Adkomst

Kjør fra sentrum til Frøysland. Følg Gjervoldstadveienog ca 200 meter etter butikken svinger du til venstre inn Gonnarsheia og huset ligger på venstre side og er merket med til-salgs-plakat i fra Exbo. Se kart-skisse for nærmere detaljer. Det vil være godt skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Sentralt og pent beliggende tomannsbolig på Frøysland, med kort gangavstand til barnehager, barneskole, nærbutikk, turterreng, badeplasser mm. Boligen ligger i en blindvei slik at det er lite trafikk.

Tomt

Fellestomt på 758 kvm. opparbeidet med inngangssparti, plen på begge sider av huset og biloppstillingsplass. Kommunen opplyser om at tomtegrensene er usikre og avvik kan forekomme.

Adresse

Gonnarsheia 6
4517 Mandal

Informasjon

Adresse:
Gonnarsheia 6
4517 Mandal

Boligtype: Tomannsbolig
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 74 m2

Finn ID: 123734278

Omkostninger

1 370 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
6 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
34 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 370 000,-))
--------------------------------------------------------
42 372,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 412 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1002
Gårdsnr: 51
Bruksnr: 104

Parkering

Det er parkering på tomten.

Reguleringsforhold

Områdereguleringsplan: Frøysland, østre skog vedtatt 03.10.1979. Planformål Frittliggende småhusbebyggelse

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Boligen inneholder: Vindfang, kjøkken, bad/vaskerom, 2 soverom + 1 soverom som ikke er godkjent hos kommunen og stu. Terrasse. Alle rom er betegnet som P-rom.
I tilegg benytter selger halve kjelleren til bortstuing. Denne er felles med eier av seksjon 1.

En del av stuen har fått i ekstra dør og som er brukt som et ekstra soverom. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen,

Standard

Takstmannens konklusjon:
Del av tomannsbolig. Bygget 1964, dagens eier har bodd der siden 2011. Etablert område med kort avstand til sentrum. Boligen fremstår vedlikeholdt med årene, nyere kledning og taktekking. Leiligheten noe modernisert med nyere baderom, ytterdører og innerdører, ellers endel eldre bygningsdeler. Ved vurdering av ulike bygningsdeler er alder, sammen med utførelse og slitasje grunnleggende for hvilken tilstandsgrad som blir satt. Tilstandsgrad må dermed sees i sammenheng med de levetider som er oppgitt.Felles forhold og bygningsdeler er enklere vurdert og beskrevet. Vedlikehold påregnes. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no.
Forøvrig må hele rapporten leses.

Oppvarming

Vedovn. Varmekabler på bad. Varmepumpe. Forøvrig elektrisk.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

MANDAL 2018
Vann: kr. 1 506,- + forbruk i følge vannmåler kr. 7,87 pr. m3
Avløp: kr. 2 605,- + forbruk i følge vannmåler kr. 8,87 pr. m3
Feier: kr. 466,25,- pr. pipe
Vannmålerleie: kr. 125,- pris kan avvike etter målerens størrelse.
Eiendomsskatt 2018: kr. 3759,-, fordeles på to terminer.
Standard renovasjon med papirsekker (1) Maren kr. 2 895,-

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1963/1948-1/39 Rettigheter iflg. skjøte 25.10.1963
Avtale om eiendommens disposisjon
Overført fra: 1002-51/104
Gjelder denne registerenheten med flere

1978/1703-2/39 Bestemmelse om bebyggelse 23.05.1978
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:51 Bnr:101
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:51 Bnr:138
Overført fra: 1002-51/104
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/153-2/39 Erklæring/avtale 11.01.1988
rettighetshaver:Knr:1002 Gnr:51 Bnr:326
Bestemmelse om veg
Overført fra: 1002-51/104
Gjelder denne registerenheten med flere


2003/2443-1/39 Seksjonering10.06.2003
opprettet seksjoner: snr: 2
formål: Bolig
sameiebrøk: 80/158

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Søknad om ferdigattest behandles ikke på tiltak søkt før 01.01.98. ihht. kommunen.

Konsesjon

Da det er boplikt i Mandal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 391 644 per 31.12.16
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 253 259 per 31.12.16

Fellesutgifter

Selger opplyser om at det ikke er fellesutgifter. Det er fellesbyggningsforsikring. For 2018 var denne på 3600 kr som da deles på begge boenheter.

Andre opplysninger

Kommunen har ikke dokumenter som bekrefter byggeår. Kilde til byggeår er eiendomsverdi.
Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Andreas Natvig, samt selgers egenerklæring.
Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Sameiets vedtekter kan fås ved henvendelse til megler. Det er avtalt at eier av seksjon 1 har adgang til å utvide/forlenge VF/Bad-tilbygget mot nord.

Kontakt

Kristoffer Munksgaard
Kristoffer Munksgaard

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler