Adkomst

Se kartskisse - boligen er merket med til salgs plakat fra Exbo. Det vil være skiltet til fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende på Ime II i et barnevennlig og godt etablert område med kort avstand både til skole, barnehage og sentrum. Gode bussforbindelser og flotte turmuligheter i området. Gode solforhold.

Tomt

Eiet tomt på 262 kvm.
Opparbeidet med romslig og solrik veranda, plen og beplantning - delvis naturtomt. Det opplyses at deler av hagen ikke tilhører denne eiendommen og deler av verandaen ut fra kjøkken er bygd over grensen. Se kart i salgsoppgaven for grensene.

Adresse

Rauneveien 30
4515 Mandal

Informasjon

Adresse:
Rauneveien 30
4515 Mandal

Boligtype: Tomannsbolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 104 m2

Finn ID: 154795468

Omkostninger

1 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
56 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 846 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 40
Bruksnr: 564

Parkering

Garasje i rekke. Denne kan kun selges sammen med hovedeiendommen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under detaljreguleringsplan for Ime, Skinsnes vedtatt 23.12.1974 avsatt til boligformål.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Underetasje: Bad, gang, vindfang og 3 soverom.
1.etg: Wc, kjøkken, stue og vaskerom.

S-rom:
Underetasje: Bod 1 og 2.

Plantegninger mottatt fra kommunen samsvarer med dagens planløsning med mindre avvik.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Romslig bolig over 2 plan, bygget 1983. Dagens eier har eid siden 1999. Etablert område med mange gode kvaliteter. Boligen er noe modernisert med årene, nyere baderom, kjøkken noe modernisert, noe overflater mm. Samtidig også eldre bygningsdeler fra byggeår som tilsier oppsyn, vedlikehold og utskiftninger i fremtid. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt. Levetid er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Vedovn i stue - forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vann og kloakk. Kommunal vei/privat vei/fylkesvei.

Offentlige avgifter

MANDAL 2019
Vann: kr. 1 506,25,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,50,- pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,88,- pr. m3
Feier: kr. 426,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: kr. 4 575,-
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 825,-
Fakturering for faste avgifter og eiendomsskatt skjer to ganger i året.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

0/905439-1/39 Opprettelse av realsameie
Denne matrikkelenhet har andel i: Knr:1002 Gnr:40 Bnr:555 1/12

1983/3090-2/39 Rettigheter iflg. skjøte 11.08.1983 For Mandal kommune

1983/365-1/39 Registrering av grunn 21.01.1983 Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1002 Gnr:40 Bnr:329

1982/2044-1/39 Registrering av grunn 15.06.1982 Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1002 Gnr:40 Bnr:329

0/905439-1/39 Opprettelse av realsameie
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:506 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:510 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:511 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:561 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:562 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:563 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:564 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:567 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:569 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:570 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:571 Ideell: 1/12
Knr:1002 Gnr:40 Bnr:576 Ideell: 1/12

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 29.03.1983, denne har merknader:
- Det var ikke ferdigplanert rundt huset.
- Takterasse må forsvarlig luftes mellom gulv og isolasjon.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

2017:
Som primærbolig: kr 476 719
Som sekundærbolig: kr 1 716 189

Velavgift

Velavgift: Iht. tinglyst dokument står det at det er pliktig medlemsskap i vellet, men pr. idag er det ikke noe krav om medlemskap for beboere. Alle fra ime 1 og 2 kan melde seg inn på vellet sin facebookside som medlem, vi har en frivillig kontigent på 250,-

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Siren Skoie

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler