• Velkommen til Solhaugtoppen! Her skal det bygges tre flotte tomannsboliger, på 110-116 kvm.
  • Solhaugtoppen får panoramautsikt utover innseilingen til Farsund havn
  • Illustrasjonbilde stue
  • Illustrasjonsbilde kjøkken
  • Med gangavstand til sentrum blir dette et eksklusivt nytt boligfelt
  • Praktiske planløsninger, materialer av høy kvalitet og pent opparbeide uteområder er stikkord som kjennetegner boligene
  • Plantegning Type A  - underetasje
  • Plantegning Type A - Hovedetasje
  • Plantegning Type B - 1 etasje
  • Plantegning Type B - 2 etasje
Selg med Exbo

Hjem / Solhaugtoppen / Farsund

Solhaugtoppen / Farsund

Solhaugtoppen - 3 romslige og funksjonelle tomannsboliger

Prisantydning 5 500 000,-
Totalpris 5 500 000,-
Bruksareal 110 kvm
Soverom 4
Boligtype Tomannsbolig

Se flere detaljer

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 110 kvm - 116 kvm

Se vedlagt prospekt for full oversikt over de prosjekterte arealene på boligene.

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt  i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens
areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for evt. innvendig  bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer også parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene  i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen  krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre eller større enn markedsført areal.
Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningen.

Parkering

Hver bolig leveres med parkering på egen tomt, hvor én plass er i carport.

Reguleringsforhold

Boligene oppføres i delfeltene BKS4, BKS5 og BKS6 i reguleringsplan  for Solhougtoppen, Farsund sentrum. PlanID 4206 15601 .
Reguleringsplan er vedlagt i denne salgsbrosjyren på s. 26.

Byggemåte

Se vedlagte prospekt for detaljert byggemåte.

Innhold

Vi har gleden av å presentere tre tomannsboliger, på 110-116 kvm.
Praktiske planløsninger, materialer av høy kvalitet og pent opparbeide uteområder er stikkord som kjennetenger alle boligene.

Interiørmessig skal boligene ose av kvalitet og stil. Materialer av høy kvalitet og en eksklusiv finish gir en moderne og luksuriøs atmosfære.

Type A - ( Ca 110 Kvm)
Første etasje:
* Entre
* Hovedsoverom
* Bad
* Åpen stue-/kjøkkenløsning
* Terrasse

Underetasje:
* 3 soverom
* Vaskerom
* Bad
* Tv-stue/ekstra soverom
* Gang/trapp

Type B - ( Ca 116 kvm)
Første etasje:
* Entre
* 3 soverom
* Bad
* Vaskerom
* TV-stue/ekstra soverom
* Utvendig bod

Andre etasje:
* Soverom
* Bad
* Stue/kjøkken
* Balkong

Utfyllende rombeskrivelse med materialvalg og forslag til tilvalg er vedlagt prospektet.

Oppvarming

Boligen blir levert med varmekabler, se romskjema.
 I tillegg vil  bolig klargjøres med pipegjennomføring for fremtidig mulighet  for montering av ildsted.
Varmekilder utover dette inngår ikke i leveransen.

Kart

Visning

For visninger utover de annonserte, ta kontakt med megler på telefon 476 54 387

Husk å lese salgsoppgave så du kan stille godt forberedt på visning.

Salgsoppgaven beskriver vesentlig og lovpålagt informasjon om eiendommen.

Bestill salgsoppgave

Kontakt meg

Gyro Eftestøl

Gyro Eftestøl

Eiendomsmegler

476 54 387
ge@exbo.no

Ønsker du å gi bud

Legg inn bud på eiendommen

Se flere boliger i samme område

Nøkkelopplysninger

Prisantydning 5 500 000,-
Totalpris 5 500 000,-
Bruksareal 110 kvm
Soverom 4
Boligtype Tomannsbolig
Eierform Selveier
Kommunenr 4206
Gårsnr 1
Bruksnr 1194
Meglers referanse 3042648
Finnkode 142:3042648
Annonseendring 04.10.2023 10:44

Prisinformasjon

Prisantydning 5 500 000,-
Totalpris 5 500 000,-
5 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

--------------------------------------------------------
5 500 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Informasjon om boligen

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 110 kvm - 116 kvm

Se vedlagt prospekt for full oversikt over de prosjekterte arealene på boligene.

Arealene i brosjyren og annet markedsføringsmateriale er oppgitt  i (BRA), og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette angir boligens
areal innenfor omsluttende vegger, inklusive areal for evt. innvendig  bod, uten fradrag for sjakter. I tillegg til bruksarealet kommer også parkeringsplass og balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealene  i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen  krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5% mindre eller større enn markedsført areal.
Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningen.

Parkering

Hver bolig leveres med parkering på egen tomt, hvor én plass er i carport.

Reguleringsforhold

Boligene oppføres i delfeltene BKS4, BKS5 og BKS6 i reguleringsplan  for Solhougtoppen, Farsund sentrum. PlanID 4206 15601 .
Reguleringsplan er vedlagt i denne salgsbrosjyren på s. 26.

Byggemåte

Se vedlagte prospekt for detaljert byggemåte.

