Adkomst

Ta av mot Breive i sentrum av Hovden. Kjør over broa og hold mot høyre. Ta av til venstre ved skilt til Hovden Fjellpark. Kjør over sletta og oppover bakken.
På toppen av bakken ligger hytta på venstre side. Det vil bli merket med Exbo skilt.

Beliggenhet

Hytta ligger i øvre del av Fjellparken med gåavstand til 2-seters stolheis ved Hovden Alpinsenter, ca. 500 m.
Romslig hytta med svømmebasseng og 7 soverom med plass for 17 personer. Perfekt for flere familier eller firma.
Oppkjørte skiløyper som bringer deg inn i Hovdens rike løypenett ligger i bunn av hyttefeltet. Det er god utsikt utover dalen. Det er gangavstand til skisenteret, badeland og ellers alle fasiliteter Hovden har å tilby. Hovden er ikke bare en vinterdestinasjon, det er også mange flotte sti, tur og sommeraktiviteter.

Tomt

Eiet tomt på 362 kvm.
Opparbeidet som naturtomt.

Adresse

Hovden Fjellpark 99
4755 Hovden i Setesdal

Informasjon

Adresse:
Hovden Fjellpark 99
4755 Hovden i Setesdal

Boligtype: Hytte
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 7
Primærrom: 212 m2

Finn ID: 140487944

Omkostninger

4 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
123 622,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
4 623 622,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 941
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 573

Parkering

Rett ved hytten.

Reguleringsforhold

Hytten ligger under regleringsplan for Fjellparken Hytteområdet. Datert 18.12.2008 Godkjent til fritidsformål.
Hovden Kommune plan 27.02.14 - Kan fås ved henvendelse megler.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:

1.Etasje: Entre, kjøkken/stue, bassengrom med wc og dusj, vaskerom/wc, soverom.
2.Etasje: Gang, 6 soverom, bad.

S-rom:
1.Etasje: Bod, teknisk rom for basseng.
2.Etasje: Bod.

Hytten er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Hytta er bygget i 1993 og har hatt normalt bruk og vedlikehold.
Der bør påregnes enkelte utskiftinger som følge av hyttas alder. Dette gjelder blant annet noen av vinduene. Svømmebassenget
med tilhørende tekniske installasjoner er ikke vurdert eller ytterligere beskrevet i rapporten.
Tilstand vurderes ellers til i hovedsak å være normal i forhold til bygningstype og alder.
Forøvrig vises til beskrivelser, vurderinger og levetidsbetraktninger for de enkelte bygningsdeler. For betydning av tilstandsgrader
vises til forklaring på side 2. Rapporten må leses i sin helhet.

Selgers info:
2016 - Bassengområdet renovert.
2016 - Instalert varmepumper.
2018 - Byttet enkelte takbord.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Varmepumper.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Veirett.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10.094 pr. år. Det er 2 terminer i året
Gebyr Fakturert beløp
Avløp 5 575,00 kr
Renovasjon 1 875,00 kr
Vann 2 643,76 kr

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
Ingen registrert.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Det er ikke krav til dette på hytter bygget før 1997 ihht Bykle kommune.

Konsesjon

Da det er boplikt i Vennesla kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Det foreligger energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt med energimerke gul E.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017: kr 1 062 937,-

Andre opplysninger

Kr. 1000,- Vel avgift.
Kr. 3500,- Brøyting.
Det betales kr. 750,- ved manglende deltakelse på dugnad.
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Sveinung Nordal samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Svenn Erik Kvannes
Svenn Erik Kvannes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler