Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Barnevennlig og rolig beliggenhet i enden av blindvei i populært boligområde vest i Søgne. Kort vei til barnehage, akebakke, barne- og ungdomsskole, turområder, badevann, butikk m.m. Gang-/sykkelvei til Lunde og Tangvall med alle fasiliteter

Tomt

Eiet tomt på 224 kvm.
Opparbeidet med alfastert innkjørsel, terrasse og noe beplantning.

Adresse

Veddertoppen 33
4642 Søgne

Informasjon

Adresse:
Veddertoppen 33
4642 Søgne

Boligtype: Tomannsbolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 2
Primærrom: 89 m2

Omkostninger

1 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
58 372,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 948 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1018
Gårdsnr: 71
Bruksnr: 336

Parkering

I garasje tilhørende eiendommen og på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsbestemmelser for Vedderheia i Søgne kommune vedtatt 29.04.87, samt under bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2012-2020 vedtatt 20.12.12, sist revidert 19.11.14. Avsatt til boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Nå har vi for salg en fin tomannsbolig med en barnevennlig og rolig beliggenhet. Boligen ligger fint til på Vedderheia i enden av blindvei. Kort vei til barnehager, akebakke, barne- og ungdomsskole, turområder, badevann, butikk m.m. Gang-/sykkelvei til Lunde og Tangvall med alle fasiliteter.

Boligen inneholder:
1.etg: Vindfang, gang, bad og 2 soverom, samt en bod og garasje.
2.etg: Kjøkken, stue og wc.
Stort uinnredet loft med muligheter.

Store deler av boligen er pusset opp, og boligen fremstår som lys og trivelig. Badet er nyrenovert i 2018/19 og holder en høy standard.

Vel møtt til visning!

Standard

Takstmannens konklusjon:
Tomannsbolig bygd i 1999. Boligen er oppført i trekonstruksjon på betong grunnmur.
Følgende momenter antas å ha størst betydning: -Boligen fremtrer i god teknisk stand. -Det er utført oppussing av boligen. Blant annet er bad pusset opp og det er lagt nytt parkettgulv i 2 etasje. -Det kommer vann langs fjell på baksiden som skrår ned mot bolig. -Ellers er konstaterte tilstandsvekkelser ved boligen forventet i forhold til boligens alder, vedlikehold og bruk.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 9 986,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 810,-

Renovasjon kommer i tillegg. Dette beløpet varierer etter forbruk. Se www.avfallsor.no for priser eller kontakt megler. Det er 4 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1990/4089-1/93 16.03.1990 REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1018 GNR: 71 BNR: 256 areal ca. 235 m2.
1992/12236-1/93 02.11.1992 MÅLEBREV

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 14.01.2000.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 562 884
Som sekundærbolig: kr 2 026 382

Andre opplysninger

Alle hvitevarer på kjøkken følger med i handelen.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler