Flotte eneboligtomter ved Audnaelva uten byggeklausul.

Vi er nå klare med salg av eneboligtomter med flott beliggenhet. Området ligger like ved Audnaelva. Her er gode solforhold og det er regulert inn grøntarealer og felles lekeplasser i tillegg til en flott opparbeidet badeplass ved elva.

Til Vigeland sentrum, samt skoler, idrettsanlegg, kirke mm er gang- og sykkelsti. Alt ligger innenfor grei gangavstand.

Det er 6 tomter som skal selges.

Tomtene leveres uten opparbeidelse, men med teknisk anlegg til grensen. Størrelsene er fra ca 610 kvm til 810 kvm. Tomtene vil bli fradelt og målt opp, så eksakte arealer vil foreligge etter oppmåling. De prosjekterte leilighetene i byggene bak vil bli lagt ut for salg i løpet av kort tid.

Tomtene koster fra kr 800.000,- til kr 900.000,-

Fordelt slik:

Tomt 1 og 2 kr 900.000,-

Tomt 3 og 4 kr 800.000,-

Tomt 5 og 6 kr 850.000,-