Adkomst

Fra Birkeland følger du veien mot Lillesand ca 2-3 km, ta så av til høyre skiltet Natveitåsen, og følg veien inn til byggefeltet. Ta av første vei til venstre. Du ankommer da boligen på høyre hånd. Boligen er godt merket med til salgsplakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Natveitåsen boligfelt 3 km syd for Birkeland sentrum. Eiendommen grenser mot friareal på fremsiden, og ligger høyt, fritt og solrikt. Fra Natveitåsen er det ca 7 minutters kjøring ned til E-18 ved Lillesand, og kort vei videre mot Kristiansand, Sørlandsparken, Grimstad og Arendal. Området er meget barnevennlig med flere lekeplasser, og barnehage like ved. Gangavstand til barne- og ungdomskolen, med bilfri gangvei langs "lina".

Tomt

Eiet tomt på 419 kvm.
Opparbeidet med grus og plen

Adresse

Skaftåsen 16
4760 Birkeland

Informasjon

Adresse:
Skaftåsen 16
4760 Birkeland

Boligtype: Tomannsbolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 125 m2

Finn ID: 131990615

Omkostninger

2 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
63 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 550 000,-))
--------------------------------------------------------
74 992,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 624 992,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4216
Gårdsnr: 87
Bruksnr: 356

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Del av Natveitåsen, felt B6-B8 og B11-B15, revidert 20.01.2010, godkjent til boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1. etasje: Gang/Entré, bad, stue/kjøkken og soverom.
2. etasje: Gang, loftstue, bad og 2 soverom.

Kjøkken: Pent kjøkken med lyse fronter, integrert oppvaskmaskin, steketopp og stekeovn. Det er åpen løsning mot stue.

Stue: Lys og fin stue med store vindusflater som gir godt med naturlig lys og fin utsikt. Det er god plass til sofa- og spisestueavdeling.

Bad i 1. etasje: Fint bad med fliser på gulv, vegghengt toalett, dusjkabinett og mørk baderomsinnredning.

I 2. etasje er det romslig loftstue, bod, bad med badekar og 2 soverom. Fra loftstuen er det utgang til veranda.

Standard

Takstmannens konklusjon: Del av vertikaldelt tomannsbolig oppført i 2013. Planløsning over to etasjer. Bygningen er utformet med pulttak konstruksjon og tekket med plastfolie. Yttervegger er utvendig kledd med kledningsbord. Boligen varmes opp med varmepumpe/strøm. Bygningsmassen er hovedsakelig fra byggeåret. Overflater generelt med normal slitasje. Bygningen vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen. Det ble ikke avdekket alvorlige feil eller mangler under befaringen.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper?
- Vedlikeholdt eiendom
- Mindre utbedringer

Kjøper har plikt til å sette seg inn i fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at tilstandsrapporten leses i sin helhet. Rapporten kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå innholdet av. Interessenter oppfordres derfor til å vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål. Noe du lurer på? Ring meg på 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no

Oppvarming

Varmepumpe, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk.
Privat vei.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 9 473 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer vann og avløp. Eiendomsskatten er ikke enda fastsatt av Birkenes kommune og kjøper må beregne at dette kommer i tillegg. Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4 454,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året ifølge Libir.

Servitutter

Ingen servitutter registrert på eiendommen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert: 21.05.2014.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter B. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Ifølge Skatt sør er ikke ligningsverdien fastsatt pr. 19.09.2018

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler