Er du på boligjakt? Dette bør du tenke på før du flytter!

Det er mye som skal tenkes på når man bytter bolig. EXBO har laget en sjekkliste for deg som vurderer å flytte.

Hvordan er nærmiljøet? Skolekrets, naboer og nærmiljø er ofte like viktig for trivselen, som selve huset. Mange får raskt sterk tilknytning til området de bor i. Exbo sin erfaring, er at det ikke er noe i veien for å banke på hos naboene i forbindelse med visning for å høre mer om nabolaget.

Hvor er vi om fem år? Hvilke kvaliteter er viktig litt frem i tid? Vil det da være viktig å ha en egen kjellerstue der barna kan herje? Vil det være behov for flere soverom? Eller vil det være viktig å ha alt samlet på én etasje? Det kan være en nyttig øvelse å tenke igjennom dette før valget om ny bolig tas.

Hvor lenge skal vi bo her? Dersom neste bolig er et sted dere ønsker å slå dere til ro i på lang sikt, vurder boligens utviklingspotensial. Eventuelt om det er et område der dere har råd til å kjøpe dere «opp» i senere. Som regel får en bedre råd jo eldre en blir, og kriterier til boligen endrer seg. Da kan det være greit å ha mulighetene åpne for forbedring, for eksempel gjennom å bygge ut, pusse opp eller endre boligens planløsning.

Hvordan ser hverdagen ut? For mange står valget mellom stor bolig og fin utsikt et stykke utenfor sentrum – eller mindre bolig og sentral beliggenhet. Tenk nøye gjennom hva du ønsker å prioritere, og hvordan hverdagen frem og tilbake til jobb og andre aktiviteter vil være i den boligen du vurderer.

Er vi rustet for oppussing? Det kan være en god investering å kjøpe boliger med behov for oppussing. Hvor mye kan dere gjøre selv? Hva er realistisk at dere får til? Hvem kan dere eventuelt engasjere for å få hjelp? Hva er realistisk tids- og kostnadsramme for et slikt prosjekt?

Hvilke andre større kostnader har vi fremover? Mange knytter store deler av sin egenkapital opp i boligen, noe som i de aller fleste tilfeller er en god investering. Særlig hvis du skal bo i boligen over lengre tid, og vil få større romslighet i økonomien over tid. Vurder like fullt om dere fremover ønsker å kjøpe hytte, båt eller andre ting som utgjør større kostnader.

Bruk god tid. Kjøp av bolig er for de aller fleste den desidert største økonomiske investeringen gjennom livet. Gode forberedelser er derfor viktig. Gjennom Exbos boligregister  registrerer du dine ønsker til plassering og kriterier for ny bolig, mens vi i Exbo holder oversikt. Det kan være en god måte å orientere seg i markedet på.

Vi sees på visning!