Beliggenhet

Hyttene ligger på Hovdenut med ski inn/ski ut. Beliggenheten er unik med tilgang til alpinbakken. Fra hyttene kan man renne rett inn i tilkoblingen til alpinanlegget.
Utsikt over mot Nos, alpinbakken samt Hovdenut. Kort vei til flotte turområder sommerstid både til Nos og Hovdenut.

Tomt

Fellestomt på 295 kvm.
Felles eiet tomt opparbeidet som naturtomt.

Arealer og fordeling per etasje

Leilighet 1 etg. BRA 70 kvm og P rom 63 kvm
Innhold entre, stue/kjøkken, bad, 3 soverom og 2 boder


Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i areal og utforming ved bygging, herunder at det kan komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremkommer av tegninger.

Adresse

Hovdenutskaret 115 nede liten
4755 Hovden i Setesdal

Informasjon

Adresse:
Hovdenutskaret 115 nede liten
4755 Hovden i Setesdal

Boligtype: Annet fritid
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: m2

Finn ID: 136639601

Omkostninger

2 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
97 500,- (Omkostning kjøper - Tilkoblingsavgift Bykle kommune)
30 000,- (Omkostning kjøper - Utbyggingsbidrag)
25 000,- (Dokumentavgift av tomteverdi 1 million)
4 900,- (Omkostning kjøper - betales i sluttoppgjøret Fiber tilkobling)
--------------------------------------------------------
158 622,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 848 622,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 941
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 1720

Reguleringsforhold

Hytten ligger under reguleringsplan for Hovdenut Alpin og FT6 godkjent til fritidsbebyggelse.

Byggemåte

Alle leilighetene leveres med:
Beiset panel i tak og vegger.
Parkett på gulv i stuer og soverom.
Flis i gang, bod, bad.
Flis på deler av vegger på bad.
Varmekabler i gang og bad.
Peisovn valgfritt til kr 10 000.
Kjøkken valgfritt innen for 60 000,-

Innhold

1.Etasje - Innhold entre, stue/kjøkken, bad, 3 soverom og 2 boder

Standard

Leilighetene holder høy standard.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Privat vei.

Offentlige avgifter

Dei kommunale avgiftene for 2018 er kr 8.822,- pr. år pr. enhet - Det er to terminer i året.
Andel av tilkoblingsavgift til Bykle kommune ca. kr. 97.500,-.
Utbyggingsbidrag kr. 30.000,-.
Alle som kjøper nye fritidsboliger på Hovden, er med på å bidra til at det kan bygges ut aktiviteter og infrastruktur som gjør at Hovden blir et attraktivt område å ha hytte i.
Det blir satt opp et fond som er øremerket til dette. Eksempler på ting som står på listen er utvidelse av løypenett både sommer og vinter, klatrepark, sykkelstier m.m.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1986/104126-1/93 Fredningsvedtak 07.10.1986
Overført fra: 0941-2/988, 0941-2/1062, 0941-2/1535, 0941-2/988/0/1,2
Denne står registrert som en pengeheftelse og har ingen betydning for eiendommen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest innen overtakelse.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Energimerkingen må foreligge før det kan utstedes ferdigattest.

Ligningsverdi

Vil bli fastsatt av skattsør når ferdigstillt.

Andre opplysninger

Vel avgift:
Velavgiften er for sesongen 2017/2018 satt til kr 2 000,- (inkl løypeavgift til Bykle kommune på kr 600,-).
Brøyting koster for sesongen 2017/2018 kr 4.750,-
Strøing koster for sesongen 2017/2018 kr 250,-

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Svenn Erik Kvannes
Svenn Erik Kvannes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler