Adkomst

Se kartskisse i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning

Beliggenhet

Rolig og attraktiv beliggenhet i et etablert boligområde i Kleveåsen, 5 minutter fra Mandal sentrum. Her er det barnevennlig og rolig. Boligen ligger i en blindvei med lite trafikk. Nærhet til butikker, barnehage, Buen kulturhus, alt av fasiliteter i Mandal sentrum og flere turområder - som utsiktspunktet Kua og badeplassen Ulvsvika.

Tomt

Fellestomt på 1018 kvm. opparbeidet med asfaltert innkjørsel, terrasse i tre ved inngangsparti, plen/grøntområde og en flott veranda med en unik utsikt. Tomten er delt opp og blir brukt iht. til seksjonering.

Adresse

Kleveåsen 18 A
4515 Mandal

Informasjon

Adresse:
Kleveåsen 18 A
4515 Mandal

Boligtype: Tomannsbolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 116 m2

Finn ID: 118461163

Omkostninger

3 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
90 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 600 000,-))
--------------------------------------------------------
101 122,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
3 701 122,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 39
Bruksnr: 249

Parkering

Parkering i garasjen eller på fast biloppstillingsplass på tomten.
Det er varmekabler i innkjørsel, samt i utvendige trapper.

Reguleringsforhold

Områdereguleringsplan Kleveåsen vedtatt 29.05.1985 godkjent til boligformål. Eiendommen grenser til friområde. Iht. reguleringsplan skal farge på hus godkjennes av byggningsrådet.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen inneholder: Underetasjen: Bad/vaskerom, gang/stue, to soverom. Mellometajse: Bad, gang og soverom. 1.etg inneholder stor stue/kjøkken med utgang til hagestue. Alle rom unntatt hagestuen er betegnet som P-rom.

Boligen samsvarer med kommunens godkjente tegninger. Gang/stue i underetasjen er betegnet som disponibelt rom.

Standard

Takstmannens konklusjon:
tomannsbolig bygget 2006, dagens eier har eid siden 2011. Innerst i etablert område. Solrikt, usjenert og med fantastisk utsikt.Boligen fremstår med normal bruks og aldersslitasje utfra alder. Av bygningsmessige avvik nevnes at baderom/vaskerom nede trolig ikke har membran/fuktsikringsløsninger slik ønsket i et våtrom. Ellers påpekt enkelte mindre merknader i rapporten. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager til tlf 454 77 777 eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Elektrisk. Det er varmekabler i entrè, bad og vaskerom.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.
Privat oppkjørsel og parkering sammen med nabo. Vedtekter kan fås ved henvendelse til megler.

Offentlige avgifter

MANDAL 2018
Vann: kr. 1 506,-+ forbruk i følge vannmåler kr. 7,87 pr. m3
Avløp: kr. 2 605,-+ forbruk i følge vannmåler kr. 8,87 pr. m3
Feier: kr. 466,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: kr. 5202,-, fordeles på to terminer.
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 895,-

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1996/4866-2/39 Rettigheter iflg. skjøte 16.12.1996
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt
Med flere bestemmelser. Overført fra: 1002-39/249
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/3703-2/39 Erklæring/avtale 01.08.2005
Denne seksjon har tilleggsdel - areal.
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/3703-1/39 Seksjonering 01.08.2005
opprettet seksjoner: snr: 2 formål: Bolig
sameiebrøk: 1/2
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1 og 2

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på boligen dattert 21.02.08. og på hagestue 22.03.18 i henhold til Mandal kommune.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 541 901 per 31.12.16
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 734 084 per 31.12.16

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Vedtekter kan fås ved henvendelse til melger.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler