Adkomst

Kjør fra Sånum mot Rennes, (Rennesveien). Følg denne forbi/over Renneskanalen. Ta til venstre i svingen ca 200 meter fra Renneskanalen. Følg traktorvei oppver og tomten kommer på venstre hånd.

Beliggenhet

Solrik og attraktiv beliggenhet ved Sånum/Rona. Flott utsikt over sjøen og Rona. Kort vei til Mandal sentrum (ca 4 km). Barnevennlig område.

Tomt

1804 kvm eiet tomt. Tomten har usikre/fiktive grenser. Tomten selges som råtomt og krever en del opparbeidelse. Matrikkelbrev er vedlagt salgsoppgave.

Adresse

Rennesveien 126
4513 Mandal

Informasjon

Adresse:
Rennesveien 126
4513 Mandal

Boligtype: Tomter
Eieform:
Primærrom: m2

Finn ID: 111837562

Omkostninger

990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-))
--------------------------------------------------------
25 972,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 015 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4205
Gårdsnr: 74
Bruksnr: 56

Vei, vann, kloakk

Ikke tilkoblet vei vann og kloakk. Privat vei fra Rennesveien og opp til tomten. Denne må vedlikeholdes av tomteeier.

Offentlige avgifter

Kjøper må betale tilkoblingsgebyr til Mandal kommune. Usikkert om man her kan koble seg til offentlig vann og kloakk.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

14.12.1962 2260 Rettigheter iflg. skjøte

Bestemmelse om at kloakk ikke må føres mot bnr. 11 m.m. Konferer megler.

31.07.1962 1296 Registrering av grunn

Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr: 1002 Gnr: 74 Bnr: 11

Rettigheter på andre eiendommer

Rettigheter på 1002-74/11

Rettigheter i grunn

14.12.1962 2260 Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver:Knr: 1002 Gnr: 74 Bnr: 56
Bestemmelse om veg. Konferer megler.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Eierskifteforsikring

Selger har valgt å ikke tegne eierskifteforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Er rekvirert, men ikke mottatt

Andre opplysninger

For reguleringsbestemmelser m.m konferer megler.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Maiken Skoie
Maiken Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler