Beliggenhet

Flott beliggenhet på Hovdenut Alpint med utsikt opp på toppen av Nos, øvre deler av
skisenteret, og ut over fjellene videre oppover dalen på østsiden av Hovden. Kort vei til
skisenteret og sentrum. Ta på skiene rett på utsiden av hytteveggen. Ta stavtak ut til
løypa. Hytten ligger midt i ski inn/ out med tilslutningstrekket til Hovdenut rett forann
hytta. Kort vei til alle Hovdens fasiliteter som butikker, bank, utesteder, skøytebane,
badeland og flotte badeplasser i elva om sommeren.

Tomt

Fellestomt på 879 kvm.
Opparbeidet med naturtomt.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 68 kvm, Bruksareal: 90 kvm, Bruttoareal: 99 kvm

1.Etasje: BTA 99 kvm / BRA 90 kvm / P-rom 68 kvm / S-rom 22 - Garasje er medregnet i areal for 1. etasje.
2.Etasje: Etasjen er ikke måleverdig på grunn av lav takhøyde. Selve 2.etasje er målt innenfor yttervegger til 54 kvm.

Adresse

Hovdenutvegen 37
4755 Hovden i Setesdal

Informasjon

Adresse:
Hovdenutvegen 37
4755 Hovden i Setesdal

Boligtype: Hytte
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 68 m2

Finn ID: 157388043

Omkostninger

4 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
107 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 290 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
115 572,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 405 572,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 941
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 1060

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:

1.Etasje: Entre, vaskerom, stue/soverom, bad, kjøkken/spisestue/stue.
2.Etasje: Gang, bad, 3 soverom.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytta er bygget i 2007, og har senere hatt normalt vedlikehold.
Innvendige overflater og innredninger er relativt lite slitt i forhold til alder.
Byggeårets forskrifter og byggeskikk avviker fra dagens krav til nye fritidsboliger. Dette gjelder blant annet krav til våtrom.
I rapporten har følgende bygningsdeler Tilstandsgrad 2:
-Garasjeport
-Utvendige beslag
-Trapper/terrasser
-Pipe
-Gulv, vegger og ventilasjon i vaskerom
-Gulv og vegger i begge bad
-Vannrør
Forøvrig vises til beskrivelser, vurderinger og levetidsbetraktninger for de enkelte bygningsdeler. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.
Varmekabler i gulv 1.etg.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Privat vei - Veirett.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10.094,- pr år - Se under for fordeling.
Gebyr Fakturert beløp
Avløp 5 575,00 kr
Renovasjon 1 875,00 kr
Vann 2 643,76 kr

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1986/104126-1/93 Fredningsvedtak 07.10.1986
Overført fra: 0941-2/1060
Gjelder denne registerenheten med flere.


2007/498834-1/200 Seksjonering 21.06.2007
opprettet seksjoner:
snr: 2
formål: Bolig
tillegsdel: Grunn
sameiebrøk: 1/2

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 27.02.2009

Konsesjon

Da det er boplikt i Bykle kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017: kr 1 800 000,-

Andre opplysninger

Vel avgift: kr. 7197,- pr år for velavgift, brøyting og andel løypenett.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Sveinung Nordal samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Svenn Erik Kvannes
Svenn Erik Kvannes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler