Sørlandshus

Hjem / Selge bolig / Selg bolig med Exbo – steg for steg

Vi er din megler på Sørlandet

Vi i Exbo selger årlig rundt 1000 små og store perler på Sørlandet og gleder oss til å selge akkurat din perle. Vi ønsker med dette å fortelle deg om hvem vi i Exbo er og om hvordan hvert steg av prosessen foregår og hva vi kan gjøre for at du skal bli mest mulig ivaretatt gjennom salgsprosessen.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Sånn selger vi boligen din - steg for steg

Verdivurdering

Når du skal selge boligen din, er det viktig å få en lokalkjent megler til å estimere verdien på din bolig. Det gir deg en formening om hva du kan regne med å få for boligen din i markedet. Dette gjør vi helt uforpliktende for deg!

Etter at eiendommen er gjennomgått så setter vi oss ned og gjennomgår salgsprosessen samt fyller ut oppdragsskjemaet. Dette skjemaet viser hva slags kostnader som påløper og det er dette skjemaet som gir oss lov til å arbeide med salget av din eiendom.

Når du har tatt kontakt med oss så kommer en av våre meglere på besøk til deg. På befaringen gjennomgår vi eiendommen nøye. Det er du som selger som kjenner eiendommen din best, vi ønsker å få vite alt du vet så fortell oss gjerne dette på befaring.

Etter at eiendommen er gjennomgått så setter vi oss ned og gjennomgår salgsprosessen samt fyller ut oppdragsskjemaet. Dette skjemaet viser hva slags kostnader som påløper og det er dette skjemaet som gir oss lov til å arbeide med salget av din eiendom.

Les mer

Salg og tilstandsrapport

Før boligen kan presenteres på markedet er det viktig at man får avklart alle forhold rundt eiendommen. Vi innhenter alle offentlige opplysninger om eiendommen så som grunnboksutskrift, reguleringsplaner, tegninger, heftelser med mer. Dette er svært viktig i forhold til at kjøperen har krav på å få alle opplysninger om eiendommen før kjøp.

Det er også viktig at husets tilstand får en vurdering og at alle potensielle feil og mangler kommer frem. Derfor bestiller megler en tilstandsrapport fra en av de takstmennene vi samarbeider med. Takstmannen gjør en grundig undersøkelse av din bolig og måler blant annet fukt i alle våtrom. Takstmannen tar direkte kontakt med deg for å avtale tid for besøket.

På denne måten forsøker vi å hindre at du som selger kommer i ansvar i ettertid. Tegner du en eierskifteforsikring hos vår samarbeidspartner Sôderberg og Partners i tillegg, er du trygg.

Les mer

Markedsføring

Vi i Exbo mener at den megleren som klarer å skaffe flest interessenter til din eiendom, er den megleren som har størst forutsetning til å oppnå høyest mulig pris. Ved hjelp av vår digitale markedspakke; Exbonert får du Sørlandets beste synlighet når du skal selge din bolig!

Les mer

Visning

Når boligen er annonsert i de kanalene som selger og megler har valgt, så er det klart for visning. Dette er den viktigste arenaen for å treffe de potensielle kjøperne! Megleren har gitt dere noen gode tips om hva som er lurt å fokusere på når man klargjør til visning, så som levende lys, ryddighet med mer.

Megleren kommer i god tid før visningen begynner og skilter godt opp til eiendommen slik at det er lett å finne frem. Selgerne kan velge selv om de ønsker å være tilstede på visning, det vanligste er at det kun er megleren til stede.
Like viktig som å få de potensielle kjøperne til å kikke på boligen er det å få avklart deres boligsituasjon. Trenger de for eksempel en verdivurdering av sin egen bolig slik at de kan være med i budrunden på denne eiendommen? Dette er noen av tingene megler vil avklare i dialogen med de besøkende.

Det er viktig at dere som selgere velger en megler som kan være den beste ambassadør for dere og deres bolig. Det er den megleren som har størst sjanse for å få flest mulig med i budrunden som igjen gir høyest mulig pris for huset.

Som selger er det viktig å la kjøperne få lov å rusle rundt i boligen alene hvis de ønsker det og heller være tilgjengelig for spørsmål.

Les mer

Budrunde

Når visningen er avholdt så begynner den viktige jobben med å prøve å få inn bud fra de som har vært på visning og skrevet seg opp på listen. Det er her den store forskjellen på meglere viser seg best. Jo bedre oppfølging de potensielle kjøperne får jo større sannsynlighet er det for at de blir med i budrunden noe som igjen gir høyere pris for din bolig.

I Exbo er vi drillet på salg og oppfølging fordi vi vet hvor viktig det er for å oppnå høyest mulig pris.

Ikke velg en megler som ikke har dette som førsteprioritet, det kan koste mye!

Som selger bør du være oppmerksom på at det i innspurten av budrunder kan bli litt hektisk. Det er budgiveren som setter fristen på budet og vi som meglere må forholde oss til det og formidle det til deg som selger. Vi vil rådgi deg på best mulig måte når det gjelder budene som kommer inn, men i siste instans er det kun du som kan avgjøre hva du vil selge for.

Les mer

Kontraktsmøte

Når bud er akseptert så avtaler man en dag for signering av kontrakt og alle nødvendige papirer på meglerens kontor. Her møtes kjøpere og selgere sammen med megleren for å signere de nødvendige dokumentene.

På kontraktsmøtet ber vi alle selgerne om å ta med legitimasjon med bilde på da det er krav fra Finanstilsynet om at megleren skal ha en kopi av dette på saken.

Les mer

Overtagelse

Den dagen man har avtalt å overlate eiendommen til kjøperen så vil man først få en telefon fra Exbo sin oppgjørsavdeling som nå er ansvarlig for saken. De vil opplyse om kjøperen har betalt inn kjøpesummen til meglers konto som avtalt i kontrakten. Dersom det er tilfelle så kan man møtes på eiendommen. Det er kun selger og kjøper som møtes denne dagen, men vi er her for dere om det skulle være noe dere lurer på.

Kjøper og selger går sammen igjennom boligen og ser til at boligen er vasket og ryddet tilfredsstillende. Det skal leses av strøm og vann før man via en digital app signerer for at eiendommen kan overtas.

Når denne bekreftelsen er mottatt på vår oppgjørsavdeling vil de så ordne med tinglysning av skjøte og i tillegg sørge for å overlevere eiendommen uten heftelser av noe slag. Pengene vil stå på selgers konto senest 10-12 virkedager etter overtagelsesdagen.

Les mer

Spørsmål om boligsalg