Visning

Ta gjerne kontakt med selger på tlf 47603233

Adkomst

Se kartskisse, det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har en fin beliggenhet med flott utsikt. Ca 10 min kjøring til Spangereid hvor det er dagligvareforretning, Båly havn med hotell og restauranter. Like i nærheten er barnas dyrepark på Svennevik.

Tomt

Eiet tomt på 1006 kvm. Delvis usikre grenser, de usikre grensene er ved steingjerdet mot nabo og nedover, samt litt oppover langs vei. Se matrikkelbrev i salgsoppgaven.
Opparbeidet med gruslagt innkjørsel, plen og terrasse. Gressplenen er delt inn i to platåer hvor den nederste delen er ypperlig for grønnsaker/urter. Eier har plantet poteter, gulrøtter, urter, vårløk og bærbusker. Det er stor uteplass med takoverbygg med innfelte lys hvor man sitter helt usjenert til. Eiendommen har en særdeles bra beliggenhet solmessig. Her er det sol fra tidlig morgen til sene kvelden (kl. 22.20 St. Hans).

Adresse

Fenmyra 6
4521 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Fenmyra 6
4521 Lindesnes

Boligtype: Hytte
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 113 m2

Finn ID: 119680978

Omkostninger

3 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
79 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 190 000,-))
--------------------------------------------------------
90 872,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 280 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 134
Bruksnr: 141

Parkering

God parkering på tomten. Det er mulighet for kjøp av båtplass i Lussevika. Kontakt megler for mer informasjon.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område, i planen, 102 Svennevika-Lussevika, regulert til fritidsbebyggelse.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Hytta er innholdsrik med hele 4 soverom, rommene fremstår som meget delikate med enstavet parkett og lyse flater. Begge bad er flislagte og har dusj og toalett. I stue og kjøkken er det store vindusflater og ekstra takhøyde som gir rikelig med naturlig lys inn, god romfølelse og mulighet for å se utsikten.

P-rom:
1. etasje Bad 1, bad 2, stue/kjøkken, entré og 4 soverom

S-rom: Bod

Bruken av hytta er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Det er ikke søkt om trapp til loft, loftet og loft over soverom.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytte bygget 2014 hvor eier overtok 2015. Nyere hytteområde med mange gode kvaliteter. Nesten innerst i blindvei. Relativt usjenert beliggenhet, solrikt. Hytten fremstår i god teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler. Det er påpekt enkelte mindre merknader som fremkommer i rapporten. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Varmekabler i alle rom i 1. etg. unntatt soverommene og bod.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Privat vei, eier betaler kr 3000,- pr. år. til velforeningen som blant annet dekker vedlikehold av vei, brøyting, strøing osv.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019
Vann Gebyr 2263,-
Avløp Gebyr 3915,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 19,33,- og kr. 42,40,- pr.m3, samt vannmålerleie kr. 180,64,- pr. år.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard renovasjon med papirsekker kr. 2.737,-
Brannsyn, feiing Gebyr 427,65,-
Eiendomsskatt kr. 6895,-
Forfallsdatoene på kommunale avgifter vil bli 20. mars, 20 juni, 20. september og 20. desember.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2005/1484-1/39 Registrering av grunn 31.03.2005 Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1029 Gnr:134 Bnr:122

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 26.06.2015

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Eiendommen mangler formuesverdi, dokumentet kan ikke bestilles.

Andre opplysninger

Vel avgift: kr. 3 000,- som dekker vedlikehold av vei, brøyting og strøing.

Informasjon fra eier:
- Opplegg for vann i bod for vaskemaskin. Sluk. El. tavle , rør i rør skap. Skap for tilkobling av data /TV. Ligger klart i vegg fram til 2 plasser i stue der dette kan kobles opp.
- Lagt ut rør fra el.skap for utvendig bruk.
- Betongmur mot vei slik at det blir bedre utnyttelse av tomt. Brukt stående forskalingsbord på yttervegger slik at det tar seg bedre ut.
- Takstein/ Royalimpregnert kledning.


Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler