Velg en lokalkjent megler

Når du skal selge boligen din, er det viktig å få en lokalkjent megler til å estimere verdien på din bolig. Det gir deg en formening om hva du kan regne med å få for boligen din i markedet. Dette gjør vi helt uforpliktende for deg!

Før du velger hvilken megler du ønsker at skal utføre denne for deg så er det et par ting som kan være lurt å tenke gjennom. Det er viktig at megleren som skal estimere en pris på din bolig har god lokalkunnskap. Spør gjerne megleren om hvilke boliger hun/han har solgt i ditt område. På den måten får du vite om megleren har et godt grunnlag for å finne en riktig pris på din bolig.

Prissetting

Når du har tatt kontakt med oss så kommer en av våre meglere på besøk til deg. På befaringen gjennomgår vi eiendommen nøye. Det er du som selger som kjenner eiendommen din best, vi ønsker å få vite alt du vet så fortell oss gjerne dette på befaring. Når vi gir deg et estimat på hva du kan forvente å få for din bolig så ønsker vi å være så realistiske som mulig. Det er til slutt markedet som bestemmer hva du får for din bolig, ikke megleren. Noen meglere kan bli fristet til å sette en urealistisk høy pris på din bolig for å «vinne» oppdraget. Det kan bli skjebnesvangert i en salgsprossess. Ved å sette en for høy pris i markedet, så kan du gå glipp av å få kjøpere på visning og dermed oppleve å ikke få solgt.

Etter at eiendommen er gjennomgått så setter vi oss ned og gjennomgår salgsprosessen samt fyller ut oppdragsskjemaet dersom du ønsker å selge din bolig. Dette skjemaet viser hva slags kostnader som påløper og det er dette skjemaet som gir oss lov til å arbeide med salget av din eiendom.