• Velkommen til Vågsdalsfjorden hyttefelt!
 • Vågsdalsfjorden hyttefelt
 • Flott beliggenhet
 • Felles badestrand til feltet
 • Tomt 119 er opparbeidet
 • Tomt 119 er opparbeidet
 • Tomt 119 er opparbeidet
 • Tomt 119 er opparbeidet
 • Tomt 119 er opparbeidet
 • Tomt 119 er opparbeidet
 • Tomt 119 er opparbeidet
 • Tomt 119 er opparbeidet
 • Tomt 119 er opparbeidet
 • Tomt 119 er opparbeidet
Selg med Exbo

Hjem / Vågsdalsfjorden / Mykland

Vågsdalsfjorden / Mykland

Rimelige og flotte hyttetomter, Vågsdalsfjorden i Froland Kommune. Velg mellom 17 tomter!! Vann/avløp er inkl. i prisen!

Prisantydning 240 000,-
Totalpris 240 000,-
Tomteareal 950 kvm
Boligtype Hyttetomt

Se flere detaljer

Parkering

Parkering på egen grunn.

Reguleringsforhold

Tomtene ligger under reguleringsplan for Vågsdalsfjorden hytteområdet, godkjent utnyttet til fritidsbebyggelse. Reguleringsplan ligger vedlagt salgsoppgave.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 926 38 257

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Isabel Bermudez

Eiendomsmegler

926 38 257
ib@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 240 000,-
Totalpris 240 000,-
Tomteareal 950 kvm
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier
Kommunenr 4214
Gårsnr 75
Bruksnr 29
Meglers referanse 3016608
Finnkode 715900103
Annonseendring 07.05.2024 14:47

Prisinformasjon

Prisantydning 240 000,-
Totalpris 240 000,-
240 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
240 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Informasjon om boligen

Parkering

Parkering på egen grunn.

Reguleringsforhold

Tomtene ligger under reguleringsplan for Vågsdalsfjorden hytteområdet, godkjent utnyttet til fritidsbebyggelse. Reguleringsplan ligger vedlagt salgsoppgave.

Øvrig informasjon

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no.

Ligningsverdi

Ikke fastsatt

Andre opplysninger

Vel avgift:
Pliktig medlemsskap til Vågsdalsfjorden Velforening, kr. 500,- pr. mnd. 
Dette dekker brøyting, annet veivedlikehold og andre velforeningsutgifter.

Selger har valgt å ikke tegne eierskifteforsikring.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Dokumenter
Les komplett salgsoppgave

Gjør deg kjent med salgsoppgaven før bud inngis da kjøp skjer i henhold til avtalebetingelser som fremgår i denne. Husk at du som kjøper har selvstendig undersøkelsesplikt.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Vågsdalsfjorden / Mykland

Isabel Bermudez, Eiendomsmegler
Mob: 92 63 82 57

Hyttetomt

Gnr. 75 bnr. 29 i Froland kommune

7-15-9001

Fra Grimstad/Arendal kjør mot Froland (Rv 42), kjør rett frem i rundkjøringen ved Osedalen, fortsett mot Mykland. Når du passerer Mykland sentrum fortsetter du videre 9 km. Du vil da komme til en gruslagt vei med bom på høyre side hvor du kjører inn. Feltet har to bommer.

Fra Kr.Sand kjør mot Birkeland og følg veien videre mot Senumstad og ta over broen. Da kommer du til skilt mot Evje og Arendal, da tar du av mot Arendal. Kjør til skilt mot Mykland og passerer en bro. Se etter gruslangt vei med bom på ventre side, hvor du kjører inn. Feltet har to bommer.

Hyttefeltet er beliggende ved idylliske Vågsdalsfjorden i Froland kommune med flotte turmuligheter i skog og mark både på sommer- og vinterstid. Stedet tilbyr også hyggelige fiskeopplevelser og felles badestrand.

Eiet hyttetomt.

Hyttetomtene måles opp og fradeles gnr. 75 og bnr. 29 i Froland kommune etterhvert som de selges. Det opplyses derfor om at det kan forekomme avvik i størrelsene.
Se vedlagt oversikt over tomtene.

Tomten må være fradelt før overtagelse kan finne sted.

Tomt nr. 103 (Kr. 300 000,-): 1560 kvm SOLGT!
Tomt nr. 104 (Kr. 300 000,-): 1750 kvm SOLGT!
Tomt nr. 106 (Kr. 280 000,-): 950 kvm
Tomt nr. 107 (Kr. 270 000,-): 1100 kvm
Tomt nr. 117 (Kr. 300 000,-): 1270 kvm SOLGT!
Tomt nr. 119 (Kr. 450 000,-): 1300 kvm (opparbeidet tomt) SOLGT!
Tomt nr. 120 (Kr. 300 000,-): 1450 kvm
Tomt nr. 123 (Kr. 450 000,-):  953 kvm
Tomt nr. 124 (Kr. 280 000,-): 1260 kvm SOLGT!
Tomt nr. 127 (Kr. 260 000,-): 1200 kvm
Tomt nr. 128 (Kr. 260 000,-): 1550 kvm
Tomt nr. 129 (Kr. 280 000,-): 1850 kvm SOLGT!
Tomt nr. 130 (Kr. 280 000,-): 1600 kvm
Tomt nr. 131 (Kr. 280 000,-): 1840 kvm
Tomt nr. 132 (Kr. 260 000,-): 1430 kvm
Tomt nr. 145 (Kr. 300 000,-): 1380 kvm SOLGT!
Tomt nr. 146 (Kr. 300 000,-): 1200 kvm
Tomt nr. 147 (Kr. 280 000,-): 1400 kvm
Tomt nr. 149 (Kr. 240 000,-): 1200 kvm
Tomt nr. 150 (Kr. 260 000,-): 1380 kvm
Tomt nr. 151 (Kr. 300 000,-): 1980 kvm SOLGT!
Tomt nr. 152 (Kr. 300 000,-): 1600 kvm
Tomt nr. 155 (Kr. 280 000,-): 1270 kvm
Tomt nr. 156 (Kr. 280 000,-): 1620 kvm
Tomt nr. 159 (Kr. 280 000,-): 1480 kvm