• Hytten ligger med vid utsikt over Hovden.
  • Store vindusflater med flott utsikt.
  • 053_1245455255
  • 053_148908917 (1)
  • Kjøkken med utsikt opp mot Nos / Alpinanlegget.
  • Soverom 2 etasje.
  • Soverom 2 etasje.
  • alternativ_planløsning
  • plan1
  • 2
  • Innkjørsel
Selg med Exbo

Hjem / Hovden Fjellpark 148 / Hovden i setesdal

Hovden Fjellpark 148 / Hovden i setesdal

Hovden - Oppgradert hytte med vid utsikt utover Hovden. Kort vei til alpinanlegg og langrennsløyper.

Prisantydning 3 590 000,-
Omkostninger 114 090,-
Totalpris 3 704 090,-
Byggeår 1995
P-rom 109 kvm
Bruksareal 109 kvm
Tomteareal 388 kvm
Soverom 4
Boligtype Fritidseiendom

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 109 kvm, Bruksareal: 109 kvm

1.Etasje: BRA 71 kvm / P-rom 58 kvm / S-rom 13 kvm
2.Etasje: BRA 51 kvm / P-rom 51 kvm

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Hytten ligger under regluleringsplan for Hovden Fjellpark
Id 200407
Navn Utviding av Hovden Skisenter AS mot Breive
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 18.03.2005

Id 200705
Navn Hovden Fjellpark
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 18.12.2008

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse og friluftsområde.
Kommuneplan kan fås ved henvendelse megler.
Det foreligger plan for Caravanplass nedenfor Fjellparken - Kontakt megler for mer info men denne har liten eller ingen betydning for denne hytten når det kommer til utsikt etc.

Det foreligger regulering som viser at det er tenkt tilknyttnigs trasse for alpin anlegget ovenfor Fjellparken hyttefelt.
https://www.arealplaner.no/bykle4222/arealplaner/104

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:

1.Etasje: Gang, 3 soverom, bad/vaskerom, badstue, wc.
2.Etasje: Stue/kjøkken - soverom.

S-rom: 1.Etasje stor utvendig bod.

Hytten er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.
Ikke alle tiltak er søknadspliktige.

Standard

Selgersinfo:
Takshingel byttet 2020 samt  takrenner og blikk rundt pipe.
Flesteparten av vinduene i andre etasje er også byttet

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.
Gulv varme i hele 1.etasje.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 37 843

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Svenn Erik Kvannes

Svenn Erik Kvannes

Eiendomsmegler

926 37 843
sek@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 3 590 000,-
Omkostninger 114 090,-
Totalpris 3 704 090,-
Byggeår 1995
P-rom 109 kvm
Bruksareal 109 kvm
Tomteareal 388 kvm
Soverom 4
Boligtype Fritidseiendom
Eierform Selveier
Kommunenr 4222
Gårsnr 2
Bruksnr 785
Meglers referanse 3032189
Finnkode 121010301
Annonseendring 18.07.2024 08:13

Prisinformasjon

Prisantydning 3 590 000,-
Omkostninger 114 090,-
Totalpris 3 704 090,-
3 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
89 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
114 090,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 704 090,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 109 kvm, Bruksareal: 109 kvm

1.Etasje: BRA 71 kvm / P-rom 58 kvm / S-rom 13 kvm
2.Etasje: BRA 51 kvm / P-rom 51 kvm

Parkering

Parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Hytten ligger under regluleringsplan for Hovden Fjellpark
Id 200407
Navn Utviding av Hovden Skisenter AS mot Breive
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 18.03.2005

Id 200705
Navn Hovden Fjellpark
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 18.12.2008

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse og friluftsområde.
Kommuneplan kan fås ved henvendelse megler.
Det foreligger plan for Caravanplass nedenfor Fjellparken - Kontakt megler for mer info men denne har liten eller ingen betydning for denne hytten når det kommer til utsikt etc.

Det foreligger regulering som viser at det er tenkt tilknyttnigs trasse for alpin anlegget ovenfor Fjellparken hyttefelt.
https://www.arealplaner.no/bykle4222/arealplaner/104

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:

1.Etasje: Gang, 3 soverom, bad/vaskerom, badstue, wc.
2.Etasje: Stue/kjøkken - soverom.

S-rom: 1.Etasje stor utvendig bod.

Hytten er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.
Ikke alle tiltak er søknadspliktige.

Standard

Selgersinfo:
Takshingel byttet 2020 samt  takrenner og blikk rundt pipe.
Flesteparten av vinduene i andre etasje er også byttet

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.
Gulv varme i hele 1.etasje.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Søgne og Greipstad sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2019:
kr 521 596,-

Andre opplysninger

Vel avgift: Kr 1750,-
Brøyting: Kr 3500
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Sveinung Nordal samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Hovden Fjellpark 148 / Hovden i setesdal

Hovden Fjellpark 148 4755 Hovden i setesdal

Svenn Erik Kvannes, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 78 43

Fritidseiendom

1995

Gnr. 2 bnr. 785 i Bykle kommune

1-21-0103

Fjellparken er ett etablert hyttefelt midt mellom skisenteret og sentrum. Herfra går det oppkjørte skiløyper som bringer deg inn i Hovdens rike løypenett. Det er god utsikt utover dalen. Det er gangavstand til skisenteret, badeland og ellers alle fasiliteter Hovden har å tilby. Hovden er ikke bare en vinterdestinasjon, det er også mange flotte sti, tur og sommeraktiviteter.

Eiet tomt på 388 kvm.
Opparbeidet som naturtomt.

Det ligger en tomt i bakkant av hytten som er eid av selger.
Tilleggstomten blir ca. 585 kvm

Det vil tinglyst veirett til tomten innenfor på dette gårds og bruksnummeret.