Adkomst

Fra Birkeland følger du veien mot Lillesand i ca. 2,5 km før du tar av til høyre inn mot Natveitåsen. Følg veien forbi barnehagen, og sving av 1. avkjørsel til venstre og kjør oppover bakken. Når du kommer på toppen av bakken ser du tilsalgs plakat fra Exbo på høyre hånd.

Beliggenhet

Natveitåsen er ett flott nytt boligområde som ligger vestvendt med fantastiske solforhold. Flotte turterreng i nærområdet rundt Natveitåsen og på Tveite. Til skolene og ballhallen kan man gå på bare noen minutter via "Lina", og det er bare en liten kjøretur til sentrum av Birkeland. Det er oppført ny flott barnehage i boligområdet. Kort vei til E-18, og videre både til Lillesand, Sørlandsparken, Grimstad og Kristiansand.

Tomt

Fellestomt på 1178 kvm.
Opparbeidet med gruslagt innkjørsel, plen og veranda.

Adresse

Skaftåsen 32B
4760 Birkeland

Informasjon

Adresse:
Skaftåsen 32B
4760 Birkeland

Boligtype: Tomannsbolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 116 m2

Finn ID: 158272344

Omkostninger

2 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))
6 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
65 742,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 365 742,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4216
Gårdsnr: 87
Bruksnr: 322

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på felles tomt. Denne seksjonen bruker plassen på nedre side ved inngangen til boligen.

Reguleringsforhold

Navn på plan reguleringsplan:
Del av Natveitåsen, felt B6-B7 og B11-B15
Reguleringsformål: Boligbebyggelse
Ikrafttredelsesdato reg.plan: 09.02.2010

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
Underetasje: Gang, bad, stue/kjøkken, gang, vaskerom og 3 soverom.

Stue: Lys og fin stue med slette overflater med god plass til sofaavdeling. Stuen har store vindusflater som gir godt med naturlig lys.

Kjøkken: Pent kjøkken med lyse fronter, god skap- og benkplass, integrerte hvitevarer og åpen løsning mot stue.

Bad: Romslig flislagt bad med vegghengt toalett, lys baderomsinnredning med skuffer og overspeil.

Vaskerom: Praktisk vaskerom med egen inngang med opplegg til vaskemaskin og tørketrommel.

Boligen har 3 soverom.

Standard

Takstmannens konklusjon: Part av horisontaldelt tomannsbolig, oppført i 2012. Planløsning over en etasje. Boligen varmes opp med strøm og varmepumpe. Boligens installasjoner og bygningsdeler er hovedsakelig fra byggeåret og fremstår uten nevneverdig slitasje. Bygningen vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alder, og kan betraktes som vedlikeholdt under nåværende eier. Det ble ikke avdekket alvorlige feil eller mangler under befaringen.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:
-Vedlikeholdt bolig av nyere dato

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at rapporten leses i helhet. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med strøm og varmepumpe.

Vei, vann, kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.
Det er privat vei fra innkjørselen. Man må brøyte snø ved egen innkjørsel.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 16 899,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 6467,- vann og avløp. Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4454,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
2012/1010393-1/200 Seksjonering
28.11.2012
opprettet seksjoner:
snr: 1
formål: Bolig
sameiebrøk: 1/2
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest 25.03.2013.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.
Hjemmeside: www.byensbank.no
Mailadr: post@lillesands-sparebank.no

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter B. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Alt. Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 712 637 per 31.12.17
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 2 565 491 per 31.12.17

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

Seksjonen har felles husforsikring med seksjon nr. 2, dette ligger pr. 18.09.2019 på kr. 1 000,- pr. seksjon pr. mnd.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler