Exbo, Søgne og Greipstad Sparebank og Lillesands Sparebank inngikk i 2016 avtaler om samarbeid.

Samarbeidet har vært vellykket for alle parter. Dette har medført at bankene nå har inngått en intensjonsavtale med eierne av Exbo om å etablere et felles selskap som kjøper Exbo. Bankene skal eie 60 % av dette nye selskapet og dagens eiere av Exbo skal eie 40 %.

Driften i Exbo og bankene fortsetter som før – det blir business as usual!

Kundene skal være i fokus og vi skal fortsette å ha den lokale profilen. Sammen skal vi skape den beste kundeopplevelsen med personlig service og god rådgivning.

Exbo Sørlandet AS ble etablert i 2004 og er en privateid meglerkjede med kontorer i Mandal, Kristiansand, Evje, Lillesand, Grimstad, Arendal og Hovden.

Exbo har siden oppstarten for 12 år siden vokst til å bli en betydelig aktør på Sørlandet.

Lillesands Sparebank og Søgne og Greipstad Sparebank er to helt selvstendige lokale sparebanker som har god vekst og solid forankring i sine områder.

Vi ønsker å samarbeide om å vokse videre steg for steg og med fokus på det vi hver for oss kan best.

Spørsmål om avtalen kan rettes til:

Exbo Sørlandet AS, Daglig leder Heidi Gabrielsen (982 80 339)
Lillesands Sparebank, Adm. banksjef Anne Grethe Sund (481 49 605)
Søgne og Greipstad Sparebank, Adm. banksjef Vidar Skaaland (481 27 959)