• Velkommen til visning i Nordgata 6
 • En meget fin brosteinsbelagt gate
 • Velkommen inn til hoveddelen, snr 2, som er i 2. etasje
 • Dør ut til tilbygg/uthus med bad, soverom, kjøkken og hems
 • Soverom 1
 • Denne delen går over to etasjer og har to soverom i loftetasjen
 • Soverom 2
 • Soverom 3
 • Tilbygget som er i tilknytning til hoveddelen, snr 2
 • Eiendommen har en stor bakgård/hage med potensiale
 • Fra toppen er det utsikt
 • Inngang bak boligen til snr 1, her kan man også få tilgang fra Nordgata ved å åpne opp slik det var før. Se salgsoppgaven
 • Nordgata 6 - Planskisse 1. etasje
 • Nordgata 6 - Planskisse 2. etasje
 • Nordgata 6 - Planskisse 3. etasje
 • Nordgata 6 - Planskisse hems på tilbygg

Visning

 • torsdag 8. juni 16:00 til 16:00
Selg med Exbo

Hjem / Nordgata 6 / Mandal

Nordgata 6 / Mandal

Mandal Sentrum - Hel tomannsbolig med solrik hage/bakgård - Utleiedel - Uthus

Prisantydning 2 250 000,-
Omkostninger 70 392,-
Totalpris 2 320 392,-
P-rom 186 kvm
Bruksareal 190 kvm
Tomteareal 294 kvm
Boligtype Tomannsbolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 186 kvm, Bruksareal: 190 kvm

1. etasje: BRA: 73 kvm, P-rom: 69 kvm, S-rom: 4 kvm
2. etasje: BRA: 83 kvm, P-rom: 83 kvm
Loftsetasje: BRA: 34 kvm, P-rom: 34 kvm
Rom betegnelsen i rapport er kun for å synligjøre overflater. En del rom er S-rom (sekundærrom) og ikke godkjent for varig opphold. Loftet mangler og
godkjente rømningsvinduer. Avvik vedrørende godkjenninger vil derav forekomme. Boligen har en spesiell karakter med skjeve vegger m.m. som gjør den noe vanskelig å måle. Det kan anbefales å foreta en oppmåling med laserscanner for helt korrekt areal, mindre avvik vil kunne foreligge. +/-5m². Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling / lav takhøyde. Trappehull er medregnet arealet. Hems tilbygg har for lav takhøyde til å bli medregnet arealet. Trapperom og entre 1 etasjen til del 2 etasjen utgjør 8,7m² av BRA 1 etasjen.

Parkering

Ingen tilhørende parkering. Kontakt Mandal Parkering for avtale om leie/kjøp i område.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 296 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 20
Navn Mandal sentrum
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 14.09.2006
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/20/Dokumenter/20_ME3_2010-Best.pdf
Delarealer Delareal 296 kvm
Formål Bevaring av bygninger
Delareal 296 kvm
Formål Boliger

Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen. Eiendommen ligger i bevaringssonen i Mandal.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.etasje: Snr 1: Entre/vaskerom, kjøkken, bad, soverom, stue, peisestue.
                 Snr 2: Entrè
2. etasje: Snr 2: Trappegang, soverom, bad, stue, peisestue, kjøkken. Tilbygg: Entre, stue/kjøkken, bad. Loftsetasjen: 2 soverom og trappegang.
S-rom:
Snr 2: Trapperom

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Det foreligger tegninger datert 23.5.1979. Ved inngangsparti i front er det tegnet inn dør inn til stue, denne er pr.d.d. tettet igjen. Det er søkt om riving og gjennoppføring av tilbygg i 2008. Det er i godkjenningen kun omtalt hemsen, ingen betegnelse for grunnflaten, men innsendte tegninger tilhørende søknaden er stemplet av kommunen. På disse tegningene er det tegnet inn soverom, bad og gang. Det er på tegningene ikke tegnet innredning av kjøkken, denne delen er kun betegnet som soverom. Det mangler ferdigattest på tilbygget.
Det foreligger ingen tegninger av 3. etasje, det vites derfor ikke hva dette opprinnelig har vært godkjent som. Eiendommen selges som besiktiget og selger vil ikke påta seg ansvar for å endre eller byggemelde nå i ettertid. 
Boligen er ut ifra opplysninger fått av kommunen og på mail godkjent som tomannsbolig, to boenheter og er godkjent seksjonert. Takstmann opplyser i tilstandsrapporten at seksjonering av flere boenheter vil ikke være det samme som en godkjenning av boenheter til
byggesakskontoret. Slik takstmann ser det vil en tilbakeføring av enebolig med hybelleilighet kunne bli aktuelt.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Eldre enebolig antas oppført på 1800 tallet en gang beliggende meget sentralt i Mandal i den eldre trehusbebyggelsen i Nordgata/Øvrebyen. Boligen ble i
2006 seksjonert opp i to enheter og boligen er pr dags dato registrert som en tomannsbolig. I tillegg er der og ett tilbygg som har fått anlagt alt av
bad/kjøkken fasiliteter.
Boligen har vært utleid i flere år og de fleste overflater fremstår med en del slitasje og elde, og det vil måtte påregnes en del utbedringer både innvendig og
utvendig. Jeg vil dermed anbefale å ha med fagkyndig på denne visningen for en bedre gjennomgang av utbedringer som å påregnes. Boligen er for øvrig
hovedsakelig stokkebygd og er lite isolert/vindtettet som normalt ut ifra alder og vil ikke kunne klassifiseres som en moderne bolig vedrørende tetthet.
På befaring ble det registrert TG3 og TG2 avvik som må påregnes utbedres/følges opp, disse er nevnt i rapport samt er enkelt beskrevet nedenfor.
TG3:
- Drenering, grunnmur, krypkjeller, støttemur og rom under terreng med avvik.
- Veranda, plattinger og utvendige og innvendige trapp/er.
- Vinduer/dører, Yttervegger og taktekking med dets materiell/konstruksjon.
- Etasjeksillet har større skjevheter som normalt ut ifra alder. Takhøyden er og varierende og lavere enn dagens std.
- Det er 3 kjøkken i boligen. 2 av dem bør påregnes fornyet, samt vifte mangler i tilbygg.
- Elektro er kontrollert vært 5 år men har noen avvik ved løse kontakter og ledninger bla. Kontroll bør gjennomføres.
- Ventilasjon er ikke utført etter krav tilbygg b.l.a.
- Bad 1 etasjen er funnet i bedre forfatning enn de øvrige men det anbefales en total renovering på alle 3.
- Tilbygget har en del avvik vedørende oppføring/konstruksjon.
- Entre/vaskerom 1 etasjen er gitt TG3 grunnet slitasje samt ved etablering som vaskerom.
TG2:
- Renner/nedløp, takkonstruksjon, ildsted, avløpsrør vannrør med normale avvik etter alder, krav og slitasje.
- Innvendige overflater har en del slitasje og mangler. Det vil måtte påregnes en modernisering på overflater.
Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Boligen er SEFRAK registrert og ligger i bevaringssonen i Mandal. Bruk av materialkrav foreligger ved modernisering utvendig. Det ble stedvis påvist en del
feil bruk av materiell som må skiftes til korrekt materiell etter bestemmelser ved en modernisering.
- Det anbefales ved endringer/utbedringer å søke om støtte fra eksempelvis Mandalsfondet eller riksantikvar.
- Umiddelbar nærhet til alt av byens fasiliteter og kollektiv transport.
- Bolig med stort potensiale og utleiemuligheter.
- Oppvarming med peis og vedovn.
- Boligen har noen søknadsmessige avvik.
Rapporten må leses i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller mail.
Lykke til på visning!

Oppvarming

Varmekabler i inngang/vaskerom og bad 1. etasje, samt bad i 2.etasje og bad tilbygg.
Peis med innsats i spisestue 1. etasje og vedovn i 2. etasje. Forøvrig elektrisk.

Kart

Visning

torsdag 8. juni 16:00 til 16:00

Legg inn kalender

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 982 803 44

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Meld deg på visning

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Siren Skoie

Siren Skoie

Eiendomsmegler

982 803 44
ss@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 250 000,-
Omkostninger 70 392,-
Totalpris 2 320 392,-
P-rom 186 kvm
Bruksareal 190 kvm
Tomteareal 294 kvm
Boligtype Tomannsbolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 160
Bruksnr 817
Meglers referanse 3040721
Finnkode 323005501
Annonseendring 06.06.2023 14:27

Prisinformasjon

Prisantydning 2 250 000,-
Omkostninger 70 392,-
Totalpris 2 320 392,-
2 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-))
12 800,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
70 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 320 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 186 kvm, Bruksareal: 190 kvm

1. etasje: BRA: 73 kvm, P-rom: 69 kvm, S-rom: 4 kvm
2. etasje: BRA: 83 kvm, P-rom: 83 kvm
Loftsetasje: BRA: 34 kvm, P-rom: 34 kvm
Rom betegnelsen i rapport er kun for å synligjøre overflater. En del rom er S-rom (sekundærrom) og ikke godkjent for varig opphold. Loftet mangler og
godkjente rømningsvinduer. Avvik vedrørende godkjenninger vil derav forekomme. Boligen har en spesiell karakter med skjeve vegger m.m. som gjør den noe vanskelig å måle. Det kan anbefales å foreta en oppmåling med laserscanner for helt korrekt areal, mindre avvik vil kunne foreligge. +/-5m². Arealene på loft må ikke forveksles med netto gulvareal. Deler av arealet er ikke måleverdig på grunn av skråhimling / lav takhøyde. Trappehull er medregnet arealet. Hems tilbygg har for lav takhøyde til å bli medregnet arealet. Trapperom og entre 1 etasjen til del 2 etasjen utgjør 8,7m² av BRA 1 etasjen.

Parkering

Ingen tilhørende parkering. Kontakt Mandal Parkering for avtale om leie/kjøp i område.

Reguleringsforhold

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 201815
Navn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 31.01.2019
Delarealer Delareal 296 kvm
KPHensynsonenavn H910
KPDetaljering Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Reguleringsplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Id 20
Navn Mandal sentrum
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 14.09.2006
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/4205/20/Dokumenter/20_ME3_2010-Best.pdf
Delarealer Delareal 296 kvm
Formål Bevaring av bygninger
Delareal 296 kvm
Formål Boliger

Bygningene i SEFRAK-registeret kan være tillagt spesielle restriksjoner. Man må påregne at kommunen tar en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen. Eiendommen ligger i bevaringssonen i Mandal.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1.etasje: Snr 1: Entre/vaskerom, kjøkken, bad, soverom, stue, peisestue.
                 Snr 2: Entrè
2. etasje: Snr 2: Trappegang, soverom, bad, stue, peisestue, kjøkken. Tilbygg: Entre, stue/kjøkken, bad. Loftsetasjen: 2 soverom og trappegang.
S-rom:
Snr 2: Trapperom

