Det å selge boligen sin er et stort skritt å ta og det er noe man bare gjør få ganger i løpet av livet. Når du nå skal selge din bolig så vet vi fra erfaring at du har mange spørsmål og at du sikkert er spent på den kommende salgsprosessen.

Vi i Exbo Eiendomsmegling selger mange små og store perler på Sørlandet og gleder oss til å selge akkurat din lille perle.

Vi ønsker med denne brosjyren å fortelle deg hvem vi i Exbo er, hvordan hvert steg av prosessen foregår og hva vi kan gjøre for at du skal bli best mulig ivaretatt gjennom salgsprosessen.

For de fleste betyr det mye hva man sitter igjen med når boligen er solgt. Vi har som mål at du skal oppnå høyest mulig pris for din bolig. Med dette som mål så jobber vi for at din bolig skal bli presentert på en mest mulig selgende måte og til flest mulig potensielle kjøpere.

I tillegg til å ønske høyest mulig salgspris så er de fleste boligselgere og kjøpere opptatt av at salget skal gjennomføres på en slik måte at man ikke havner i ansvar etter at handelen er gjennomført. Dette er noe vi i Exbo tar svært alvorlig. Vi sørger for at alle saker som selges gjennom Exbo blir gjennomgått hos vår egen kvalitetsavdeling. Les mer om det på denne siden.

Vi i Exbo jobber etter en visjon om at ”Exbo skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet”. Denne visjonen forplikter! Du som kunde skal føle at vi ”Exboere” er engasjerte, troverdige og glade!

På våre syv lokalkontorer fra Lyngdal i vest til Arendal i øst sitter det topp motiverte medarbeidere som ønsker å gjøre alt for at du skal bli fornøyd!

Lykke til med boligsalget!

Heidi C. Gabrielsen,Kjedesjef
Vi i Exbo jobber etter en visjon om at ”Exbo skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet”. Denne visjonen forplikter!

Heidi C. Gabrielsen - Kjedesjef

Vi gjør din bolig mer synlig!

Vår ambisjon er å få høyest mulig salgspris for alle boligene vi selger.

Ved hjelp av profesjonell interiørkonsulent, fotografer og samarbeid med reklamebyrå gjør vi boligen så presentabel som mulig, både til visning, brosjyremateriell og til annonser. Deretter foretar vi medievalg basert på hvor mulige kjøpere befinner seg.

Ved hjelp av internett, lokalaviser, riksaviser og dyktige meglere med stort kontaktnett finner vi den kjøperen som er villig til å betale høyest pris.

Befaring

Når du har tatt kontakt med oss så kommer en av våre meglere på besøk til deg. På befaringen gjennomgår vi eiendommen nøye. Det er du som selger som kjenner eiendommen din best, vi ønsker å få vite alt du vet så fortell oss gjerne dette på befaring.

Etter at eiendommen er gjennomgått så setter vi oss ned og gjennomgår salgsprosessen samt fyller ut oppdragsskjemaet. Dette skjemaet viser hva slags kostnader som påløper og det er dette skjemaet som gir oss lov til å arbeide med salget av din eiendom.

Innhente alle opplysninger om eiendommen

Før boligen kan presenteres på markedet er det viktig at man får avklart alle forhold rundt eiendommen. Vi innhenter alle offentlige opplysninger om eiendommen så som grunnboksutskrift, reguleringsplaner, tegninger, heftelser med mer. Dette er svært viktig i forhold til at kjøperen har krav på å få alle opplysninger om eiendommen før kjøp.

Det er også viktig at husets tilstand får en vurdering og at alle potensielle feil og mangler kommer frem. Derfor bestiller megler en tilstandsrapport fra en av de takstmennene vi samarbeider med. Takstmannen gjør en grundig undersøkelse av din bolig og måler blant annet fukt i alle våtrom. Takstmannen tar direkte kontakt med deg for å avtale tid for besøket.

På denne måten forsøker vi å hindre at du som selger kommer i ansvar i ettertid.

Tegner du en eierskifteforsikring hos vår samarbeidspartner Norwegian Broker i tillegg, er du trygg.

Profesjonelle fotografer tar foto av din bolig

Etter at du har hatt en av våre meglere på besøk og gjort avtale om salg av boligen din, gir vi deg tips til ting du bør gjøre før fotografen kommer for å ta bilder av boligen din. Den profesjonelle fotografen jobber for å få frem det beste i boligen din og vil gjøre en grundig jobb med å kartlegge eiendommen før de fotograferer de rommene og vinklene på huset som vi ønsker å presentere for markedet.

 

Krav om energimerking av bolig ved salg og utleie

Det er krav om en obligatorisk energiattest på boliger som er til salgs eller utleie. Det er eier av boligen som plikter å fremlegge energiattest. Selger kan bli erstatningsansvarlig overfor kjøper dersom slik attest ikke foreligger ved salg/utleie, eller hvis det er gitt feil opplysninger i attesten.

Kravet kommer som følge av en lovendring i energiloven, og er ment som et miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet rundt energibruk. Etter gjennomført energimerking vil man få en energiattest som viser hvor god energistandard boligen har. Energiattesten kan oppdateres når som helst og er gyldig i 10 år.

Kravet til energiattest omfatter også hytter og fritidsboliger, med mindre disse brukes mindre enn 4 måneder i året.

Hvordan energimerke boligen?

Energimerking gjøres på www.energimerking.no. På denne siden finner du også generell informasjon om energimerking av bygg og boliger.

For å energimerke din bolig trenger du enten kode fra MinID eller BankID, gårds- og bruksnummer på eiendommen, byggeår og arealer. Det er mulig å velge mellom enkel og avansert registrering. Enkel registrering er tilstrekkelig i henhold til kravet.

Vi gjør oppmerksom på vi som eiendomsmeglere er pålagt å opplyse om energimerket i forbindelse med markedsføring av eiendommen.

Utarbeidelse av plantegninger og eksklusive salgsoppgaver i magasinkvalitet

Når alle opplysninger er mottatt fra kommunen og tilstandsrapport er utarbeidet og sendt til oss så lager megleren en salgsoppgavetekst basert på innhentet informasjon. Dette settes sammen med de utvalgte bildene tatt av huset til å bli et magasin som potensielle kjøpere får utlevert i våre butikker og på visning.

Alle boliger Exbo selger får utarbeidet en plantegning slik boligen fremstår i dag. I mange tilfeller så finnes det ikke originale plantegninger av boligene. Plantegninger er viktig for at potensielle kjøpere av din bolig skal få en god oversikt over eiendommen.

Kvalitetsikring

I Exbo er vi opptatt av kvalitet i alle ledd og vi har derfor en egen kvalitetsavdeling som sørger for kvalitetssikring av hele prosessen fra A til Å. Etter at megleren på saken har innhentet alle offentlige opplysninger og takstmannen har gjennomført en grundig undersøkelse av boligen, tar vår kvalitetsavdeling en ekstra kontroll på hele saken for å utelukke feil og mangler.

Kort fortalt går denne avdelingen igjennom og dobbeltsjekker alle saker etter en nøye utarbeidet sjekkliste. Dette gjør vi for at du som kunde skal være sikker på at produktet vi leverer er 100% feilfritt. Det vil si at før du som kunde får en salgsoppgave eller kontrakt i hånden skal du vite at produktet har vært gjennom en nøye vurdering av både megleren på saken og av en uavhengig eiendomsmegler i kvalitetsavdelingen.

Start av markedsføring

Exbo gjør din bolig synlig er vårt slagord, og her er vi ubeskjedne nok til å si at vi har sørlandets mest omfattende markedsføring.

Når megler, interiørkonsulenter, takstmenn og kvalitetsavdelingen har gjort forarbeidet så er boligen klar for å legges ut i markedet. Når vi velger markedskanalen som skal brukes er det viktig å se hvor kjøperen kan befinne seg. Alle boligene vi selger blir lagt ut på nettstedene finn.no og exbo.no.

Annonsering i sosiale medier har blitt en viktig del av markedsføringen for boliger til salgs. Annonsering av boliger på sosiale medier øker trafikken til nettannonsene og aktiviteten på visningene. Ved å plukke ut de mottakerne vi tror  kan passe til din bolig i sosiale medier, treffer vi enda flere interessenter enn de vi treffer kun gjennom tradisjonell markedsføring. Antallet som ser boligen din øker betraktelig. Dette kan gi flere interessenter til visningen og flere budgivere, noe som igjen kan gi deg høyere pris for din bolig.

Som eneste megler på Sørlandet annonserer Exbo alle våre boliger på Facebook!

På den måten sikrer vi at alle over hele landet ser at boligen er til salgs. Deretter velger vi ut de lokale mediene som henvender seg til markedet der kjøperen befinner seg. Dette gjør at vi har de mest komplette markedsføringspakkene på markedet.

På denne måten forsikrer vi oss om at alle potensielle kjøpere får vite at akkurat din bolig er for salg! Jo flere kjøpere, dess høyere pris.

Visning

Når boligen er annonsert i avisene og på nett så er det klart for visning. Dette er den viktigste arenaen for å treffe de potensielle kjøperne. Interiørkonsulentene har gitt dere noen gode tips om hva som er lurt å fokusere på når man klargjør til visning, så som levende lys, ryddighet med mer.

Megleren kommer i god tid før visningen begynner og skilter godt opp til eiendommen slik at det er lett å finne frem. Selgerne kan velge selv om de ønsker å være tilstede på visning, det vanligste er at det kun er megleren til stede.

Like viktig som å få de potensielle kjøperne til å kikke på boligen er det å få avklart deres boligsituasjon. Trenger de for eksempel en verdivurdering av sin egen bolig slik at de kan være med i budrunden på denne eiendommen? Dette er noen av tingene megler vil avklare i dialogen med de besøkende.

Som selger er det viktig å la kjøperne få lov å rusle rundt i boligen alene hvis de ønsker det og heller være tilgjengelig for spørsmål.

Oppfølging av interessenter og budrunde

Når visningen er avholdt så begynner den viktige jobben med å prøve å få inn bud fra de som har vært på visning og skrevet seg opp på listen.

Det er her den store forskjellen på meglere viser seg best. Jo bedre oppfølging de potensielle kjøperne får jo større sannsynlighet er det for at de blir med i budrunden, noe som igjen gir høyere pris for din bolig.

I Exbo er vi drillet på salg og oppfølging fordi vi vet hvor viktig det er for å oppnå høyest mulig pris.

Ikke velg en megler som ikke har dette som førsteprioritet, det kan koste mye!
Som selger bør du være oppmerksom på at det i innspurten av budrunder kan bli litt hektisk. Det er budgiveren som setter fristen på budet og vi som meglere må forholde oss til det og formidle det til deg som selger. Vi vil rådgi deg på best mulig måte når det gjelder budene som kommer inn, men i siste instans er det kun du som kan avgjøre hva du vil selge for.

Kontraktsmøtet

Når bud er akseptert så avtaler man en dag for signering av kontrakt og alle nødvendige papirer på meglerens kontor. Her møtes kjøpere og selgere sammen med megleren for å signere de nødvendige dokumentene.

På kontraktsmøtet ber vi alle selgerne om å ta med legitimasjon med bilde på da det er krav fra Finanstilsynet om at megleren skal ha en kopi av dette på saken

Overtagelsesdagen og penger på konto

Den dagen man har avtalt å overlate eiendommen til kjøperen så vil man først få en telefon fra Exbo sin oppgjørsavdeling som nå er ansvarlig for saken. De vil opplyse om kjøperen har betalt inn kjøpesummen til meglers konto som avtalt i kontrakten. Dersom det er tilfelle så kan man møtes på eiendommen. Det er kun selger og kjøper som møtes denne dagen, men vi er her for
dere om det skulle være noe dere lurer på.

Når dere var på kontraktsmøtet fikk dere et skjema som heter overtagelsesprotokoll. Dette skjemaet skal dere fylle ut i fellesskap, dere skal ese av strøm (og melde inn strøm selv til deres eget selskap), kjøper sjekker at huset er vasket og ryddet tilfredsstillende og man undertegner på at eiendommen kan overtas. Dette skjemaet er det viktig at selgerne leverer til megler (per fax eller mail) så snart som mulig slik at oppgjørsavdelingen kan begynne arbeidet med tinglysning av skjøte med mer.

Pengene vil stå på deres konto senest 10-12 virkedager etter overtagelsesdagen.