Visning

Bud Ønskes! Ta kontakt for visning.

Adkomst

Ta av E 39 på Vigeland og kjør via sentrum videre mot Lindesnes fyr. Følg fylkesveien i ca 15 minutter til Njervesanden. Leiligheten ligger første vei inn til høyre mot fjellet i et lite sameie bestående av totalt 6 leiligheter. Leiligheten er vil være merket med til-salgs-skilt i fra Exbo eiendom. Det vil være godt skiltet ved felles visning

Beliggenhet

Leiligheten ligger innerst i en koselig blindvei på Njervesanden. Det er mange fritidsboliger her og det er meget barnevennlig og flott. Jeg kaller det Lindesnes sin Kardemommeby. Nesten alle elsker det lille paradis i Lindesnes. Njervesanden-sandstrand ligger like nedenfor. Her kan man nyte de fine sommerdagene uten å bruke bilen. Det er også lekemuligheter og enkel fotballbane for barna i umiddelbar nærhet. En liten kilometer bortenfor ligger Spangereid sentrum, hvor man blant annet finner dagligvarebutikk, bensinstasjon, hotell, restauranter, fiskebutikk og båthavn. Ønsker man å se den nye restauranten "under" kan man det. Spangereidkanalen som ble åpnet i 2007 går gjennom Spangereid. Her ferdes mange på sommerstid, og man kan benytte denne veien hvis man skal med båt fra Vestlandet til Sørlandet og man vil unngå å kjøre rundt Lindesnes fyr. Til Lindesnes fyr er det ca 10km. Fra Stavanger er det ca 200 km og man bruker ca 2,5 timer. Kort vei til Mandal (ca 30 minutter) og Lyngdal(20 minutter). Her er det noe for en hver.

Tomt

Fellestomt på 707 kvm.
Tomten er fint opparbeidet med grus rundt boligen samt gress.
Største delen av gressplenen ligger ikke på selgers tomt men ut over tomtegrensa. En del av naboeiendommen som det i dag er gress på er regulert inn som lekeplass for barn. Det er dog ingen lekeplass etablert her per dd.
Hver av seksjonene har plikt til å klippe gress etter "ordensmannsliste". (hver 6 uke)

Adresse

Mofjellveien 24
4521 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Mofjellveien 24
4521 Lindesnes

Boligtype: Hytte
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 64 m2

Finn ID: 148904803

Omkostninger

1 750 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
43 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 750 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
52 072,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 802 072,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 151
Bruksnr: 283

Parkering

Parkering på felles biloppstillingsplass forran leiligheten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsbestemmelser for Njervesanden i reguleringsplan av 30.06.88.
En liten del av nordlige del av tomten ligger i LNF-område - Friområde på land. Dette området er ikke bebygd. se vedlagt kart. Det gjøres oppmerksom på at det hviler strengere bestemmelser angående rinving/byggning i LNF-område. Se vedlagt reguleringskart.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Leiligheten inneholder:
2. etasje: Gang, bad m/dusj, kjøkken, soverom og stue med utgang til stor terrasse med sol fra tidlig morgen til ca klokken 18.00 på sommerkvelder.
3. etasje: Rom innredet som loftsstue med utgang til balkong med fin havutsikt., to loftsrom innredet som soverom.
Alle rom betegnes som P-rom.

Det er i tillegg utvendig felles bod samt felles vaskerom.
Det finnes ingen plantegninger av loft og man må gå ut i fra at disse ikke var tenkt innredet. Hele 2. etasje er derfor kun beregnet som loft og ikke søkt bruksendret eller godkjent for varig opphold. Det samme gjelder for balkong/terrasse med utgang fra loftstue.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Ferieleilighet bygget 1995. Etablert område med mange gode kvaliteter. Flott feriested. Boligen fremstår i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler. Det er påpekt enkelte mindre merknader som fremkommer i rapporten. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Elektrisk

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019:
Vann Gebyr2263,-
Avløp Gebyr 3915,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 19,33,- og kr. 42,40,- pr.m3, samt vannmålerleie kr. 180,- pr. år.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Hytterenovasjon Lindesnes kr. 1612,-
Eiendomsskatt kr. 2431,-

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2014/1041760-1/200 Bestemmelse om parkering 27.11.2014
rettighetshaver:Knr:1029 Gnr:151 Bnr:283 Snr:1-6

1995/2618-1/39 Seksjonering12.07.1995
opprettet seksjoner: snr: 6
formål: Bolig
sameiebrøk: 162/777


2016/924679-1/200 Bestemmelse om veg 10.10.2016
Rettighetshaver:Fardal Johnny Arnt
Fnr: 26034248752

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest på seksjonen.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet. Det er ikke boplikt på denne eindommen da det er en fritidseiendom.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi kr 540 000 per 2017

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 600 pr. mnd

Dette dekker: Strøm til vaskerom, boder og lys rundt bygget samt forsikring av bygget.

Denne seksjonen kan benytte bod i 2. etasje og vaskerom i 1. etasje. Det er vaskeliste for vaskerom og plenklipping.

Andre opplysninger

Leiligheten selges som den står.
Komfyr er av nyere dato.

Selger har hatt Canal Digetal. Tv i stue og Tv på loft følger med.
Telenor internett fungrerer bra.
Leiligheten vil ikke bli ytterligere utvasket.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameietss vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler