Adkomst

Før Hovden sentrum ta av til venstre fra RV9 til Hovdestøylen Eminent Hotell. Bygget ligger på høyre hånd.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet på Hovden med kort veil til sentrum. Leilighetsbygget er tilknyttet Hovdestøylen Eminent Hotell. Elva Otra, skiløyper og turområder ligger i umiddelbar nærhet. Kort vei til Hovden alpinsenter. Det går skibuss mellom hotellet og alpinanlegget.

Tomt

Eiet tomt på 1023 kvm.
Opparbeidet som naturtomt.

Adresse

Hovdestøylen 43
4755 Hovden i Setesdal

Informasjon

Adresse:
Hovdestøylen 43
4755 Hovden i Setesdal

Boligtype: Annet fritid
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 53 m2

Finn ID: 145066356

Omkostninger

1 850 000,- (Prisantydning)
8 600,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
1 858 600,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
46 450,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 858 600,-))
5 750,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
60 522,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 919 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 941
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 1228

Parkering

En parkeringsplass i p-kjeller. Hver seksjon har plikt til å leie en parkeringsplass i p-kjeller.
Årlig leie justeres ihht konsumprisindeksen med basis i 2008 - basert på kr. 600,- pr år
Årlig leie for 2017 er kr. 720,-

Reguleringsforhold

Reguleringsplanen for Hovden av 17.03.97 iht. vedtak av 10.09.97. Område B1 - B12, skal i følge reguleringsplan nyttes til hotell og/eller motell, hytter og leiligheter og andre bygg med overnattingstilbud for turister, serveringssteder og anlegg som er knyttet til dette. Bebyggelsesplan for Hovdestøylen Område B1, revidert 12.02.2007.
Eiendommen er regulert som næringsseksjon med utleieplikt.

Innhold

P-rom:

1.Etg: Stue/kjøkken, bad, WC, soverom.
2 rom med integrerte køyesenger, som i dag benyttes som soverom. Disse to rommene er ikke godkjent som soverom, da det ikke er vindu i rommene.

Standard

Gjennomgående god standard.

Oppvarming

Elektrisk. Varmekabler i gang, wc og bad.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Privat vei.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 8.219- pr. år.
Avgiftene inkluderer vatn og avløpsgebyr (utrekna etter areal) og abonnement. Det er 2 terminer i året
Gebyr Fakturert beløp
Avløp 5 575,00 kr
Vann 2 643,76 kr

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
04.02.2009 80695 - Seksjonering. Sameiebrøk 55/2500 Tilleggsdel bygning.
04.02.2009 80790 - Bestemmelse om parkering / Bestemmelse om veg.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert 26.02.2009

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017: kr 559 626,-

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 5887,- pr kvartal. (1962,- pr mnd)
Fellesutgiftene dekker: Felles bygningsforsikring, trådløst brebånd, strøm i fellesarealer, brøyting og felles vedlikehold.

Fellesgjeld:
Kr. 290.000,- totalt for hele sameiet.
kr. 8600,- for denne seksjonen.
Låneinfo: 3 års nedbetaling med rente 5%

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameietss vedtekter, husordensregler, referat fra siste generalforsamling og regnskap kan fås ved henvendelse til megler.

Kontakt

Svenn Erik Kvannes
Svenn Erik Kvannes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler