• 21886_01
 • 21886_02
 • Hovden_Fjellro Tomt 1A_01
 • VHL_Fjellro 1C_03
 • Fjellro 1A_1. etasje
 • Fjellro 1A_2. etasje
 • Oversiktskart
 • VHL_BKB3_1
 • VHL_Vest_01 med tekst
 • VHL_Vest_05
 • VHL_VHL_04
 • VHL_VHL_09
Selg med Exbo

Hjem / Vestbakken Hyttefelt - Fjellro 100 - 120 kvm / Hovden i setesdal

Vestbakken Hyttefelt – Fjellro 100 – 120 kvm / Hovden i setesdal

Vestbakken Hyttefelt / Midt i alpinanlegget - Solrikt vid utsikt over Hovden. Fjellro 100 - 120 kvm

Prisantydning 6 240 000,-
Omkostninger 60 990,-
Totalpris 6 300 990,-
P-rom 1 kvm
Bruksareal 120 kvm
Soverom 4
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Arealer fra 100 - 120 kvm

Parkering

Kjøper er forpliktet til t å sette av til 2 parkeringsplasser  pr. enhet på tomten

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til kombinasjon av næring-,
Fritids- og turist formål, og tilhører planbestemmelser
til bebyggelsesplan for "Hovdenut Alpin.

Byggemåte

-               Maks BRA pr tomt med enkeltmønet hytte er 150 m2.
-               Ved tomannshytte er maks BRA pr tomt 300 m2. Parkering på bakkeplan medregnes i BRA med 15 m2 pr p-plass,. 2 plasser til hver enhet.
-               Maks høyde fra overkant nederste gulv til topp møne er 7,7 meter. Det skal bygges med underetasje der dette gir en best tilpasning til terrenget. Mønehøyde regnes da fra gulv underetasje. Takvinkel skal være mellom 25 og 35 grader og alle bygg skal ha saltak. Takoppløft tillates i 1/3 av takets lengde. Møneretning for takoppløft skal være lik som takkonstruksjonen det løftes fra.
-               Taktekke skal være torv. Kledning skal være tre eller stein i en byggestil tilpasset området med Vestheisen og Hovden Alpin Lodge. All fargesetting skal være jordfarger eller materialets naturlige farge. Alle materialer skal være matte ikke reflekterende. Kunststoff materialer skal unngås i fasader.
-               Lyssetting skal begrenses til inngangspartier, parkering og uteoppholdsplasser. Fasader skal ikke lyssettes.
-               Carport tillates med pulttak, og skal ellers utføres i samme materialer og stil som hovedhytte.
-               Det skal være 8 meter mellom hyttene, 4 meter til grense. Det tillattes inngangsparti inntil 0.50 m inn til grense. Lengden på inngangsparti kan være på max 4.5 m og kun bebygges meden etasje. Terrasse på tak inngang/bod tillates.
-               Plassering av hytta må gjøres i samme fotavtrykk som på hyttene utbygger selger og bygger ut selv. Plassering av hytte skal godkjennes av utbygger.

Utbygger stiller hardere krav til utforming enn reguleringsplan tilsier, det blir tinglyst en avtale på dette som følger eiendommen. Dette for å være med å sikre at helheten i feltet blir oppretthold, og at ikke sikt soner/sol blir ødelagt for naboer. Utbygger/selger skal godkjenne tegninger på hytta før igangsettelse. Funkishytter tillates ikke.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 37 843

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

926 37 843
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 6 240 000,-
Omkostninger 60 990,-
Totalpris 6 300 990,-
P-rom 1 kvm
Bruksareal 120 kvm
Soverom 4
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4222
Gårsnr 2
Bruksnr 2100
Meglers referanse 3040812
Finnkode 123015401
Annonseendring 25.03.2024 08:01

Prisinformasjon

Prisantydning 6 240 000,-
Omkostninger 60 990,-
Totalpris 6 300 990,-
6 240 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
59 750,- (Dokumentavgift tomtekost 2.390.000,-)
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
60 990,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 300 990,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Arealer fra 100 - 120 kvm

Parkering

Kjøper er forpliktet til t å sette av til 2 parkeringsplasser  pr. enhet på tomten

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til kombinasjon av næring-,
Fritids- og turist formål, og tilhører planbestemmelser
til bebyggelsesplan for "Hovdenut Alpin.

Byggemåte

-               Maks BRA pr tomt med enkeltmønet hytte er 150 m2.
-               Ved tomannshytte er maks BRA pr tomt 300 m2. Parkering på bakkeplan medregnes i BRA med 15 m2 pr p-plass,. 2 plasser til hver enhet.
-               Maks høyde fra overkant nederste gulv til topp møne er 7,7 meter. Det skal bygges med underetasje der dette gir en best tilpasning til terrenget. Mønehøyde regnes da fra gulv underetasje. Takvinkel skal være mellom 25 og 35 grader og alle bygg skal ha saltak. Takoppløft tillates i 1/3 av takets lengde. Møneretning for takoppløft skal være lik som takkonstruksjonen det løftes fra.
-               Taktekke skal være torv. Kledning skal være tre eller stein i en byggestil tilpasset området med Vestheisen og Hovden Alpin Lodge. All fargesetting skal være jordfarger eller materialets naturlige farge. Alle materialer skal være matte ikke reflekterende. Kunststoff materialer skal unngås i fasader.
-               Lyssetting skal begrenses til inngangspartier, parkering og uteoppholdsplasser. Fasader skal ikke lyssettes.
-               Carport tillates med pulttak, og skal ellers utføres i samme materialer og stil som hovedhytte.
-               Det skal være 8 meter mellom hyttene, 4 meter til grense. Det tillattes inngangsparti inntil 0.50 m inn til grense. Lengden på inngangsparti kan være på max 4.5 m og kun bebygges meden etasje. Terrasse på tak inngang/bod tillates.
-               Plassering av hytta må gjøres i samme fotavtrykk som på hyttene utbygger selger og bygger ut selv. Plassering av hytte skal godkjennes av utbygger.

Utbygger stiller hardere krav til utforming enn reguleringsplan tilsier, det blir tinglyst en avtale på dette som følger eiendommen. Dette for å være med å sikre at helheten i feltet blir oppretthold, og at ikke sikt soner/sol blir ødelagt for naboer. Utbygger/selger skal godkjenne tegninger på hytta før igangsettelse. Funkishytter tillates ikke.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

FELLESANLEGG

Det blir tinglyst en plikt for alle hytteeieren å betale
kr. 600,- pr. mnd. pr enhet for bruk av skøytebane, akebakke, peistue,
aktivitetsrom, trimrom og velvære.
Denne forpliktelsen vil følge hytten ved videre salg
Beløpene indeksreguleres fra 2023 og betales først når anlegget står ferdig

Dette anlegget eies og driftes av Vestheisen
Familiepark AS, et selskap i konsernet Hovden Alpin
Resort AS. Det blir tinglyst en plikt for hytteeierne
å betale dette beløpet for bruk av fellesområder.
Vesteheisen Familiepark AS vil eie næringsarealene
hvor peisestue, trim- og relax-room m.m ligger, samt
grunnen hvor skøytebanen blir anlagt. Vestheisen
Familiepark betaler ingen andel av fellesutgifter, da
dette bare ville økt den månedlige kostnaden for den
enkelte bruker.

Betalingsbetingelser:
Det betales for hele tomten til overtagelse som er estimert til 1 mai. 2023
Tomten vil bli tinglyst over på kjøper. Eiendommen selges fri for pengeheftelser.

Hovden Hytteservice står for infrastruktur i området.
Kr 1 000 000,- holdes tilbake på meglers klientkonto til infrastruktur
i området er klar med grusede veier, og tomten er grovplanert og klar for videre bearbeidelse
 og bygging. Asfalt og lys i området er først  klart høsten 2024.

Hovden Hytteservice har rett til arbeidet med planering av tomten. Det må påregnes ca. kr 100 000,- for å føre stikk inn og gjøre selve tomten klar til å bygge på. Arbeid med pynting/beplantning avtales direkte med Hovden Hytteservice.

Selger garanterer at Tomtene selges fri for pengeheftelser. Likevel slik at en generell heftelse som følger med fra hovedbruket gnr. 2 bnr. 1, og som vanskelig lar seg slette, men som ikke berører disse Tomtene, vil medfølge ved overskjøting av eiendommen. Dette gjelder følgende heftelse:

Budgivning
Tomtene selges til fastpris.
Det signeres bindende kjøpsavtale hos megler.

Hvitvasking
Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking
og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt
å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller
eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom
legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har
megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom
kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll
kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å
gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom
partene. Ved mistanke om at transaksjonen har
tilknytning til en straffbar handling, kan megler
stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler
har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde
ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige
transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi
Fastsettes av skatt Sør når leilighetene er ferdigstilt.

Andre opplysninger

Utbygger har rett til å gjøre mindre endringer i tekniske installasjoner og materialvalg uten at kjøper har rett til prisavslag. Dette forutsetter at ikke eiendommens kvalitet forringes.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Vestbakken Hyttefelt – Fjellro 100 – 120 kvm / Hovden i setesdal

Vestbakken Hyttefelt - Fjellro 100 - 120 kvm 4755 Hovden i setesdal

Svenn Erik Kvannes, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 78 43

Fritidseiendom

Gnr. 2 bnr. 2100 i Bykle kommune

1-23-0154

Se tomtekart for hver enkelt tomt. Det opplyses om at tomtene kun er elektronisk
oppmålt, avvik på +/- 10-20 prosent må påregnes.

Bilveier opparbeides med asfalt, når hele hyttefeltets infrastruktur og tomter er opparbeider.
Det på regnes at det tar ca 2 år får dette er ferdig.

Denne modellen kan levers på tomt 1 A, B og C