• Velkommen til Kirkeveien 217
 • Velkommen inn.
 • Stue 1 med fine tapeter og bjelker i taket.
 • Badet i 1.etasje
 • Romslig gang mellom de to stuene
 • Stue 2
 • Spisestue
 • Kjøkkenet ble restaurert i 1997
 • koselig gammel vedkomfyr
 • Velkommen opp
 • Trapper opp til det som en gang var tjenestepikene sine rom
 • På loftet er det svært god takhøyde
 • Soverom1
 • Soverom 2
 • Soverom 3
 • Lekkert bad på loftet - dette ble laget i 2005
 • Badstue
 • IMG_1697
 • IMG_1691
 • Husk påmelding til visning i god tid! Annonserte visninger uten påmeldinger blir ikke avholdt
Selg med Exbo

Hjem / Kirkeveien 217 / Lyngdal

Kirkeveien 217 / Lyngdal

Kirkeveien 217 - Unik og spesiell enebolig l Sentral og solrik beliggenhet

Prisantydning 2 950 000,-
Omkostninger 87 892,-
Totalpris 3 037 892,-
Byggeår 1710
P-rom 199 kvm
Bruksareal 199 kvm
Tomteareal 1 094 kvm
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 199 kvm, Bruksareal: 199 kvm

1.Etasje: Bra: 103 kvm, P-rom: 103 kvm.
Loft: Bra: 96 kvm, P-rom: 96 kvm
I tillegg så er det kjeller med ett ikke målbart areal pga for lav takhøyde.

Parkering

Svært gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 arealdel.
Delareal på 1095 kvm er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, nåværende.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen går over tre plan og har følgende innhold:
1.etasje: Gang, kjøkken, to stuer og bad.
Loft: Gang, 3 soverom og bad
Kjeller: to boder.

Det foreligger ikke godkjente tegninger hos kommunen. Det er derfor uvisst om rom som i dag brukes som soverom og stue er godkjent for varig opphold.

Standard

Takstmannens konklusjon:Enebolig fra 1710.
Boligen vurderes generelt å ha en normal standard alder tatt i betraktning.
Det er likevel noen bygningsdeler som det må påregnes utbedringstiltak på, da de enten har skadet eller at de har
oppnådd så høy alder at det er kort gjenværende brukstid på bygningsdelen.
Dette gjelder både innvendig og utvendige bygningsdeler.. Det er registrert råteskader i kledning bord med mangler av muse band bak kledning, tiltak må beregnes.
Eldre dører som vil kreve tiltak på i nær fremtid.
Boligen har behov for vedlikeholdstiltak både innvendig og utvendig.
Det opplyses at det er utført noen opprustningstiltak på boligen med nytt kjøkken og bad, det blei også i den samme tid byttet vannrør (rør i rør) og avløp fra kjøkken og bad på 90 tallet.
Ny vinduer i 1991 For ytterligere registrerte forhold må hele rapporten leses.

Oppvarming

Vedovn i begge stuene og vedkomfyr på kjøkkenet. Varmekabler på begge bad.Ellers elektrisk.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 476 54 387

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Gyro Eftestøl

Gyro Eftestøl

Eiendomsmegler

476 54 387
ge@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 950 000,-
Omkostninger 87 892,-
Totalpris 3 037 892,-
Byggeår 1710
P-rom 199 kvm
Bruksareal 199 kvm
Tomteareal 1 094 kvm
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4225
Gårsnr 161
Bruksnr 22
Meglers referanse 3040108
Finnkode 823000901
Annonseendring 25.06.2023 16:43

Prisinformasjon

Prisantydning 2 950 000,-
Omkostninger 87 892,-
Totalpris 3 037 892,-
2 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
87 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 037 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 199 kvm, Bruksareal: 199 kvm

1.Etasje: Bra: 103 kvm, P-rom: 103 kvm.
Loft: Bra: 96 kvm, P-rom: 96 kvm
I tillegg så er det kjeller med ett ikke målbart areal pga for lav takhøyde.

Parkering

Svært gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 arealdel.
Delareal på 1095 kvm er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, nåværende.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen går over tre plan og har følgende innhold:
1.etasje: Gang, kjøkken, to stuer og bad.
Loft: Gang, 3 soverom og bad
Kjeller: to boder.

Det foreligger ikke godkjente tegninger hos kommunen. Det er derfor uvisst om rom som i dag brukes som soverom og stue er godkjent for varig opphold.

Standard

Takstmannens konklusjon:Enebolig fra 1710.
Boligen vurderes generelt å ha en normal standard alder tatt i betraktning.
Det er likevel noen bygningsdeler som det må påregnes utbedringstiltak på, da de enten har skadet eller at de har
oppnådd så høy alder at det er kort gjenværende brukstid på bygningsdelen.
Dette gjelder både innvendig og utvendige bygningsdeler.. Det er registrert råteskader i kledning bord med mangler av muse band bak kledning, tiltak må beregnes.
Eldre dører som vil kreve tiltak på i nær fremtid.
Boligen har behov for vedlikeholdstiltak både innvendig og utvendig.
Det opplyses at det er utført noen opprustningstiltak på boligen med nytt kjøkken og bad, det blei også i den samme tid byttet vannrør (rør i rør) og avløp fra kjøkken og bad på 90 tallet.
Ny vinduer i 1991 For ytterligere registrerte forhold må hele rapporten leses.

Oppvarming

Vedovn i begge stuene og vedkomfyr på kjøkkenet. Varmekabler på begge bad.Ellers elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 648 993 per 2021
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 336 375 per 2021

Andre opplysninger

Tomta er i matrikkelkartet avsatt som "kulturminne-flate" dvs at boligen er verneverdig.At et kulturminne er fredet innebærer at alle endringer som går utover vanlig, jevnt vedlikehold må godkjennes.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av  Karl Henry Englund, samt selgers egenerklæring.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Kirkeveien 217 / Lyngdal

Kirkeveien 217 4580 Lyngdal

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Enebolig

1710 i flge eier.  Sefrak registeret har en tidfesting ca 1700-1724.

Gnr. 161 bnr. 22 i Lyngdal kommune

8-23-0009

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen har en sentral beliggenhet like ved Nygård barnehage, og i kort gåavstand fra Handelsparken, barneskole og fint turterreng med Prestneset like i nærheten.

Eiet tomt på 1094 kvm.
Romslig, flat og solrik tomt opparbeidet med gruset innkjørsel, plen, busker og hekk. Stakitt gjerde mot veien og ett høyt gjerde mote barnehagen. På vedlagte matrikkebrev fra kommunen så kan det se ut som om hekken går litt på utsiden av tomtegrensen mot veien.