Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Hytta vil bli godt skiltet med EXBO-tilsalgs plakat.

Beliggenhet

Flott hytte beliggende usjenert i et populært hytteområde.
Fjellestad er kjent for sine flotte turløyper både sommer og vinterstid. På vinteren er det milevis med oppkjørte skiløyper. Velforeningen er gode på å lage aktiviteter for hele familien, som for eksempel skihoppkonkurranse i Påskeferien.
Fjellestad velforening har en hytte kalt "Lie-løa" som er et naturlig samlingspunkt for hytteeierne. Her kan man grille og benytte seg av en solrik terrasse. Det er også mulig å sette seg inn ved ruskete værforhold.
Det er en flott opparbeidet badeplass i nærheten av hytta, samt en gapahuk.
Av andre aktivitetstilbud i nærheten, kan vi nevne Evje handelssentrum med alt man trenger av fasiliteter. Mineralparken, Klatreskogen og Eikerapen alpinsenter.

Tomt

Punktfestetomt. Opparbeidet med solrik terrasse og egen innkjørsel. Ellers naturtomt. Tomta ligger helt usjenert til med kort vei til oppkjørte skiløyper om vinteren. Det er fine turløyper like i nærheten.

Festeavgift kr. 2 135,- pr. år. Bortfester er Geir Ole Bakke.

Festeavgiften reguleres hvert 10 år i henhold til konsumprisindeksen. Neste regulering er i 2023.
Overdragelse krever samtykke fra bortfester.
Tidsbegrenset festekontrakt med utløpsår 2066.

Se vedlagt festekontrakt

Adresse

Lislåttane 38
4737 Hornnes

Informasjon

Adresse:
Lislåttane 38
4737 Hornnes

Boligtype: Hytte
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 66 m2

Finn ID: 162678600

Omkostninger

990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
23 250,- (Dokumentavgift)
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
34 772,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 024 772,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 937
Gårdsnr: 21
Bruksnr: 2

Parkering

Kjørevei helt inn til hytta med gode parkeringsmuligheter i eget tun.

Reguleringsforhold

Hytta ligger i et regulert område " Li, Rebbåsheia V.
Datert 01.11.73.
Godkjent reguelert for fritidsbebyggelse.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom: Stue/kjøkken, 4 soverom, vindfang,
gang, bad.

S-rom: Utebod, utedo.

Standard

Flott hytte med usjenert og solrik beliggenhet.
Kjøkken og stue i delvis åpen løsning. Kjøkkeninnredning malt i 2019. Ellers er store deler av hytta beiset/malt både innvendig og utvendig.
Bad med belegg og folierte plater.
Soverom 1, hovedsoverom er beiset og oppgradert. De 3 andre soverommene er det ikke gjort noe med. Det er 8 sengeplasser totalt.
Egen redskapsbod/utedo.
Innlagt strøm i hytta.

Takstmannens konklusjon:
Hytten fremstår i ok teknisk stand. Den er vedlikeholdt og vurdert ut i fra alder og normal bruk. Noen bygningsdeler i fra byggeår kan ha behov for vedlikehold og normale oppgraderinger.
Noen pilarer under hytten har skjevheter. Noen pilarer står ikke helt nedpå fundamenter nå. De vil antageligvis gå nedpå når snøen kommer. Det ble målt med
laser fra kjøkken til stuen inne. Det var 20 mm forskjell i høyde på gulvet. Dette er vanlig på denne typen hytte når fundamentering er av pilarer. Noen er
montert på fjell, noen i terrenget. Disse beveger seg forskjellig.
Vinduer er fra 1983. Glassene er å regne som eldre.

Oppvarming

Boligen varmes opp med elektrisitet og vedfyring.

Vei, vann, kloakk

Privat vei inn til hyttefeltet. Denne brøytes og vedlikeholdes av velforening. Egen privat vei siste stykket inn til hytta. Denne vedlikeholdes og brøytes selv.

Vann fra tilsigsbrønn med utslipp i nedgravd tønne. Dette er noe selger har laget selv. Det er ikke godkjent hos kommunen.

Kammerdo.

Offentlige avgifter

Hytterenovasjon pålydende kr. 2 087,5,-.
Feieavgift kr. 350,-.
Totalt: 2 437,5,-. pr. år.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

Pengeheftelser i festerett:

1986/100633-2/93 Urådighet, datert 12.02.1986.
FESTERETTEN KAN IKKE OVERDRAS / FRAMLEIES
UTEN SAMTYKKE FRA GRUNNEIER
Gjelder feste.

1986/100633-3/93 Festekontrakt - vilkår, datert 12.02.1986
ÅRLIG AVGIFT NOK 1,000
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommn i følge Evje og Hornnes kommune.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2018:
kr 263 456,-.

Andre opplysninger

Medlemskap i Fjellestad Hyttegrend er obligatorisk for alle hytte-eiere i området.
Nåværende årsavgift er kr. 3 250,- som dekker brøyting og vedlikehold av felleskapets veier, vedlikehold og oppkjøring av løyper, vedlikehold av felles rekreasjonsområder som badeplass m/gapahuk, båt og bade-flåte samt Lie-løa som er et yndet møtested for turer hele året, på ski og til fots.
Det arrangeres 2 dugnadsdager i året hvor overnevnte veier, løyper og rekreasjonsområder blir ettersett og vedlikeholdt. Dersom en er forhindret fra å møte til begge dugnadsdagene vil man bli belastet med 325 kr i dugnads gebyr.
Ved siste årsmøte var det stor enighet om å innkalle 1500 kr/år/hytte over to år, for utbedring av veinettet, asfaltering av Rebbåsvegen samt opparbeiding av et bufferfond på 200 000 kr. for eventuelle uforutsette skader på veiene forårsaket av miljøforandringer.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Henrik Løvdal, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Ken Morten Egenes
Ken Morten Egenes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler