Under andre verdenskrig ble Arkivet i Vesterveien 4 brukt som Gestapos hovedkvarter. Tyskerne innredet celler og torturkammer. 3000 sørlandske krigsfanger ble sendt til det som i dag er et fredssenter.

Den fremtredende bygningen som i dag er kjent under navnet Arkivet, ble innviet som statsarkiv 8. mars 1935. Stedet ble okkupert av tyskerne under krigen og brukt av Sipo, som det tyske sikkerhetspolitiet heter. Arresterte sørlendinger ble brakt til arkivet for avhør som kunne vare opptil fire uker.

I mai 1945 ble bygningen overtatt av Hjemmestyrkene,før Statsarkivet igjen flyttet inn. Her holdt arkivet hus frem til den nye arkivbygningen i Märthas vei 1 ble åpnet i 1998. Det gamle statsarkivet i Vesterveien 4 ble lagt ut på det åpne markedet for salg, men en aksjonskomité protesterte og sørget for at planene ble stanset. Isteden fikk en egen stiftelse, Stiftelsen Arkivet, overta bygget.

Arkivet som det står i dag ble åpnet 8. mai 2001 som et senter for historieformidling og fredsbygging, der formålet er å styrke grunnleggende menneskeverd og demokrati gjennom forskning, dokumentasjon, undervisning og kulturaktiviteter.

Exbo kan Kristiansand.

Vi kan lokalhistorien der du ønsker å bo.