Finn megler

Terje Kvelland Skaara

Daglig leder avd. Markens/Megler/partner 98280349 ts@exbo.no
Portrett

Lars Hauge

Daglig leder avd. Vågsbygd 982 80 340 lh@exbo.no

Kai Birger Amundsen

Eiendomsmegler/Avdelingsleder avd. Flekkefjord/Kvinesdal 911 57 935 kba@exbo.no

Kristoffer M. Munksgaard

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Lister 982 80 347 kmm@exbo.no

Isabel Bermudez

Eiendomsmegler/Daglig leder avd. Lillesand/Grimstad 926 38 257 ib@exbo.no

Helene Jensen

Eiendomsmeglerfullmektig 478 62 061 hj@exbo.no

Maiken Skoie

Eiendomsmeglerfullmektig 906 81 815 ms@exbo.no

Heidi C. Gabrielsen

Kjedesjef Exbo Sørlandet/Partner 982 80 339 hg@exbo.no

Rita Waren

Oppgjørssjef/Eiendomsmegler 404 75 016 rw@exbo.no

Nina Dagsland

Kvalitetssjef/Eiendomsmegler 982 80 341 nh@exbo.no

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler/Leder avd. fritid Hovden 926 37 843 sek@exbo.no

Kristine Vellesen

Oppgjørsansvarlig/Eiendomsmegler 955 56 777 kv@exbo.no

Inge Johan Jenssen

Eiendomsmeglerfullmektig 46425438 ijj@exbo.no

Altin Balaj

Eiendomsmeglerfullmektig 47849882 ab@exbo.no