Adkomst

Ta av mot skisenteret og Høyfjellshotellet. Kjør over bro, så første vei til høyre ved Hovden Skiservice. Opp bakken og man får hytten til venstre i høyresvingen.

Beliggenhet

Solrik og sentral beliggende midt i Nystøyl Grend. Nystøyl er et etablert hyttefelt rett ved skisenteret og langrennsløypene. Den ligger med ski inn ski ut til både langrenn, tur og alpinløyper. Solrik beliggende med gåavstand til alle Hovdens fasiliteter. Hytten har parkeringsplasser i kjelleren, med egen inngang til hver hytte. Egen sportsbod i kjelleren.

Tomt

Solrik og sentral hytte med festet tomt på 189 kvm. Ski inn, ski ut til langrenn og turløyper, så vel som alpinløypene. Nystøyl er et etablert område med flott utsikt mot Hartevassnuten, Hyttenuten, Enden, Otra og til Hovdenuten.

Feste avgift ca. kr. 2914,- pr år for 2019
Festetid: 99 år fra 19.07.2005
Neste regulering er 01.01.2025
Festeavgiften kan reguleres etter tomtefestelovens bestemmelser jf paragraf 15
Bortfester: Jon Uleberg / Kjetil Uleberg.

Adresse

Nystøyl vest 8
4755 Hovden i Setesdal

Informasjon

Adresse:
Nystøyl vest 8
4755 Hovden i Setesdal

Boligtype: Hytte
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 131 m2

Finn ID: 162474423

Omkostninger

4 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
119 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 790 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
131 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 921 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 941
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 1

Parkering

Egen parkering i felles parkeringskjeller rett under hytta. Egen inngang til hytten fra parkeringskjeller. Det er god plass til 2 biler.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til hotell/leiligheter, og tilhører reguleringsplan for Nystøyl vest. Vedtatt 01.12.2005
Eiendommen tilhører Hotell (næring)/leiligheter (blått område med utleieplikt). Kontakt megler for mer info.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport.
Hytten er oppført i laft.

Innhold

P-rom:

U.Etasje: Trappegang
1.Etasje: Entre, bad, kjøkken/spisestue/stue, vaskerom, trappegang, soverom.
2.Etasje: Stue, bad, 3 soverom.

S-rom: U.Etasje - Bod/yttergang.

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. Ikke alle tiltakt som er søknadspliktige.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytta er bygget i 2006, og har senere hatt normalt vedlikehold.
Byggeårets forskrifter og byggeskikk avviker fra dagens krav til nye fritidsboliger. Dette gjelder blant annet krav til våtrom.
I rapporten har følgende bygningsdeler Tilstandsgrad 2:
-Utvendig vindusbelistning
-Gulv og vegger i begge bad og i vaskerom
-Ventilasjon i vaskerom
-Skifergulv i 1. etasje
-Ventilasjon generelt
Forøvrig vises til beskrivelser, vurderinger og levetidsbetraktninger for de enkelte bygningsdeler. Rappoten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Privat vei.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10.094 pr. år.
Gebyr Fakturert beløp
Avløp 5 575,00 kr
Renovasjon 1 875,00 kr
Vann 2 643,76 kr

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Dagboknr. 15611 Festekontrakt Datert 05.09.2005 - Nye vilkår tinglyst 05.07.2006
Dagboknr. 8559 Erklæring/avtale - best. om adkomstrett, garasje/parkering datert 02.05.2006

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 19.06.2008

Konsesjon

Da det er boplikt i Bykle kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017: kr 1 716 198,-

Andre opplysninger

Vel avgift: kr. 1800,- pr år. Dekker årsavgift/brøyting og vei vedlikehold.

Andre kostnader: Løypeavgift kr. 700,-

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Sveinung Nordal samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Svenn Erik Kvannes
Svenn Erik Kvannes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler