Visning

Visning lørdag 25/05 fra 1500 - 1530

Adkomst

Kjør E 39 til Vigeland. Kjør inn til Vigeland sentrum når du kommer til rundkjøringen med kopien av Lindesnes fyr. Følg deretter Spangereidveien i omtrent 8,5 kilometer. Ta av ved veiskilt til Åvik og følg denne veien til Åvik.Ta opp første vei til høyre og følg havsynveien før du tar opp til høyre i bakken. Eiendommen vil ankomme på venstre side og vil være merket med til-salgs-skilt fra Exbo.

Beliggenhet

Fin hytte beliggende i Åvik med helt fantastisk utsikt. Hytta kan brukes heleåret og adressen Havsynveien står også i stil til den virkelige utsikten, man har virkelig havutsyn. Åvik er en idyllisk Sørlandsperle i den gamle uthavnen Åvik/Svinør, med en blanding av fastboende og ferierende. Her kan man også finne fred og ro fra en stressende hverdag. Det er Ca.8 km til dagligvareforretning og bensinstasjon. På Båly ligger også Havhotell og den nå verdenskjente restauranten Under. Lindesnes kommune er populært for ferierende og turister og det er kort vei til Lussevika og fin badestrand med 5-7 minutter i gangavstand. Det er i tillegg badevann rett bak hytta for dem som skulle ønske det. Det er kort vei til både Mandal og Lyngdal med ca 25 minutter kjørevei.

Tomt

Eiet tomt på 773 kvm. opparbeidet med gruslagt gårdsplass til biler, stor terrasse og plen med beplantninger.

Adresse

Havsynveien 25
4520 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Havsynveien 25
4520 Lindesnes

Boligtype: Hytte
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 106 m2

Finn ID: 147623423

Omkostninger

3 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
88 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 550 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
100 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 650 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 134
Bruksnr: 79

Parkering

På tomten med god plass til biler.

Reguleringsforhold

Eiendommen følger kommuneplanens arealdel 2011 - 2022 vedtatt 16.06.2011.
Eiendommen ligger i LNF-område og under hensynsone til friluftsliv og bevaring kulturmiljø. Det gjøres oppmerksom på at det hviler strengere regler i forhold til rivning og bygging i LNF-område.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Flott hytte med nydelig utsikt og gode uteområder. Her er det noe for hele familien. Hytta inneholder:
1. etasje: entré, stue/kjøkken, vaskerom, 3 soverom samt to bad. Alle rom er betegnet som P-rom.
Loft: Loftstue, to soverom samt bod. Grunnet lav takhøyde er ikke disse rommene målbare. Se takstmannens rapport om gulvareal på ca 50 kvm.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytte bygget 2011. Usjenert beliggenhet, fantastisk utsikt, meget solrikt, gode uteområder mm. Hytten fremstår hovedsaklig i normal teknisk stand. Det har vært noe avvik membranløsninger et baderom og vaskerom som eier har utbedret. Ellers er det påpekt mindre merknader i rapporten. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er.
Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Det er varmekabler i alle gulv i 1. etasje. Forøvrig elektrisk.
Varme i stue/kjøkken, gang og bad, samt varmepumpe kan fjernstyres slik at man alltid kommer frem til varm hytte.

Vei, vann, kloakk

Offentlig, vann og kloakk.
Det er privat vei opp til hytta.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019
Vann: kr. 2263,- + forbruk i følge vannmåler kr. 19,33 pr. m3
Avløp: kr. 3915,- + forbruk i følge vannmåler kr. 42,40 pr. m3
Standard hytterenovasjon fra Maren: kr. 1612,-
Eiendomsskatt kr. 6670 ,-
Vannmålerleie: kr. 180,64,-
Eiendommen har vannmåler.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2016/936603-1/200 Jordskifte13.10.2016
Marnar jordskifterett Sak 16-02443REN-JKRI HAVSYNVEGEN
Saken gjelder vegsak
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest ihht. Lindesnes kommune datert: 06.03.2019.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke . Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi kr 322 004 per 2017

Andre opplysninger

Vel-avgift: Det ble i 2018 betalt kontingent på kr. 3150,- til veglaget "Havsynvegen" som består av 20 oppsittere. Dette innebærer avgifter til vei og en oppsparing i veglaget. Kontingenten for 2019 er ikke fastsatt enda, men det antas at det vil være i samme størrelsesorden. Det foreligger en dom fra jordskifteretten som omhandler vei og veirett til eiendommene i området. Dommen kan fås ved henvendelse til megler.
Fra Havsynveien og siste avkjørsel opp til hytta betales det i følge eier 1500 kr årlig, hvorav 1000 kr blir satt av til vedlikehold.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler