• drone sirket
  • bilde front
  • bilde mot sentrum
  • bilde kjøkken
  • stue
  • mot skibakken
  • received_292000843414503
Selg med Exbo

Hjem / Hovdenutkollen 10 / Hovden i setesdal

Hovdenutkollen 10 / Hovden i setesdal

Hovdenut - Ekslusiv ny hytte på Hovdenut - ski inn/ski ut

Prisantydning 6 790 000,-
Omkostninger 167 040,-
Totalpris 6 957 040,-
Byggeår 2023
Bruksareal 154 kvm
Tomteareal 873 kvm
Soverom 4
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 154 kvm
Arealene er målt utifra tegninger. Det tas forbehold om endringer.

1.Etasje: BRA 91 kvm / garasje skibod og garasje 32 kvm totalt BRA 123 kvm
2.Etasje: BRA 31 kvm

Parkering

Ved hytten. Samt garasje på ca 18 kvm.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til fritidsformål, og tilhører planbestemmelser til
bebyggelsesplan for "Hovdenut Alpin" sist revidert 02.07.2007

Byggemåte

Se byggebeskrivelse

Innhold

1.etg: Garasje, skibod/vaskerom, hall, kjøkken, stue, 3 soverom og bad.
2. etg: Loftstue, 2 soverom og bad.

BRA 154 kvm. (garasje på ca 19 kvm inludert i BRA.)

Standard

Hyttene leveres med høy standard.
Hytten leveres uten møbler.
Se vedlagte byggebeskrivelse for nærmere informasjon.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 37 843

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

926 37 843
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 6 790 000,-
Omkostninger 167 040,-
Totalpris 6 957 040,-
Byggeår 2023
Bruksareal 154 kvm
Tomteareal 873 kvm
Soverom 4
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4222
Gårsnr 2
Bruksnr 1086
Meglers referanse 3042150
Finnkode 123039601
Annonseendring 28.05.2024 07:55

Prisinformasjon

Prisantydning 6 790 000,-
Omkostninger 167 040,-
Totalpris 6 957 040,-
6 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
50 000,- (Dokumentavgift tomteverdi kr. 2.000.000,-)
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
103 000,- (Omkostning kjøper -Tilkoblingsavgift Bykle kommune)
--------------------------------------------------------
167 040,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
6 957 040,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 154 kvm
Arealene er målt utifra tegninger. Det tas forbehold om endringer.

1.Etasje: BRA 91 kvm / garasje skibod og garasje 32 kvm totalt BRA 123 kvm
2.Etasje: BRA 31 kvm

Parkering

Ved hytten. Samt garasje på ca 18 kvm.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til fritidsformål, og tilhører planbestemmelser til
bebyggelsesplan for "Hovdenut Alpin" sist revidert 02.07.2007

Byggemåte

Se byggebeskrivelse

Innhold

1.etg: Garasje, skibod/vaskerom, hall, kjøkken, stue, 3 soverom og bad.
2. etg: Loftstue, 2 soverom og bad.

BRA 154 kvm. (garasje på ca 19 kvm inludert i BRA.)

Standard

Hyttene leveres med høy standard.
Hytten leveres uten møbler.
Se vedlagte byggebeskrivelse for nærmere informasjon.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne eierskifteforsikring.

Energiattest

Når hytten er ferdig skal selger garantere for energi og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.

Ligningsverdi

Ikke fastsatt pr. d.d. Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på www.skatteetaten.no

Andre opplysninger

Bustadoppføringsloven:
Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Fibertilkobling ca kr. 5900,-
Velforeningsavgift ca. kr. 2500,-
Brøyting varierer noe med ligger på ca. 6000,- pr år

Betalingsplan:
Kontant ved kontraktsunderskrift (tomten)
20% når tomt er utgravd og betong er ført opp.
50% ved tett bygg.
20% når kjøkken, bad, pipe, ovn er på plass
10% til overtagelse.

Kjøper betaler alle offentlige tilkoblinger til
kommunen/fiber/utbyggingsbidrag etter gjeldene
satser sammen med første betaling.
Innbetalingene må være fri kapital, det kan ikke være
knyttet vilkår til innbetalingene som medfører at
selger ikke kan disponere beløpet.

Kjøper plikter å stille finansieringsbekreftelse innen
14 dager etter budaksept.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at bilder vedlagt er fra tilsvarende hytte i samme området.
Møbler kommer i tillegg.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer, konstruksjoner, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangel ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme og igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser.

Det tas forbehold om endelig godkjennelse fra Bykle kommune.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Hovdenutkollen 10 / Hovden i setesdal

Hovdenutkollen 10 4755 Hovden i setesdal

Svenn Erik Kvannes, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 78 43

Fritidseiendom

2023

Gnr. 2 bnr. 1086 i Bykle kommune

1-23-0396

Belilggende på en av Hovdenut`s beste tomter med grense til alpinbakken, 20 meter fra hytten er det tilknytning til alpinanlegget.

Eiet tomt på 873 kvm.
Opparbeidet som naturtomt.
Tom levers grovplanert ved tomtekjøp.

Tomten kan ikke bebygges utenfor fotavtrykk på hytte som er tegnet inn - i henhold til avtale med nabo.