• Velkommen til Åneveien 11 på Kvavik
  • En unik eiendom med lang strandlinje og gode bademuligheter like utenfor døra
  • I tillegg til boligen så er det ett lite annekse og en garasje på eiendommen
  • Stor tomt på nærmere 6 mål, så her er det godt med boltreplass
  • Koselig vinterstue med varmekabler i gulv og store vindusflater mot elva
  • Soverom i hovedetasjen
  • Badet ble pusset opp for ca 10 år siden. Varmekabler i gulv.
  • Husk påmelding til visning i god tid! Annonserte visninger uten påmeldinger blir ikke avholdt
  • Soverom1 på loftet
  • Lagringsplass innforbi soverommet
  • Soverom 2 på loftet
Selg med Exbo

Hjem / Åneveien 11 / Lyngdal

Åneveien 11 / Lyngdal

Kvavik - Bolig med med idyllisk beliggenhet l Lang strandlinje l Tomt på ca 5,9 mål

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 89 490,-
Totalpris 3 079 490,-
Byggeår 1907
P-rom 102 kvm
Bruksareal 102 kvm
Tomteareal 5 982 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Enebolig:
1.etasje: Bra 75 kvm, P-rom 75 kvm
Loft: Bra 27 kvm, P-rom 27 kvm

Anneks
Bra 11 kvm, P-rom 11 kvm.

Garasje
Bra 12 kvm, S-rom 12 kvm

Det foreligger ikke tegninger.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen er i henhold til vedtatt kommunedelplan for Lyngdal sentrum utlagt til friområde , og bygningen er registrert som bolig.

Det er en tursti som går gjennom eiendommen langs elva som skal være åpen for almennretten.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Bolig:
1 etasje: Vindfang, bad, kjøkken, soverom og 3 stuer.
Loft: Gang og 2 soverom.
Kjeller: Uinnredet kjellerrom.

Anneks: Hobbyrom
Garasje.

Det foreligger ikke tegninger på eiendommen.

Standard

Følgende moderniseringer har blitt gjort de siste årene:
2018 Nye takstein
2013 Bad ble pusset opp
2023 Ny pipehatt
2012 TIlbygg med vinterhage

Takstmannens konklusjon:
Enebolig beliggende på Kvåvikmoen, med utsikt til elva. Boligen har stor terrasse i tilknytning til huset med eget frittliggende anneks og garasje.
Det er kun boligen som inngår i rapporten.
Garasje/anneks har generelt enkel byggeskikk og standard.
Boligen er vurdert utfra byggeåe og hva som anses som normal bruks- og alderslitasje. Det kan derfor være bygninhgsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, tlf 47759958, eller e-post: karl@ketakst.no

For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.
Lykke til!

Oppvarming

Vedovn i stua. Varmepumpe. Varmekavler på bad og i vinterhage.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 476 54 387

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Gyro Eftestøl

Gyro Eftestøl

Eiendomsmegler

476 54 387
ge@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 89 490,-
Totalpris 3 079 490,-
Byggeår 1907
P-rom 102 kvm
Bruksareal 102 kvm
Tomteareal 5 982 kvm
Soverom 3
Boligtype Enebolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4225
Gårsnr 170
Bruksnr 32
Meglers referanse 3042406
Finnkode 823004701
Annonseendring 12.04.2024 15:34

Prisinformasjon

Prisantydning 2 990 000,-
Omkostninger 89 490,-
Totalpris 3 079 490,-
2 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
13 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
240,- (Pantattest kjøper)
500,- (Tingl.gebyr pantedokument)
500,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
89 490,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 079 490,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Enebolig:
1.etasje: Bra 75 kvm, P-rom 75 kvm
Loft: Bra 27 kvm, P-rom 27 kvm

Anneks
Bra 11 kvm, P-rom 11 kvm.

Garasje
Bra 12 kvm, S-rom 12 kvm

Det foreligger ikke tegninger.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen er i henhold til vedtatt kommunedelplan for Lyngdal sentrum utlagt til friområde , og bygningen er registrert som bolig.

Det er en tursti som går gjennom eiendommen langs elva som skal være åpen for almennretten.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Bolig:
1 etasje: Vindfang, bad, kjøkken, soverom og 3 stuer.
Loft: Gang og 2 soverom.
Kjeller: Uinnredet kjellerrom.

Anneks: Hobbyrom
Garasje.

Det foreligger ikke tegninger på eiendommen.

Standard

Følgende moderniseringer har blitt gjort de siste årene:
2018 Nye takstein
2013 Bad ble pusset opp
2023 Ny pipehatt
2012 TIlbygg med vinterhage

Takstmannens konklusjon:
Enebolig beliggende på Kvåvikmoen, med utsikt til elva. Boligen har stor terrasse i tilknytning til huset med eget frittliggende anneks og garasje.
Det er kun boligen som inngår i rapporten.
Garasje/anneks har generelt enkel byggeskikk og standard.
Boligen er vurdert utfra byggeåe og hva som anses som normal bruks- og alderslitasje. Det kan derfor være bygninhgsmessige avvik som ikke er nevnt i rapport.

Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, tlf 47759958, eller e-post: karl@ketakst.no

For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.
Lykke til!

Oppvarming

Vedovn i stua. Varmepumpe. Varmekavler på bad og i vinterhage.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Alt. Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig
kr 720 646 per 2021
Ligningsverdi som sekundærbolig
kr 2 594 327 per 2021

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Karl Henry Englund  , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Åneveien 11 / Lyngdal

Åneveien 11 4580 Lyngdal

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Enebolig

1907

Gnr. 170 bnr. 32 i Lyngdal kommune

8-23-0047

Fra Rv. 43 kjører man inn Industriveien ved LyngdalFyringssentral. Ta så 2. vei til venstre og deretter første vei til høgre. Ved enden av veien tar man til høgre forbi KABilpartner, og fortsetter rett frem inn påen grusvei, og da ligger eiendommen inn til venstre. 

Eiendommen har en flott beliggenhet på Kvavik med en lang strandlinje, og en fin utsikt mot elva/fjorden. Her er det gode solforhold, fine badeplasser og ca 500 m på en koselig sti gjennom skogen  til Kvavikstranda.

Eiet tomt på 5982 kvm.
Stor tomt opparbeidet med plen, gjerder som skjermer mot industriområdet og diverse busker og trær.