Finn megler

Terje Kvelland Skaara

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Markensgate 98280349 ts@exbo.no

Lars Hauge

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Vågsbygd 982 80 340 lh@exbo.no

Kai Birger Amundsen

Eiendomsmegler/Avdelingsleder avd. Flekkefjord/Kvinesdal 911 57 935 kba@exbo.no

Isabel Bermudez

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Lillesand/Grimstad 926 38 257 ib@exbo.no

Martin Olsen

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Arendal 982 80 342 mo@exbo.no

Siren Skoie

Eiendomsmegler/daglig leder avd. Mandal 982 803 44 ss@exbo.no

Heidi C. Gabrielsen

Kjedesjef Exbo Sørlandet 982 80 339 hg@exbo.no

Rita Waren

Kvalitetssjef/Eiendomsmegler 38095550 rw@exbo.no

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler/Leder avd. fritid Hovden 926 37 843 sek@exbo.no

Inge Johan Jenssen

Daglig leder/Eiendomsmegler Exbo avd.Søgne 46425438 ijj@exbo.no

Gyro Eftestøl

Eiendomsmegler/avd.leder Lyngdal, Kvinesdal og Farsund 476 54 387 ge@exbo.no

Kenneth Aslaksen

Leder for Digital Markedsføring & Grafisk Design 95120488 ka@exbo.no

Lillie Dalane

Eiendomsmeglerfullmektig 90847890 ld@exbo.no

Espen Haugen Ellseth

Eiendomsmeglerfullmektig 95449265 ehe@exbo.no