Boligen er endret fra opprinnelig godkjente tegninger. Det foreligger tegninger datert 23.5.1979. Ved inngangsparti i front er det tegnet inn dør inn til stue, denne er pr.d.d. tettet igjen. Det er søkt om riving og gjennoppføring av tilbygg i 2008. Det er i godkjenningen kun omtalt hemsen, ingen betegnelse for grunnflaten, men innsendte tegninger tilhørende søknaden er stemplet av kommunen. På disse tegningene er det tegnet inn soverom, bad og gang. Det er på tegningene ikke tegnet innredning av kjøkken, denne delen er kun betegnet som soverom. Det mangler ferdigattest på tilbygget.
Det foreligger ingen tegninger av 3. etasje, det vites derfor ikke hva dette opprinnelig har vært godkjent som. Eiendommen selges som besiktiget og selger vil ikke påta seg ansvar for å endre eller byggemelde nå i ettertid. 
Boligen er ut ifra opplysninger fått av kommunen og på mail godkjent som tomannsbolig, to boenheter og er godkjent seksjonert. Takstmann opplyser i tilstandsrapporten at seksjonering av flere boenheter vil ikke være det samme som en godkjenning av boenheter til
byggesakskontoret. Slik takstmann ser det vil en tilbakeføring av enebolig med hybelleilighet kunne bli aktuelt.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Eldre enebolig antas oppført på 1800 tallet en gang beliggende meget sentralt i Mandal i den eldre trehusbebyggelsen i Nordgata/Øvrebyen. Boligen ble i
2006 seksjonert opp i to enheter og boligen er pr dags dato registrert som en tomannsbolig. I tillegg er der og ett tilbygg som har fått anlagt alt av
bad/kjøkken fasiliteter.
Boligen har vært utleid i flere år og de fleste overflater fremstår med en del slitasje og elde, og det vil måtte påregnes en del utbedringer både innvendig og
utvendig. Jeg vil dermed anbefale å ha med fagkyndig på denne visningen for en bedre gjennomgang av utbedringer som å påregnes. Boligen er for øvrig
hovedsakelig stokkebygd og er lite isolert/vindtettet som normalt ut ifra alder og vil ikke kunne klassifiseres som en moderne bolig vedrørende tetthet.
På befaring ble det registrert TG3 og TG2 avvik som må påregnes utbedres/følges opp, disse er nevnt i rapport samt er enkelt beskrevet nedenfor.
TG3:
- Drenering, grunnmur, krypkjeller, støttemur og rom under terreng med avvik.
- Veranda, plattinger og utvendige og innvendige trapp/er.
- Vinduer/dører, Yttervegger og taktekking med dets materiell/konstruksjon.
- Etasjeksillet har større skjevheter som normalt ut ifra alder. Takhøyden er og varierende og lavere enn dagens std.
- Det er 3 kjøkken i boligen. 2 av dem bør påregnes fornyet, samt vifte mangler i tilbygg.
- Elektro er kontrollert vært 5 år men har noen avvik ved løse kontakter og ledninger bla. Kontroll bør gjennomføres.
- Ventilasjon er ikke utført etter krav tilbygg b.l.a.
- Bad 1 etasjen er funnet i bedre forfatning enn de øvrige men det anbefales en total renovering på alle 3.
- Tilbygget har en del avvik vedørende oppføring/konstruksjon.
- Entre/vaskerom 1 etasjen er gitt TG3 grunnet slitasje samt ved etablering som vaskerom.
TG2:
- Renner/nedløp, takkonstruksjon, ildsted, avløpsrør vannrør med normale avvik etter alder, krav og slitasje.
- Innvendige overflater har en del slitasje og mangler. Det vil måtte påregnes en modernisering på overflater.
Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- Boligen er SEFRAK registrert og ligger i bevaringssonen i Mandal. Bruk av materialkrav foreligger ved modernisering utvendig. Det ble stedvis påvist en del
feil bruk av materiell som må skiftes til korrekt materiell etter bestemmelser ved en modernisering.
- Det anbefales ved endringer/utbedringer å søke om støtte fra eksempelvis Mandalsfondet eller riksantikvar.
- Umiddelbar nærhet til alt av byens fasiliteter og kollektiv transport.
- Bolig med stort potensiale og utleiemuligheter.
- Oppvarming med peis og vedovn.
- Boligen har noen søknadsmessige avvik.
Rapporten må leses i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller mail.
Lykke til på visning!

Oppvarming

Varmekabler i inngang/vaskerom og bad 1. etasje, samt bad i 2.etasje og bad tilbygg.
Peis med innsats i spisestue 1. etasje og vedovn i 2. etasje. Forøvrig elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.

Les mer om forsikringen i vedlagte materiell eller på help.no

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

2021:
SNR 1:
Som primærbolig: kr 392 010
Som sekundærbolig: kr 1 411 235
Snr 2: 1 556 800

Andre opplysninger

Hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen, samt vaskemaskin.
Tilknyttet fiber fra Telenor.
Leie for seksjon 1 : 5800,- innbetales innen den 13. hver måned ( inkluderer TV og Internett). Oppsigelsestid 1. mnd.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Nordgata 6 / Mandal

Nordgata 6 4517 Mandal

Siren Skoie, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 44

Tomannsbolig

Gnr. 160 bnr. 817 snr. 1 i Lindesnes kommune

3-23-0055

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Fin beliggenhet i en av Mandals sjarmerende gamle bydeler i sentrum. Like utenfor døren kan man rusle i smale brostensbelagte gater og nyte den sørlandske idyllen. Ca. 5 minutters gange fra eiendommen finner man Norges sørligste og kanskje koseligste gågate, med mange gode sentrumsfasiliteter, blant annet bakeri, bokhandel, fortausrestauranter & hyggelige butikker. Søker man det mer urbane ligger kjøpesenteret ALTI med bussterminal utenfor. Langs elva kan man sommerstid oppleve et yrende båtliv.

Eiet tomt på 294 kvm. Eiendommen har ufullstendige/usikre grenser. Grensene er ikke oppmålt etter dagens standard, men stammer fra målebrev fra dato 14.01.1957, og opplyses til et areal på 294,2. Kjøper må kunne forvente avvik i både areal og grensene. Se målebrev og kart i salgsoppgaven.