Adkomst

Fra Lyngdal - ta av mot Spangereid og videre ut mot Lindesnes Fyr. Hyttetomten ligger i Høyland hyttefelt, ca. 5 km utenfor Spangereid. Følg veien med postkassestativet oppover i feltet. Tomten ligger i øverste del av feltet, og er merket med salgsskilt i fra Exbo. Fra E39 tar du av til Vigeland og fortsetter mot Lindesnes Fyr. Se kartskisse for nærmere detaljer. Tomta kan fritt besiktiges.

Beliggenhet

En flott beliggende og usjenert hyttetomt i et godt etablert hyttefelt, Høyland hyttefelt. Det er flott turterreng i umiddelbar nærhet kort ned til havet og den flotte skjærgården om du trives best med båt. I hyttefeltet ligger det et ferskvann med opparbeidet badeplass, som er en yndet plass på sommeren.

Det er ca 7 minutter med bil til Spangereid som har butikk, bensinstasjon, golfbane, restaurant, hotell og et yrende folkeliv på sommeren. Det er ca 30 minutter med bil til Lyngdal med populære Sørlandsbadet og Handelsparken. Her finner man noe for en hver.

Tomt

Eiet tomt på 1012 kvm.

Det har vært søkt og godkjent en hytte på tomten med BRA på ca 50 kvm. Denne hytten ble påbegynt og selger opplyser at det er støpt fundamen og lagt grunnbjelker. Arbeidet stoppet opp og man må nok regne med at grunnbjelkene ikke kan brukes. Kjøper bør regne med å må støpe fundament på nytt da ny entrepenrør må kunne gå god for grunnmur i søkandsprosses om ferdigattest. Dette bør en fagkyndig vurdere. Eiendommen blir solgt som tomt.
Søknaden om hytte er ikke lenger godkjent og kjøper må søke på nytt om å føre opp hytte. Tidligere godkjente teginger ligger ved salgsoppgaven. Reguleringsplan kan fås ved henvendelse til megler.
Det er kjøper sitt ansvar for videre opparbeiding av tomt og evt fjerning av påbegynt byggningsmasse og søke ny godkjennelse hos kommunen.

Kjøper plikter å sette seg inn i reguleringsplanen og bestemmelser for å se hva som er lov og hvilke begrensninger som hviler på eiendommen og området rundt.

Vedlagt i salgsoppgaven ligger reguleringsplan, matrikkelkart, situasjonskart og kart over t

Adresse

Skålemyra 9
4521 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Skålemyra 9
4521 Lindesnes

Boligtype: Hytte
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: m2

Finn ID: 130010467

Omkostninger

490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
12 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 490 000,-))
--------------------------------------------------------
23 372,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
513 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 158
Bruksnr: 103

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Høyland Hyttefelt, datert 19/3-2009 og revidert 31.03.2014.

Vei, vann, kloakk

Det er privat vei inne på området. Hele veinettet tilhører Solåsen velforening.
Eiendommen har per dags dato ikke innlagt vann og kloakk.
Når eiendommen blir bebygd vil vann og kloakk også være privat gjennom Solåsen velforening.

I tillegg betales det:
Renseanlegg/kloakk kr 2500,- (NÅR det er innlagt vann og kloakk)
Veilag for vedlikehold og brøyting kr 1000,-

Disse summene gjelder tom nytt årsmøte som vil bli avholdt i 2019.
Det vil også komme en engangsfaktura på kr 2000 som nedbetaling på ny brønn som har blitt boret.

Offentlige avgifter

Eiendomsskatt kr 1800 ,-.
Hytterennovasjon igjennom Maren kr 1670 ,-.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:


2014/693118-2/200 Bestemmelse iflg. skjøte 20.08.2014
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring
Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Ligningsverdi

Ligningsverdi på eiendomen utgjør kr 352 000,-.
Ligningsverdien gjelder for tomten og beregnes på nytt når eiendommen er bebyd. Lindesnes kommune har eiendomsskatt som blir beregnet ut i fra verdien på boligen.

Velavgift

Det er pliktig medlemskap i Solåsen hyttevel.
Vel avgift: pr årsmøte 23.4.18 er kontingenten satt til kr 1500,- for 2018/2019.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte egenerklæring fra selger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler