Visning

Visning etter avtale med megler

Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten har en flott og barnevennlig beligghenhet innerst i en koselig blindvei. Njervesanden ligger like nedenfor. Her kan man nyte de fine sommerdagene uten å bruke bilen. Det er også lekemuligheter og enkel fotballbane for barna i umiddelbar nærhet. En liten kilometer bortenfor ligger Spangereid sentrum, hvor man blant annet finner dagligvarebutikk, bensinstasjon, hotell, restauranter, fiskebutikk og
båthavn. Spangereidkanalen som ble åpnet i 2007 går gjennom Spangereid. Her ferdes mange på sommerstid, og man kan benytte denne veien hvis man skal med båt fra Vestlandet til Sørlandet og man vil unngå å kjøre rundt Lindesnes fyr.

Tomt

Felles eiet tomt på 498 kvm. Mindre unøyaktigheter i grensene, ved oppmåling kan avvik forekomme. Det er opparbeidet med terrasser på fremsiden til leilighetene i 1. etasje og med veranda oppe på baksiden til de større leilighetene.
Deler av bygget er bygget på nabogrensen.
Denne matrikkelenhet har andel i Gnr:151 Bnr:180 i Lindesnes kommune med 1/34. Realsameiet består av felles vei og areal.

Adresse

Sandan 17
4521 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Sandan 17
4521 Lindesnes

Boligtype: Annet fritid
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 75 m2

Finn ID: 164409259

Omkostninger

1 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
55 572,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 945 572,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 151
Bruksnr: 181

Parkering

Det er felles parkering ca 50m fra leiligheten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et regulert område under reguleringsplan for Njervesandens 20A vedtatt 30.06.88 og under reguleringsbestemmelser for Njervesanden i tilknytning til reguleringsplan vedtatt 26.03.2001, avsatt til fritidsbebyggelse.

Byggemåte

Oppført i tre mog mur. Se tilstandsrapport for ytterligere opplysninger.

Innhold

Felles inngang og trapp opp til 2.etasje. Delikat leilighet med entrè, stue/kjøkken i åpen løsning, baderom og soverom i 2.etg. På loftet er det loftstue, trapperom, soverom med utgang til veranda med nydelig havutsikt, samt en bod.

Rom innredet som soverom står merket som kott og er trolig ikke søkt bruksendret og er ikke godkjent for varig opphold.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Leilighet bygget 1989, dagens eier har eid siden 2017. Etablert område med fritidsboliger. Like ved strand, turområder og mange andre gode kvaliteter. Boligen fremstår hovedsaklig i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler. For rapporter som gjelder leilighet i et større sameie eller aksje/andelslag (borettslag) er undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten. Utvendige forhold ansees å være en del av sameiets eller borettslagets felles forpliktelse og vedlikehold. Dette anbefales ytterligere kontrollert av interessent. Det bør påregnes noe vedlikehold i sameie av kledning/utvendige forhold. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Boligen ligger relativt værutsatt. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Vedovn i stue - forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Veien er felles privat for sameiet.

Offentlige avgifter

Lindesnes 2019:

Vann Gebyr: 2263,-
Avløp Gebyr 3915,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 19,33,- og kr. 42,40,- pr.m3, samt vannmålerleie kr. 180,64,- pr. år.

Boligen har ikke installert vannmåler, betaler vann og avløp etter areal.
Iht rammetillatelsen skal det monteres vannmåler i hver bygning. Det kan tilkomme pålegg fra kommunen.
Priser etter areal på vann er 33 kr pr.kvm areal i boligen, priser på vann etter vannmåler er 13 kr pr.kvm
Priser etter areal avløp er 83 kv pr. kvm areal i boligen, priser avløp etter vannmåler er 37 pr.kvm.

Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard hytterenovasjon kr. 1612,-
Brannsyn, feiing Gebyr 427,65,-
Eiendomsskatt kr. 1 492,-
Forfallsdatoene på kommunale avgifter vil bli 20. mars, 20 juni, 20. september og 20. desember.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1989/1349-2/39 Seksjonering 22.03.1989
opprettet seksjoner: snr: 3
formål: Bolig
sameiebrøk: 5/18
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 4 SEKSJONER

1989/1349-10/39 Erklæring/avtale
22.03.1989
PANTERETT TIL NJERVESANDEN ØST
SOM SIKKERHET FOR FELLESUTGIFTER
FOR:NOK 20,000
MED PRIORITET ETTER NOK 500.000 OG NOK 20.000

1989/1349-9/39 Erklæring/avtale 22.03.1989
PANTERETT TIL SAMEIET
SOM SIKKERHET FOR FELLESUTGIFTER
FOR:NOK 20,000
MED PRIORITET ETTER NOK 500.000

2018/468597-1/200 Opprettelse av realsameie
22.02.2018 21:00
Denne matrikkelenhet har andel i:
Knr:1029 Gnr:151 Bnr:180 1/34

Tinglyst på realsameiet:

2018/915045-1/200 Erklæring/avtale
20.06.2018 21:00
Rettighetshaver:LINDESNES KOMMUNE
Org.nr: 964966664
Bestemmelse om rett for kommunen til å legge, vedlikeholde og fornye ledninger med tilhørende utstyr m.m
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av ledningene

2018/915045-2/200 Bestemmelse om adkomstrett
20.06.2018 21:00
Rettighetshaver:LINDESNES KOMMUNE
Org.nr: 964966664

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 10.01.1990.
Det foreligger ferdigattest for altan datert 07.06.2017.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

2018: kr 441 782

Fellesutgifter

I følge styreleder kr 84 pr mnd. (kr.1000 pr.år)
Dette dekker: Vedlikehold og infrastruktur i fellesareal

I tillegg er det et eget sameie for de 4 leilighetene i samme bygg. Her er det ingen fellesutgifter men det er felles bygningsforsikring. Eier opplyser om at det er ca kr 3000,- i året. Evnetulle økning i forsikringsutgift kan forekomme for 2020.

Plikter i sameiet er rydding og renhold av fellesområde.

Selger har forskuddsbetalt sin andel av de årlige driftsutgiftene for 2019. Salgstidspunkt blir avgjørende for beregning av beløpet. For året 2020 vil beløpets størrelse bli fastsatt på det årlige årsmøte hvor alle deltar iht forretningsfører i Njervesanden Øst.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Sameietss årsmelding og vedtekter kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler