• Velkommen til Vigelandsveien 19
  • Ilustrasjonsfoto
  • Boligene vil holde høy standard
  • Plantegning 1 etasje
  • Plantegning 2. etasje
  • Tomtene er opparbeidet og byggeklare
  • Oversiktsbilde
  • Velkommen til visning!
Selg med Exbo

Hjem / Vigelandsveien 19 / Lindesnes

Vigelandsveien 19 / Lindesnes

1 solgt - Byggestart - tomannsboliger med høy kvalitet med sentral beliggenhet på Vigeland. - Totalt 4 boenheter.

Prisantydning 2 950 000,-
Omkostninger 4 820,-
Totalpris 2 954 820,-
Bruksareal 118 kvm
Soverom 2
Boligtype Tomannsbolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 118 kvm

Det er to tomannsboliger som bygges. Totalt 4 boenheter. Alle 4 enhetene vil ha samme arealstørrelse og gå over 2 etasjer.
Vigelandsveien 19 A
Vigelandsveien 19 B
Vigelandsveien 19 C
Vigelandsveien 19 D


Hver boenhet vil ha følgende areal:
BRA Pr. Boligdel
1. etg: 73,2 m2
Loft: 44,8 m2
Carport: 19,3 m2

Leilighetenes bruksareal som er oppgitt i prospektet er beregnet ut fra tegninger. Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i arealer og utforming ved bygging, herunder at det vil kunne komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremgår på tegninger. Mindre endringer i arealer på ferdig leilighet er ikke grunnlag for prisavslag

Parkering

Det er parkering i carport eller på tomten.

Reguleringsforhold

For området gjelder reguleringsplan for Vigeland sentrum med tilhørende bestemmelser, vedtatt
15.10.09. Området er regulert til boligformål.
på Bnr 172 er en del  regulert inn som frisiktssone.
Se vedlagt reguleringsplankart.
Det skal bygges boliger på tomene ved siden av disse boligene også.

Byggemåte

Boligene vil bli bygget etter TEK 17

Innhold

Moderne og lettstelte tomannsboliger som holder høy standard. Det er gode solide materialevalg med kvalitetsløsninger. Dette er boliger som man ikke trenger å oppgradere for å få ønsket kvalitet. Disse leveres allerede med god og høy standard.

Boligen går over 2 etasjer men man kan fint bruke kun 1. etasje da man har dekket alle primærbehov på et plan.

Arealet er svært godt utnyttet og boligen er meget innholdsrik og inneholder:
1. etasje: Entre/gang, 2 soverom, vaskerom, baderom samt en stor stue/kjøkken i tillegg til carport og bod.
2. etasje: Stor gang som kan brukes som loftstue, 2 soverom samt en stor bod.

Alle rom er betegnet som p-rom med unntak av boder.

Standard

Leilighetene bygges etter TEK-17 standard.
Se vedlagt romskjema i salgsoppgaven for fullstendig utfyllende liste.

Oppvarming

Det vil være varmekabler på baderom, vaskerom, stue, kjøkken og entre.
Det er ikke satt inn pipe men klargjort for pipe. Se beskrivelse under romskjema.
Forøvrig er det elektrisk.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 982 80 347

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Kristoffer M. Munksgaard

Kristoffer M. Munksgaard

Eiendomsmegler

982 80 347
kmm@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 2 950 000,-
Omkostninger 4 820,-
Totalpris 2 954 820,-
Bruksareal 118 kvm
Soverom 2
Boligtype Tomannsbolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4205
Gårsnr 356
Bruksnr 172
Meglers referanse 3031522
Finnkode 142:3031522
Annonseendring 28.03.2023 13:36

Prisinformasjon

Prisantydning 2 950 000,-
Omkostninger 4 820,-
Totalpris 2 954 820,-
2 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
3 650,- (Dokumentavgift)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
4 820,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 954 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 118 kvm

Det er to tomannsboliger som bygges. Totalt 4 boenheter. Alle 4 enhetene vil ha samme arealstørrelse og gå over 2 etasjer.
Vigelandsveien 19 A
Vigelandsveien 19 B
Vigelandsveien 19 C
Vigelandsveien 19 D


Hver boenhet vil ha følgende areal:
BRA Pr. Boligdel
1. etg: 73,2 m2
Loft: 44,8 m2
Carport: 19,3 m2

Leilighetenes bruksareal som er oppgitt i prospektet er beregnet ut fra tegninger. Det tas forbehold om nødvendige mindre justeringer/endringer i arealer og utforming ved bygging, herunder at det vil kunne komme rørgjennomføringer og sjakter som ikke fremgår på tegninger. Mindre endringer i arealer på ferdig leilighet er ikke grunnlag for prisavslag

Parkering

Det er parkering i carport eller på tomten.

Reguleringsforhold

For området gjelder reguleringsplan for Vigeland sentrum med tilhørende bestemmelser, vedtatt
15.10.09. Området er regulert til boligformål.
på Bnr 172 er en del  regulert inn som frisiktssone.
Se vedlagt reguleringsplankart.
Det skal bygges boliger på tomene ved siden av disse boligene også.

Byggemåte

Boligene vil bli bygget etter TEK 17

Innhold

Moderne og lettstelte tomannsboliger som holder høy standard. Det er gode solide materialevalg med kvalitetsløsninger. Dette er boliger som man ikke trenger å oppgradere for å få ønsket kvalitet. Disse leveres allerede med god og høy standard.

Boligen går over 2 etasjer men man kan fint bruke kun 1. etasje da man har dekket alle primærbehov på et plan.

Arealet er svært godt utnyttet og boligen er meget innholdsrik og inneholder:
1. etasje: Entre/gang, 2 soverom, vaskerom, baderom samt en stor stue/kjøkken i tillegg til carport og bod.
2. etasje: Stor gang som kan brukes som loftstue, 2 soverom samt en stor bod.

Alle rom er betegnet som p-rom med unntak av boder.

Standard

Leilighetene bygges etter TEK-17 standard.
Se vedlagt romskjema i salgsoppgaven for fullstendig utfyllende liste.

Oppvarming

Det vil være varmekabler på baderom, vaskerom, stue, kjøkken og entre.
Det er ikke satt inn pipe men klargjort for pipe. Se beskrivelse under romskjema.
Forøvrig er det elektrisk.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Energiattest

Eiendommen følger TEK 17 og bygges etter gjeldenen standard for TEK 17.

Ligningsverdi

Fastsettes av skatt Sør når leilighetene er ferdigstilt.
Lindesnes kommune har innført eiendomsskatt som blir beregnet ut fra ligningsverdien på boligen. Da ligningsverdien ikke er mottatt ennå foreligger ikke eiendomsskatten

Andre opplysninger

Tomannsboligene vil seksjoneres da det er to boenheter i hvert hus. Utbygger står for dette og eiendommen leveres nøkkelklar.

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper er å anse som profesjonell/investor, kjøpet vil da i hovedsak reguleres av Avhendingsloven, det samme gjelder leiligheter som selges etter at de er ferdigstilt.

Byggingen av den respektive tomannsbolig starter så snart en av enhetene er solgt.

Det tas videre forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. Illustrasjonen kan avvike noe, da de endelige byggetegningene ikke er godkjent. Det vil derfor også kunne komme mindre endringer for å få bygget godkjent.
KOSTNADER VED AVBESTILLING Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper.
Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen.
Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.
Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet

Tilleggsarbeid må avtales direkte med entreprenør.

Ferdigstillelse regnes som senest innen 12 måneder fra kontraktsinngåelse. Kontakt megler for videre avtale rundt overtakelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kjøper plikter å være medlem i eierseksjonssameiet og skrive under og godta vedtekter.  

Gratis verdivurdering

Gratis verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Vigelandsveien 19 / Lindesnes

Kristoffer Munksgaard, Daglig leder/Eiendomsmegler
Mob: 98 28 03 47

Tomannsbolig

Gnr. 356 bnr. 172 i Lindesnes kommune

8-21-9001

Det er enkel adkomtst i fra E39. Kjør inn mot Vigeland sentrum fra rundkjøringen ved fyrtårnet og kjør inn til sentrum av Vigeland.
Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Eiendommen ligger meget sentralt til i hjertet av Vigeland sentrum. Fra tomten er det gangavstand til alle faseliteter. Her har man blant annet barnehage, skoler, idrettsanlegg, dagligvareforretning, bank og en rekke butikker. Området er rolig  og barnevennlig.
Ca 15 minutter til Mandal og 20 minutter til Lyngdal.

Fellestomt på kvm.
Tomtene og uteområdet vil bli belagt med gressjord rundt boligen samt gruset innkjørsel.
Det er en tomannsbolig på gnr 356 bnr 171 og en på gnr 156 bnr 172.
Det vil være felles tomt på hver av tomannsboligene. Seksjon 1 og 2 på bnr 171 har felles tomt og seksjon 1 og 2 på bnr 172 har felles tomt.

Tomt bnr 171  er 669 kvm
Tomt bnr 172 er 671 kvm.