Innhold

Vi har gleden av å presentere tre tomannsboliger, på 110-116 kvm.
Praktiske planløsninger, materialer av høy kvalitet og pent opparbeide uteområder er stikkord som kjennetenger alle boligene.

Interiørmessig skal boligene ose av kvalitet og stil. Materialer av høy kvalitet og en eksklusiv finish gir en moderne og luksuriøs atmosfære.

Type A - ( Ca 110 Kvm)
Første etasje:
* Entre
* Hovedsoverom
* Bad
* Åpen stue-/kjøkkenløsning
* Terrasse

Underetasje:
* 3 soverom
* Vaskerom
* Bad
* Tv-stue/ekstra soverom
* Gang/trapp

Type B - ( Ca 116 kvm)
Første etasje:
* Entre
* 3 soverom
* Bad
* Vaskerom
* TV-stue/ekstra soverom
* Utvendig bod

Andre etasje:
* Soverom
* Bad
* Stue/kjøkken
* Balkong

Utfyllende rombeskrivelse med materialvalg og forslag til tilvalg er vedlagt prospektet.

Oppvarming

Boligen blir levert med varmekabler, se romskjema.
 I tillegg vil  bolig klargjøres med pipegjennomføring for fremtidig mulighet  for montering av ildsted.
Varmekilder utover dette inngår ikke i leveransen.

Øvrig informasjon

Finansiering

Exbo er delvis eiet av Flekkefjord Sparebank! Dette skal du som kunde tjene på. Vi jobber hver dag for å ta best mulig vare på hverandres og felles kunder. Exbos målsetning er at vi skal ha de mest fornøyde kundene på Sørlandet! La oss sammen se på totalbildet ved kjøp og finansiering av eiendom!

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger opplyse  om energi- og oppvarmingskarakter og lage energiattest ved  ferdigstillelse. Normalt påregnes leveranse i energiklasse B, man kan  dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Andre opplysninger

Området er under utvikling og det må påregnes en del byggestøy

Boligene selges i henhold til lov om bustadoppføring. Selger plikter  dermed å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og  5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til Kjøper.

Bustadoppføringsloven

Eiendommen selges i henhold til Bustadoppføringsloven og selger stiller nødvendige garantier i henhold til denne.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte tilstandsrapport utført av , samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.
Dokumenter
Les komplett salgsoppgave

Gjør deg kjent med salgsoppgaven før bud inngis da kjøp skjer i henhold til avtalebetingelser som fremgår i denne. Husk at du som kjøper har selvstendig undersøkelsesplikt.

Gratis muntlig verdivurdering

Gratis muntlig verdivurdering

Skal du selge boligen din? Vi er lokalmegleren som selger boliger over hele Sørlandet.
Vi kan Sørlandet!

Få tilbud fra din lokale megler

Solhaugtoppen / Farsund

Gyro Eftestøl,
Mob: 47 65 43 87

Tomannsbolig

Gnr. 1 bnr. 1194 i Farsund kommune

8-23-9001

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO-visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenheten ved kysten av Sørlandet gir innbyggerne i Farsund sentrum en fantastisk tilgang til vakre kystområder og fjorder.       Her kan man nyte båtliv, fiske og oppleve den maritime atmosfæren som preger byen.

Skal man oppsummere Farsund og Lista i en setning, så må det bli:  "Milevis med strender, et rikt fugleliv og et lite stykke Amerika"

Farsund kan skilte med årlige kulturinnslag som Kaperdagene og  Farsund Folk Festival, og for en dose Amerikansk Kultur kan du ta en svipptur til Vanse og få med deg American Festival.

Farsund er selve definisjonen på en sjarmerende Sørlandsby. Men  når du studerer byen nærmere og ser forbi den klassiske hvite
trehusbebyggelsen som sørlandet er kjent for vil du se et bysentrum med sammensatt arkitektur. her finner du både jugendhus,
sveitservillaer og bygårder med trange smug og trappegater.

Solhaugtoppen ligger ikke langt fra bykjernen, og vi er både glade og stolte over å kunne presentere disse moderne boligene med en
beliggenhet som er både sentrumsnær og naturskjønn.

Velkommen til Solhaugtoppen!

Fellestomt på kvm.

BKS4: 469,7 kvm
BKS5: 457,6  kvm
BKS6: 448, 2 kvm
beregnet på grunnlag av registrerte eiendomsgrenser i matrikkelen.
Endringer kan forekomme etter endelig oppmåling

Oppkjørsel og gårdsplass leveres ferdig asfaltert iht. til utomhusplan.
Hagen opparbeides med stedlige masser, og det sås plen. Dersom  terrenget på tomtene tilsier at det vil bli høydeforskjell mellom
boligene, vil det bearbeides skråninger med maksimalt 45 graders helning med stedlige masser. Med ferdigstillelse inkluderer dette ikke støttemurer.
 Skråninger vil bli forsøkt fordelt jevnt mellom  eiendommene så langt det er praktisk mulig.
Skråninger leveres etter gjeldene forskrifter. Utarbeidelse utover dette er ikke inkludert.
Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner kun er av illustrativ karakter.