Visning

Visning etter avtale med megler. Tlf 95138528

Adkomst

Fra Mandal sentrum:
Kjør ut til E39. Kjør vestover, mot Stavanger, og følg veien i omtrent 1 kilometer fra tunnelen. Sving inn til Mones servicestasjon og følg veien parallelt med E39. Ferieleilighetene ligger innerst i veien på venstre side og er merket med "Til salgs" plakat fra Exbo. Det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Ferieleiligheten har en ypperlig beliggenhet med utsikt utover Skogsfjorden i Mandal. Fra ferieleiligheten kan man ta båten direkte ut til skjærgården. Skjærgården i Mandal strekker seg langt med sine fine strender og holmer. Monesstranda ligger ca 1,5 km vest for Mandal sentrum, kun en båttur, busstur, sykkel eller biltur unna. Busstopp like ved hytta. 10 meter fra leiligheten finnes badestrand og egen båtplass.

Tomt

Fellestomt på 20394 kvm.
Tomten er pent opparbeidet med asfaltert innkjørsel, stenbelagt terrasse og beplantning.
Noen av grensene er usikre, mindre avvik kan derfor forekomme.

Adresse

Monesstranda 68
4513 Mandal

Informasjon

Adresse:
Monesstranda 68
4513 Mandal

Boligtype: Leilighet
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 60 m2

Finn ID: 142474469

Omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
1 500,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
6 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
59 372,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 049 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 54
Bruksnr: 145

Parkering

Felles biloppstillingsplass like ved boligen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under detaljreguleringsplan for Mones ferieleiligheter vedtatt 15.12.18. avsatt til herberge, utleieleiligheter og servicebygg. Deler av eiendommen er regulert til buffersone støy, annen privatveggrunn, annen friluftsområde på land/i sjø og privat vei og parkering.

Byggemåte

Oppført i tre og mur. Se tilstandsrapport for ytterligere opplysninger.

Innhold

1.etg:
Gang, bad, stue med utgang til solrik og fin uteplass, kjøkken, 2 soverom og utvendig bod. Fast båtplass medfølger like bortenfor.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Fritidsbolig med flott beliggenhet. Bademulighet utenfor døren, og nesten innerst i området. Boligen fremstår i god teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler, og at det er noe svikt oppkantflis i dusjsone, samt noe usikker på fuktsikringsløsniger. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses

Oppvarming

Varmekabler i hele leiligheten. Peis kan settes inn om ønskelig - forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Avkjørsel fra fylkesvei til privat vei.

Offentlige avgifter

MANDAL 2019
Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Feier: kr. 426,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: kr. 3 747,-
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,-
Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2006/1410-1/39 Seksjonering
16.03.2006
opprettet seksjoner:
snr: 5
formål: Næring
sameiebrøk: 60/2600
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr.
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29 og 30

2006/1410-2/39 Erklæring/avtale
16.03.2006
Denne seksjon har tilleggsdel - areal.
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 15.11.2007.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017: kr 499 260

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 1 292 pr.

Dette dekker: Felles strøm, uteområde, brøyting, vedlikehold, forsikring, bredbånd, NRK lisens, service pumpe, regnskapshonorar og revisjonshonorar.

Det betales med kr. 10.000,- i mars og kr.5.500,- i oktober.

Andre opplysninger

Pliktig dugnad: Gebyr for ikke gjennomførte plikter er kr.1000,-
Foreslåtte arbeider som kan medføre økning i fellesutgifter: Nedfellbare søppeldunker - priser skal sjekkes i forkant.

Dyrehold er tillatt.

Det er utleie avtale mellom Norgesferie og Monesstranda sameie. Konferer megler.
Området skal driftes som en enhet. Den enkelte seksjon leies ut etter avtale med utleieselskapet som sameiet inngår avtale med. Forpliktelser og rettigheter for den enkelte sameier slik dette fremkommer i avtalen mellom sameiet og utleieselskapet kan ikke skilles fra eierandelen.

Hvitevarer på kjøkken medfølger (oppvaskmaskin, kjøleskap, mikro og komfyr). Vaskemaskin og tørketrommel på badet kan evnt kjøpes utenom.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler