Adkomst

Fra Hovden Sentrum - Sving inn mot Breive og følg veien, Djupetjønn Hyttegrend kommer på høyre hånd. Sving av og følg veien, hytten kommer på venstre hånd.

Beliggenhet

Hytten ligger fint til i etablert hyttefelt på Djuptjønn. Hytten ligger på en liten høyde med utsikt mot fjellene i øst. Kort vei til langrennsløyper samt alpinanlegget.
Hytten fremstår som lys og trivelig med flotte uteplasser.

Tomt

Eiet tomt på 507 kvm.
Opparbeidet som natrutomt.

Adresse

Djupetjønn hyttegrend 57
4755 Hovden i Setesdal

Informasjon

Adresse:
Djupetjønn hyttegrend 57
4755 Hovden i Setesdal

Boligtype: Annet fritid
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 85 m2

Finn ID: 160608832

Omkostninger

3 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
83 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 350 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
95 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 445 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 941
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 1324

Parkering

Parkering rett ved hytten.

Reguleringsforhold

Hytten ligger under detaljregulering for Djupetjønn Hyttegrend planID: 201702 - Vedtatt 26.04.2018 godkjent til fritidsformål.
Kommuneplanen kan fåes hos megler.

Byggemåte

Hytten er oppført i tre.

Innhold

P-rom:

1. etasje Gang, bad/vaskerom, badstue, stue/kjøkken, bod med utvendig inngang.
2. etasje Loftstue, 3 soverom, bad.

Endret i forhold til opprinnlige tegninger.

Standard

Gjennomgående god standard.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Hvis privat spesifiser hva slags vann/kloakk og vedlikehold vei. Veirett.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 10.094 pr. år. Kommunale avgifter Det er 6 terminer i året.
Avgiftene inkluderer hytterenovasjon, vatn og avløpsgebyr

Gebyr Fakturert beløp
Avløp 5 575,00 kr
Renovasjon 1 875,00 kr
Vann 2 643,76 kr

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1986/104126-1/93 Fredningsvedtak 07.10.1986
Overført fra: Knr: 0941 Gnr: 2 Bnr: 879
Gjelder denne registerenheten med flere

2011/490742-1/200 Bestemmelse om veg 24.06.2011
rettighetshaver:Knr: 0941 Gnr: 2 Bnr: 880
rettighetshaver:Knr: 0941 Gnr: 2 Bnr: 978
Bestemmelse om parkering
Gjelder denne registerenheten med flere

2011/490742-2/200 Best. om vann/kloakkledn. 24.06.2011
rettighetshaver:Knr: 0941 Gnr: 2 Bnr: 880
rettighetshaver:Knr: 0941 Gnr: 2 Bnr: 978
Bestemmelse om radio/TV anlegg
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 15.12.2011

Konsesjon

Da det er boplikt i Bykle kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter C. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017: kr 690 000,-

Velavgift

Pliktig medlemskap i velforeningen. Vel avgift: Kr. 3800,- pr år
Inneholder:
Medlemskontigent kr. 200,-
Brøyting kr. 3000,-
Løypeavgift kr. 600,-

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Svenn Erik Kvannes
Svenn Erik Kvannes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler