• Eneboliger for salg i Mandals nyeste bydel! - Boligtype B
  • Boligene blir oppført med et moderne og innbydende uttrykk!
  • Illustrasjonsbilde kjøkken
  • Illustrasjonsbilde fra stue
  • Velkommen til Nordgloppa
  • Oversiktsbilde av boligtype B
Selg med Exbo

Hjem / Nordgloppa 17 / Mandal

Nordgloppa 17 / Mandal

Sandnesheia - 4 romslige og funksjonelle eneboliger i Mandals nyeste bydel - Salgsstart!

Prisantydning 5 450 000,-
Omkostninger 33 740,-
Totalpris 5 483 740,-
Bruksareal 176 kvm
Soverom 4
Boligtype Boligtomt

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 176 kvm

Se vedlagt prospekt for full oversikt over de prosjekterte arealene på boligene.

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Parkering

Boligene leveres med integrert carport. Det er også tilstrekkelig plass til parkering i egen innkjørsel.
Forberedende arbeid til installasjon av elbillader i carport kan leveres som tilvalg etter avtale med selger.

Reguleringsforhold

Eiendommene ligger under områderegulering for Sandnesheia boligområde, planid: 201406. Formål: Bolig.

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 632 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Framtidig
Områdenavn B2

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 202109
Navn Nordgloppa og Sønnergloppa, Sandnesheia
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 28.04.2022
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/202109/Dokumenter/4205-202109%20Bestemmelser.PDF
Delarealer Delareal 632 m
Formål Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
Feltnavn B8.6

Byggemåte

Se vedlagte prospekt for detaljert byggemåte.

Innhold

Vi har gleden av å presentere 4 eneboliger på flotte tomter tilhørende Mandals nyeste bydel, Sandnesheia!

Boligene gir et spennende arkitektonisk uttrykk og blir oppført med moderne og høy standard. Praktiske og innholdsrike eneboliger med følgende planløsning: 

1. Etasje:
- Hall
- 3 soverom
- Vaskerom
- Baderom
- Carport med utvendig bod

2. Etasje:
- Åpen stue/kjøkkenløsning
- Hovedsoverom m/ Walk in closet og eget baderom
- Stor balkong

Verd å nevne:
- Høyhastighets internett
- Asfaltert innkjørsel
- Stor og åpen løsning i 2 etasjen gir en herlig romfølelse.
- Delikat fasade som gjør boligene meget innbydende.

Utfyllende rombeskrivelse med materialvalg og forslag til tilvalg er vedlagt prospektet.

Oppvarming

Boligen blir levert med varmekabler, se romskjema. I tillegg vil bolig klargjøres med pipegjennomføring for fremtidig mulighet for montering av ildsted. Varmekilder utover dette inngår ikke i leveransen.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 458 38 665

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Alexander Skarpeid Lindland

Alexander Skarpeid Lindland

Eiendomsmegler

458 38 665
asl@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 5 450 000,-
Omkostninger 33 740,-
Totalpris 5 483 740,-
Bruksareal 176 kvm
Soverom 4
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 47
Bruksnr 52
Meglers referanse 3041822
Finnkode 323011001
Annonseendring 06.03.2024 10:29

Prisinformasjon

Prisantydning 5 450 000,-
Omkostninger 33 740,-
Totalpris 5 483 740,-
5 450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
32 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 300 000,-))
--------------------------------------------------------
33 740,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 483 740,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 176 kvm

Se vedlagt prospekt for full oversikt over de prosjekterte arealene på boligene.

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for ev. innvendig bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer eventuelt parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre/større enn markedsført areal. Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.

Parkering

Boligene leveres med integrert carport. Det er også tilstrekkelig plass til parkering i egen innkjørsel.
Forberedende arbeid til installasjon av elbillader i carport kan leveres som tilvalg etter avtale med selger.

Reguleringsforhold

Eiendommene ligger under områderegulering for Sandnesheia boligområde, planid: 201406. Formål: Bolig.

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 632 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Framtidig
Områdenavn B2

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 202109
Navn Nordgloppa og Sønnergloppa, Sandnesheia
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 28.04.2022
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/202109/Dokumenter/4205-202109%20Bestemmelser.PDF
Delarealer Delareal 632 m
Formål Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
Feltnavn B8.6

Byggemåte

Se vedlagte prospekt for detaljert byggemåte.

Innhold

Vi har gleden av å presentere 4 eneboliger på flotte tomter tilhørende Mandals nyeste bydel, Sandnesheia!

Boligene gir et spennende arkitektonisk uttrykk og blir oppført med moderne og høy standard. Praktiske og innholdsrike eneboliger med følgende planløsning: 

1. Etasje:
- Hall
- 3 soverom
- Vaskerom
- Baderom
- Carport med utvendig bod

2. Etasje:
- Åpen stue/kjøkkenløsning
- Hovedsoverom m/ Walk in closet og eget baderom
- Stor balkong

Verd å nevne:
- Høyhastighets internett
- Asfaltert innkjørsel
- Stor og åpen løsning i 2 etasjen gir en herlig romfølelse.
- Delikat fasade som gjør boligene meget innbydende.

Utfyllende rombeskrivelse med materialvalg og forslag til tilvalg er vedlagt prospektet.

Oppvarming

Boligen blir levert med varmekabler, se romskjema. I tillegg vil bolig klargjøres med pipegjennomføring for fremtidig mulighet for montering av ildsted. Varmekilder utover dette inngår ikke i leveransen.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger opplyse om energi- og oppvarmingskarakter og lage energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes leveranse i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Ligningsverdi

Denne fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en primærbolig eller sekundærbolig.
For mer informasjon om dette henviser vi til www.skatteetaten.no.

Andre opplysninger

Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes
til 9 måneder etter oppstart av tømrerarbeider, forutsatt at
igangsettingstillatelse er mottatt fra kommunen.
Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være
byggerengjort.

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Budgivning

Boligene har fastpris.

Avtale om kjøp forutsettes inngått kjøpsavtale på eiendommen. Kjøpsavtale fås hos megler.

Ved signert kjøpsavtale (også e-signering) er kjøpet bindende. Kjøpekontrakt utført i etterkant av Exbo Eiendomsmegling AS, som signeres av begge parter.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum + omkostninger betales inn til meglers klientkonto, ved overtagelse.

KOSTNADER VED AVBESTILLING
Kjop etter bustadoppforingslova innebarer en avbestillingsrett for kjoper. Dersom denne retten benyttes vil kjoper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som folge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer for selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr pa. 5 % av kjopesummen. Kontakt megler for narmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

FORSIKRING
Entreprenør/ boligleverandør holder hele bygget forsikret i byggeperioden frem til overtagelse. Entreprenør/boligleverandør skal dokumentere sin ansvarsforsikring for skade som kan bli påført forbruker eller tredjeperson senest 14 dager før avtalt byggestart.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått opplyst utgjør en del av salgsdokumentasjonen. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til selger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt  gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Dette området er under utbygging og det må påberegnes byggestøy.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Nordgloppa 17 / Mandal

Alexander Skarpeid Lindland, Eiendomsmegler
Mob: 45 83 86 65

Boligtomt

Gnr. 47 bnr. 52 i Lindesnes kommune

3-23-0110

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Et par kilometer øst for Mandal Sentrum er den nye bydelen Sandnesheia under full utvikling.
Her har Agder Bolig fått muligheten til å bygge fire flotte eneboliger på hele 210 kvm.
Her kan du nyte en unik utsikt til byen samtidig som du kan bo tett på naturen med både Mandalselva og Aurebekksvannet like i nærheten.
Her skal du finne alt du trenger, både gode naboer, barnehage, grøntområder og nærhet til natur og by.
En kort spasertur unna er det busstopp med jevnlige avganger til Kristiansand og med nye E39 er dette kun en 20-minutters bussreise.
For Mandal representerer Sandnesheia en ny start. En helt ny bydel, med ny tilførselsvei til den nye E39 som knytter Sørlandet tettere sammen enn noensinne. I tillegg til boliger, skal det lages både lekeplasser og grøntområder. Sandnesheia blir prikken over i-en for en del av Mandal som er i sterk og spennende utvikling, og vi er stolte over å få lov til å bidra med vår del av denne utviklingen.

Velkommen til Sandnesheia!

Tomtene er romslige med følgende areal:

• Gnr. 47, Bnr. 49: 539,5 m2
• Gnr. 47, Bnr. 50: 625,9 m2
• Gnr. 47, Bnr. 51: 634,6 m2
• Gnr. 47, Bnr. 52: 631,9 m2

Endringer i oppgitt areal kan forekomme når endelig oppmåling er gjennomført.