• Velkommen til Nordgloppa - I Mandals nyeste bydel!
 • Velkommen til Nordgloppa - I Mandals nyeste bydel!
 • Åpen stueløsning med en flott romfølelse
 • Entre - Velkommen inn!
 • Bad
 • Gang
 • Kjøkken
 • Soverom
 • Stue_kjøkken_bad
 • Tv stue
 • Plantegning_1.etasje
 • Plantegning_2.etasje
Selg med Exbo

Hjem / Nordgloppa / Mandal

Nordgloppa / Mandal

Sandnesheia - Enebolig under oppføring med mulighet for endringer - Carport - Solrik tomt - Ta kontakt for VR visning!

Prisantydning 5 700 000,-
Omkostninger 34 990,-
Totalpris 5 734 990,-
Byggeår 2024
P-rom 136 kvm
Bruksareal 148 kvm
Tomteareal 572 kvm
Soverom 4
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 136 kvm, Bruksareal: 148 kvm

Se vedlagt prospekt for full oversikt over de prosjekterte arealene på boligene.

Areal er oppgitt i BRA. Mindre avvik kan forekomme.

Parkering

Leveres med carport som anvist. Det er også rikelig med parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommene ligger under områderegulering for Sandnesheia boligområde, planid: 201406. Formål: Bolig.

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 202301
Navn Kommuneplanens arealdel 2023-2035
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 07.09.2023
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/6158/4205-202301%20Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 573 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 202109
Navn Nordgloppa og Sønnergloppa, Sandnesheia
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 28.04.2022
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/5791/4205-202109%20Bestemmelser.PDF
Delarealer Delareal 572 m
Formål Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
Feltnavn B8.8

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se vedlagt prospekt for detaljert byggemåte med materialvalg m.m.

Innhold

Eneboligen blir oppført med moderne standard og praktisk planløsning med følgende innhold:

1. Etasje: Gang, baderom, soverom x2, tv-stue, garderobe og bod.
2. Etasje: Åpen stue/kjøkken, baderom, soverom x2.

Boligen kommer også komplett med carport samt terrasse.

Utfyllende rombeskrivelse med materialvalg er vedlagt prospektet.

Oppvarming

Se romskjema vedlagt prospekt for utfyllende informasjon.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 458 38 665

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Alexander Skarpeid Lindland

Alexander Skarpeid Lindland

Eiendomsmegler

458 38 665
asl@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 5 700 000,-
Omkostninger 34 990,-
Totalpris 5 734 990,-
Byggeår 2024
P-rom 136 kvm
Bruksareal 148 kvm
Tomteareal 572 kvm
Soverom 4
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 47
Bruksnr 57
Meglers referanse 3043859
Finnkode 142:3043859
Annonseendring 13.06.2024 12:37

Prisinformasjon

Prisantydning 5 700 000,-
Omkostninger 34 990,-
Totalpris 5 734 990,-
5 700 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
33 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 350 000,-))
--------------------------------------------------------
34 990,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 734 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 136 kvm, Bruksareal: 148 kvm

Se vedlagt prospekt for full oversikt over de prosjekterte arealene på boligene.

Areal er oppgitt i BRA. Mindre avvik kan forekomme.

Parkering

Leveres med carport som anvist. Det er også rikelig med parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommene ligger under områderegulering for Sandnesheia boligområde, planid: 201406. Formål: Bolig.

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 202301
Navn Kommuneplanens arealdel 2023-2035
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 07.09.2023
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/6158/4205-202301%20Bestemmelser.pdf
Delarealer Delareal 573 m
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde

Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 202109
Navn Nordgloppa og Sønnergloppa, Sandnesheia
Plantype Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 28.04.2022
Bestemmelser - https://www.arealplaner.no/4205/dokumenter/5791/4205-202109%20Bestemmelser.PDF
Delarealer Delareal 572 m
Formål Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
Feltnavn B8.8

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Byggemåte

Se vedlagt prospekt for detaljert byggemåte med materialvalg m.m.

Innhold

Eneboligen blir oppført med moderne standard og praktisk planløsning med følgende innhold:

1. Etasje: Gang, baderom, soverom x2, tv-stue, garderobe og bod.
2. Etasje: Åpen stue/kjøkken, baderom, soverom x2.

Boligen kommer også komplett med carport samt terrasse.

Utfyllende rombeskrivelse med materialvalg er vedlagt prospektet.

Oppvarming

Se romskjema vedlagt prospekt for utfyllende informasjon.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Energiattest

Boligen blir av selger energimerket og energiattest blir overlevert kjøper til overtakelse.

Ligningsverdi

Denne fastsettes etter ferdigstillelse.

Andre opplysninger

Ved kjøp avtales det overleveringstid på den komplette boligen. Selger anslår opp til 9 måneder som utgangspunkt for byggingen.

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

BETALINGSBETINGELSER/INNBETALINGSPLAN
1. Avdrag ved kontraktsinngåelse, kr.  1 425 000,-
- Tomten blir skjøtet over på kjøper.
2. Avdrag når huset er reist, med tett tak og vegger, kr. 1 995 000,-.
3. Avdrag når huset er ferdig isolert og klar for elektrikerinnstallasjon, kr. 969 000,-
4. Avdrag når huset er klart for malerarbeid, kr. 741 000,-
5. Avdrag/sluttbetaling til overtakelse/ferdig levering av huset/eiendommen(jf.Bustadoppføringslova § 47c), kr. 570 000,-.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Dette området er under utbygging og det må påberegnes byggestøy.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Nordgloppa / Mandal

Nordgloppa 4514 Mandal

Alexander Skarpeid Lindland, Eiendomsmegler
Mob: 45 83 86 65

Enebolig

2024

Gnr. 47 bnr. 57 i Lindesnes kommune

3-24-0009

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Velkommen til Sandnesheia, Mandals nyeste bydel!

Bydelen er under full utvikling og med nærheten til den nye veien etableres det nå fasiliteter for et moderne og tidsriktig boligfelt. Her kan du nyte en unik utsikt til byen samtidig som du kan bo tett på naturen med både Mandalselva og Aurebekksvannet like i nærheten. I tillegg til boliger, skal det lages både lekeplasser og grøntområder. Infastrukturen i området er allerede godt opparbeidet, og tomten samt nærområdet kan fritt besiktiges.

Eiet tomt på 572 kvm.
Opparbeidet med asfalt i innkjørsel og jordhage på tomt.

Endringer i oppgitt areal kan forekomme når endelig oppmåling er gjennomført.