Adkomst

Myrtoppen og Lussevika ligger ca. 200 km fra Stavanger og 65 km fra Kristiansand. Følg E39 til Vigeland. Fra Vigeland kjører du mot Spangereid. Når du passerer barnas dyrepark i Svennevik tar du første mulige vei til venstre inn på Svennevikbakken. Følg Svennevikbakken til du kommer til Lussevikveien og følg deretter Lussevikveien til du kommer til Myrtoppen på venstre side. Følg veien ca 350 meter og hytta ankommer på høyre side og er merket med til-salgs-plakat i fra Exbo. Det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Barnevennlig, kort vei til barnas dyrepark, spangereidkanalen, fiskemottak, hotell og restauranter. Det er ca 12 km til Vigeland sentrum, 22 km til Mandal sentrum og Lyngdal by er også kun ca 25 minutters kjøring unna. Lussevika er nærme med nærhet til sjøen med båthavn, liten sandstrand og skjærgården. Fin belligenhet for dem som liker båtliv, fiske, skjærgård og turområder.

Tomt

Eiet tomt på 580 kvm. opparbeidet med parkering, terrasse og jorddekke hvor det vil bli sådd gress.

Adresse

Myrtoppen 11
4521 Lindesnes

Informasjon

Adresse:
Myrtoppen 11
4521 Lindesnes

Boligtype: Annet fritid
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 107 m2

Finn ID: 118516572

Omkostninger

3 270 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
27 500,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 100 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
38 622,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 308 622,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1029
Gårdsnr: 134
Bruksnr: 206

Parkering

Parkering på egen tomt.

Reguleringsforhold

Detaljreguleringsplan for Felt B2-Lussevika med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt 05.06.12 og revidert ved mindre endringer iht teknisk styre, sak 52/12, den 16.06.15. Eiendommen grenser til friluftsrområde. Deler av tomten er regulert inn til faresone,rasfare.

Innhold

Hytta inneholder i 1. etg: gang, to soverom, bad og stue/kjøkken med utgang til terrasse. 2 etg: to soverom samt loftstue.

Standard

Hytta er helt ny og holder dagens høye standard fra 2018.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmekabler i hele 1. etg med unntak av soverommene. Det er pipe i hytta, men ikke satt inn peis/ovn.

Vei, vann, kloakk

Det er privat vei inn til hytta. Vedlikehold og brøyting av denne inngår i hyttevel-avgiften.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Hytta har ikke fått ferdigattest enda. Derfor foreligger det ikke kommunale avgifter enda.
Avgiftene for Lindesnes 2018 er:

Vann Gebyr 1519,-
Avløp Gebyr 3419,-
I tillegg til ovennevnte priser kommer der forbruk vann og kloakk med hhv kr. 13,- og kr. 37,- pr.m3, samt vannmålerleie kr. 176,- pr. år.
Renovasjon Ekstern leverandør Maren AS: Standard renovasjon med papirsekker kr. 2.825,-
Brannsyn, feiing Gebyr 407,-
samt eiendomsskatt. Eiendomsskatten er ikke fastsatt enda.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest enda. Det vil bli søkt om Midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest. Denne vil foreligge før overtakelse.

Konsesjon

Da det er boplikt i Lindesnes kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet. Det er dog ikke boplikt på denne eiendommen.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Flekkefjord Sparebank avd. Lyngdal.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi er rekvirert men ikke mottatt. Hytta er helt ny og ligningsverdi foreligger derfor ikke enda.

Velavgift

Det er pliktig medlemskap i Svennevik og Lussevik hyttevell. Velavgift: kr. 3000,- pr år. Dette dekker: brøyting/strøing, kantklipping, kostnader ifm dugnad og diverse andre driftskostnader. I tillegg blir en del av medlemskontingenten brukt til å bygge opp et investeringsfond. Vel-avgift for 2019 blir satt på årsmøtet i juli. Vedtekter og årsmøtereferater kan finnes på http://www.lussevika.com/svennevikheia_lussevika_velforening.html

Andre opplysninger

Det er integrerte hvitevarer på kjøkken.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven § 3-9.
En "som den er" klausul overfører risikoen for skjulte feil og mangler fra selger til kjøper. Selger er likevel ansvarlig dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingsloven § 3-9 annet punktum.Ved omsetning av nyoppført bolig skal det lite til for at nevnte vesentlighetskrav anses oppfylt. Det antas at en "som den er" klausul normalt ikke vil ha nevneverdig betydning for mangelsvurderingen ved omsetning av ny bolig.
Eiendommen har likevel mangel dersom det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger om forhold ved eiendommen, som selgeren kjente eller måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, dersom det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av selgers egenerklæring som ligger vedlagt.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler