospekt.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Floras vei 21 / Mandal

Floras vei 21 4515 Mandal

Alexander Skarpeid Lindland, Eiendomsmegler
Mob: 45 83 86 65

Boligtomt

Gnr. 39 bnr. 319 i Lindesnes kommune

3-23-0114

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen er beliggende i et nyere, barnevennlig og fint område på Ime 3. Her har man barnehage, kort vei til Ime barneskole og Vassmyra ungdomsskole. Nærhet til sentrum med fin gang- og sykkelvei. Området byr også på mange fine naturopplevelser og turløyper. Et rolig og attraktivt område. Floras vei er allerede godt etablert, og infrastruktur/fasiliteter er allerede på plass.  Boligtomten som her selges har en av feltets mest attraktive plasseringer med fantastiske solforhold morgen til kveld, samt en utsøkt utsikt mot Mandalselva, byen og naturen. Her ligger du virkelig rolig og fint til i blindvei. Dette er en spennende mulighet til å bygge sin egen drømmebolig i et veletablert og familivennlig boligområde på en av byens flotteste utsiktstomter.

Floras vei er et fint sted å bo!

Eiet tomt på 772 kvm.
Tomten ligger flott til i høyden med utsikt og fantastiske solforhold. Her kan man virkelig nyte kveldsolen!
Se vedlagt reguleringsplan i salgsoppgaven, her er det lagt til rette for å bygge større innholdsrike eneboliger med mulighet for utleiedel.

Tomten leveres slik den står i dag, slik som besiktiget.