Tomt

Eiet tomt på 881 kvm.
Opparbeidet som naturtomt.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 238 kvm

Totalt oppgitt BYA ihht tegninger er 176,8 + 20 (biloppstillingsplass) = 196,8 kvm
Totalt oppgitt BRA ihht tegninger er 155,6 + 83,3 = 238,9 kvm

Parkering

Garasje samt parkering på egen tomt.

Adresse

Fjellbyggvegen 23
4755 Hovden i Setesdal

Informasjon

Adresse:
Fjellbyggvegen 23
4755 Hovden i Setesdal

Boligtype: Annet fritid
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 5
Primærrom: m2

Omkostninger

8 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
205 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 200 000,-))
--------------------------------------------------------
216 122,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
8 416 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 941
Gårdsnr: 2
Bruksnr: 1340

Byggemåte

Hytten er tegnet av sivilarkitekt Ingebjørg Gjervan hos Urbanhus i Haugesund.

Innhold

P-rom:

1.Etg: Stue/kjøkken, wc, vindfang/garderobe, vaskerom, bad med badstue, soverom.
2.Etg: Gang, Tv-stue, 3 soverom, bad. Plassbygde senger som utnytter arealer meget godt.

Det er totalt 14 sengeplasser

Det er ellers bod i 2.etasje.

Standard

Hytten holder meget høy standard.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.
Varmekabler i hele 1.etg.

Vei, vann, kloakk

Offentlig, vann og kloakk. Privat vei.

Offentlige avgifter

Dei kommunale avgiftene på eigedomen er kr 12295,- per 01.01.19 per år, fordelt på seks terminar for hytte/leilegheit som er frå 151 til 200m2 .
Avgiftene inkluderer hytterenovasjon, vatn og avløpsgebyr (utrekna etter areal), og abonnement, og feiing av fritidsbustad
Prisen gjelder frå 1.1.19-31.12.19

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1986/104126-1/93 Fredningsvedtak 07.10.1986
Overført fra: 0941-2/1
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det vil bli utstedt ferdigattest før overtakelse.

Konsesjon

Da det er boplikt i Bykle kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Fastsettes av skattsør.

Andre opplysninger

Vel avgift og brøyting ca kr. 6000,- pr år

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Svenn Erik Kvannes

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler