Adkomst

Fra Birkeland/Strøget kjør mot Lillesand. Ta av til venstre inn til Nordåsen Terrasse, og hold til høyre der veien deler seg etter ca. 200m. du vil få boligen på høyere hånd. Boligen er merket med til salgsplakat fra Exbo.

Beliggenhet

Eiendommen ligger høyt og fritt til med utsikt over nærområdet. Med gode solforhold. Etablert og barnevennlig boligområde med gangavstand til skoler og sentrum. Barnehage i umiddelbar nærhet. Stor lekeplass med balløkke i nærheten. Det er også fine turmuligheter i området.

Tomt

Eiet tomt på 460 kvm.
Opparbeidet med plen, platting, terrasse og noe naturtomt.

Adresse

Nordåsen terrasse 54
4760 Birkeland

Informasjon

Adresse:
Nordåsen terrasse 54
4760 Birkeland

Boligtype: Tomannsbolig
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 111 m2

Finn ID: 155116582

Omkostninger

1 490 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
540,- (Tingl.gebyr pantedokument)
540,- (Tingl.gebyr skjøte)
37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-))
9 900,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
48 402,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 538 402,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4216
Gårdsnr: 85
Bruksnr: 42

Parkering

Parering i rekkegarasje. Det betales kr. 1000,- en gang i året, dette dekker forsikring, noe avsetting til fremtidig vedlikehold osv.

Reguleringsforhold

Navn på plan: Nordåsen 3, gnr. 85, bnr. 14
Reguleringsformål: Boligformål
Ikrafttredelsesdato: 21.10.1977

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Tomannsbolig vertikaldelt med populær beliggenhet på Nordåsen terrasse, flott utsyn og svært gode solforhold.
Gangavstand til skole, barnehage og sentrum samt gode tur og bade muligheter i nærheten.

Boligen har behov for modernisering/oppussing.
Det er store åpne rom som gir en god rom følelse og mye muligheter.
Store vinduer i stuen som slipper inn rikelig med lys samt god takhøyde gir god rom følelse.
Parkering i rekkegarasje.

Standard

Takstmannens konklusjon:
Part av vertikaldelt tomannsbolig oppført på tidlig 80-tallet. Planløsning over to etasjer, samt utvendig bod. Bygningen er
utformet med sal- og pulttak og tekket med metallplater. Fasader er utvendig kledd med stående kledningsbord. Boligen varmes opp med vedfyring og strøm.

Bygningsmassen begynner å bli noen år og derfor må det påregnes forhold som retningsavvik og skjevheter, kommende
utskiftninger og generelt vedlikehold. Taktekking, vinduer/dører, våtrom og enkelte andre bygningsdeler er aldrende, noen oppgraderinger/påkostninger kan påregnes. I forbindelse med befaringen ble det avdekket noen feil/mangler/tilstander, aktuelle punkter og mulig tiltak vises til rapporten. Bygningen vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper?
-Flere aldrende bygningsdeler
-Fukt i utebod

Kjøper har plikt til å sette seg inn i fremlagt salgsdokumentasjon. Viktig at rapporten og øvrig leses i sin helhet. Rapporten
kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå innholdet av. Interessenter oppfordres derfor til å
vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål. Noe du lurer på? Ring meg på 90 81 91 80 eller send mail
til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat. Lykke til på visning.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Peis og elektrisk

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 7 744pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr.4031 .
Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 4042,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1981/383-1/37
23.01.1981
Rettigheter iflg. skjøte
Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt
fra kommunen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest datert: 25.11.1980

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 450 014 per 31.12.17
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 620 050 per 31.12.17

Andre opplysninger

Vel avgift:

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler