• 02
 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 17
 • 27
 • 26
 • 25
 • 18
 • 28
 • 32
 • 29
 • 30
 • 31
 • Hoslemo 82 Plantegning
 • 33
 • 34
 • 24
Selg med Exbo

Hjem / Hoslemo hyttegrend 82 / Bykle

Hoslemo hyttegrend 82 / Bykle

Hoslemo - Koselig oppgradert hytte på solrik utsiktstomt.

Prisantydning 2 590 000,-
Omkostninger 78 892,-
Totalpris 2 668 892,-
Byggeår 1979
P-rom 64 kvm
Bruksareal 71 kvm
Tomteareal 1 202 kvm
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 71 kvm

1.Etasje: P-rom 64 kvm / BRA 71 kvm / S-rom 7 kvm

Parkering

Parkering på tomten ved hytten.

Reguleringsforhold

PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERING HOSLEMO HYTTEGREND

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-ROM:
Vindfang, bad/vaskerom, kjøkken, stue, soverom 1, 2 og 3.
S-ROM:
Bod 1 og 2.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Frittliggende fritidsbolig ført over en etasje, med mindre nedsenking til kjøkken og baderom. Primærkonstruksjon er bjelkelag ført på fundament/stolper ført ned i grunnen. Stubbeloftsgulv i bærende trevirke. Vegger i bindingsverk. Yttertak er bygget som saltak med sperrer i trevirke.
Trekledning stående og liggende falset kledning. Yttertak er tekket med takshingel.

VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:
Det opplyses om:
Nytt yttertak i 2012.
Påbygg 2012.
Vann/avløp lagt inn i 2012.
Bad bygget i 2012.
Ovn og stålrør nytt i 2021.
Elektrisitet lagt inn i 2010.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 37 843

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

926 37 843
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 590 000,-
Omkostninger 78 892,-
Totalpris 2 668 892,-
Byggeår 1979
P-rom 64 kvm
Bruksareal 71 kvm
Tomteareal 1 202 kvm
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4222
Gårsnr 4
Bruksnr 105
Meglers referanse 3042258
Finnkode 123041101
Annonseendring 21.05.2024 07:20

Prisinformasjon

Prisantydning 2 590 000,-
Omkostninger 78 892,-
Totalpris 2 668 892,-
2 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
64 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 590 000,-))
--------------------------------------------------------
78 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 668 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 71 kvm

1.Etasje: P-rom 64 kvm / BRA 71 kvm / S-rom 7 kvm

Parkering

Parkering på tomten ved hytten.

Reguleringsforhold

PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERING HOSLEMO HYTTEGREND

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-ROM:
Vindfang, bad/vaskerom, kjøkken, stue, soverom 1, 2 og 3.
S-ROM:
Bod 1 og 2.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Frittliggende fritidsbolig ført over en etasje, med mindre nedsenking til kjøkken og baderom. Primærkonstruksjon er bjelkelag ført på fundament/stolper ført ned i grunnen. Stubbeloftsgulv i bærende trevirke. Vegger i bindingsverk. Yttertak er bygget som saltak med sperrer i trevirke.
Trekledning stående og liggende falset kledning. Yttertak er tekket med takshingel.

VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:
Det opplyses om:
Nytt yttertak i 2012.
Påbygg 2012.
Vann/avløp lagt inn i 2012.
Bad bygget i 2012.
Ovn og stålrør nytt i 2021.
Elektrisitet lagt inn i 2010.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2021: kr 183 000,-

Andre opplysninger

Brøyting/veivedlikehold kr. 4803.75 pr år.
Hoslemo Velforening kontingent kr. 350 pr. år
Løypekjøring kr. 650 pr år

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Hoslemo hyttegrend 82 / Bykle

Hoslemo hyttegrend 82 4754 Bykle

Svenn Erik Kvannes, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 78 43

Fritidseiendom

1979

Gnr. 4 bnr. 105 i Bykle kommune

1-23-0411

Eiet tomt på 1202 kvm.
Opparbeidet med