Adkomst

Fra sentrum: Følg E39 mot Kristiansand og ta inn til Ime II like etter Falck. Du er nå i Vassmyrveien, og denne følges helt til toppen. Ta så til høyre til Ime III. Etter ca. 100 m tar du inn til Victoriasvei, på høyre side. Følg denne veien ca. 200 m til du ser nr. 8 Eiendommen er merket med "Til Salgs"-skilt fra Exbo eiendom.

Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv og skjermet beliggenhet på Ime III. Her er det barnevennlig, solrikt og populært å bo. Rolig og lekeplass i umiddelbar nærhet. Eiendommen ligger i blindgate. Den skjermede og meget pent opparbeidede hagen er samtidig solrik. Fra huset er det kort og trygg skolevei til Ime skole samt gang og sykkelvei til sentrum. Nærbutikk og fint turterreng i området.

Tomt

754 kvm felles eid tomt. Pent opparbeidet med plen og beplantning. Usjenert og solrikt! Seksjonenes utearealer er avgrenset med hekk i mellom, noe som gir et usjenert uteområde.

Adresse

Victorias vei 8
4515 Mandal

Informasjon

Adresse:
Victorias vei 8
4515 Mandal

Boligtype: Tomannsbolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 96 m2

Finn ID: 149924415

Omkostninger

2 350 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
58 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 350 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
70 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 420 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 40
Bruksnr: 639

Parkering

I garasje eller på tomten.

Reguleringsforhold

Eiendommen er under reguleringsbestemmelser for Skinsnesheia Plan B1 og 2 og er godkjent utnyttet til boligformål.

Byggemåte

Oppført i tre og mur. Se boligsalgsrapport for ytterligere opplysninger.

Innhold

1. Etasje: Gang. wc/vaskerom, kjøkken, stue med utgang til solrik terrasse og hage,
Kjøkkeninnredning : Hamran, eik. Integrert komfyr og platetopp, oppvaskmaskin og kjøl/frys. Alle rom i 1 etasje betegnes som P-rom untatt boden. 2.etg: Gang, bad, tre soverom hvorav ett har utgang til balkong. Alle rom betegnes som P-rom. Garasje med innredet loft som kan brukes som TV-stue eller lekerom. Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. wc/vaskerom er i tegninger fra kommunen betegnet som bod. Det er ikke søkt godkjent hos kommunen om bruksendring.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Del av vertikaldelt tomannsbolig bygget 2001. Etablert område med kort avstand til mange gode kvaliteter. Boligen fremstår i normal teknisk stand utfra alder. Det er ikke registrert vesentlige bygningstekniske mangler med unntak av normal alderslitasje på bygningsdeler. Det er påpekt enkelte mindre merknader som fremkommer i rapporten. Det er kun boligen som inngår i rapporten. Garasje, lekehytter, utvendige boder etc. er ikke kontrollert. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra
vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Varmekabler i gang, wc/vaskerom og stue. Peisovn i stuen.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

MANDAL 2019

Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Feier: kr. 426,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: kr. 4.854 ,-

Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,-

Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
09.09.2003 4035 Seksjonering, opprettet seksjoner: snr:2. Formål:Bolig. Sameiebrøk:1/2

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest for enebolig datert 11.04.03

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Er rekvirert men ikke mottatt.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Andreas Natvig , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Pål Ødegård
Pål Ødegård

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler