Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Adkomst

Boligen er godt merket med Exbo "til salgs-plakat". Ved fellesvisning vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra exbo.

Se forøvrig kartmateriell på finn.no, eller kontakt megler for mer detaljert veibeskrivelse.

Beliggenhet

Dette pene og nymalte enderekkehuset er beliggende i et etablert område med nærhet til dagligvare, skoler og barnehager. Like i nærheten er det flotte friarealer og turmuligheter. Meget kort vei til Nodeland sentrum samt ca. 15 min med bil til Kristiansand sentrum.

Tomt

Felles eiet tomt på 2071 kvm.
Består av 6 teiger.
Opparbeidet med plen og noe beplantning samt hekk rundt deler av eiendommen. Ny og romslig platting i solrik uteområde.
Denne seksjonen har et tinglyst tilleggsareal.

Adresse

Svarttjønnheia 46A
4645 Nodeland

Informasjon

Adresse:
Svarttjønnheia 46A
4645 Nodeland

Boligtype: Rekkehus
Eieform: Eier (Selveier)
Primærrom: 73 m2

Finn ID: 146805464

Omkostninger

1 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
47 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 900 000,-))
7 100,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
55 822,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 955 822,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1017
Gårdsnr: 106
Bruksnr: 217

Parkering

Parkering på felles parkeringsplass like ved boligen.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til bolig og ligger under Reguleringsplan for del av Svartjønnheia. Formål: Småhusbebyggelse.
Deler av eiendommen er regulert til fellesgarasjer.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport.

Innhold

Hyggelig enderekkehus som inneholder:

1.etg: Gang, toalettrom, trapperom, kjøkken og stue
Loftsetg:Gang, trapperom, bad og 3 soverom
Samt bod inne og utvendig bod på 5 kvm

Kjøkken: HTH kjøkken med integrerte løsninger for koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin. Åpen løsning for øvrige hvitevarer. Åpenløsning til spiseområde og stue.

Bad: Flisbelagt bad med opplegg for vaskemaskin og plass til tørketrommel. Rommet inneholder ellers toalett, dusjnisje og heldekkende servant. Oppvarming med varmekabler.

Toalettrom: Flisbelagt gulv. Inneholder toalett og heldekkende servat. Oppvarming med varmekabler.

Stue: Hyggelig stue med plass til spiseområde samt sofagruppe. Dør ut til helt ny platting og solrik uteområde.

Soverom1-3: Lyse soverom med meget god takhøyde. Plass til seng samt småmøbler.

Standard

Takstmannens rapport må leses i sin helhet.
Takstmannens konklusjon:

Enderekkehus oppført i 2010. Planløsning over to etasjer, samt utvendig bod. Bygningen er utformet med pulttak konstruksjon og tekket med pappfolie. Fasader er oppført med bindingsverk utvendig kledd med liggende kledningsbord. Boligen varmes opp med strøm.

Leilighetens installasjoner og bygningsdeler er hovedsakelig fra byggeåret. Innvendige overflater har normal slitasje. Bygningen vurderes å være i normal teknisk stand og kan betraktes som vedlikeholdt under nåværende eier. I forbindelse med befaringen ble det avdekket enkelte feil/mangler, aktuelle punkter og mulig tiltak vises til rapporten.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:

Ny varmtvannsbereder og platting
Vedlikeholdt eiendom
Enkelte utbedringer

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten.

Noe du lurer på?

Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, så tar vi en prat.

Lykke til på visning!

Oppvarming

Strøm - varmekabler i hele 1.etasje samt på bad i loftsetasjen.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei og kloakk.
Privatvei fra hovedveien, Svarttjønnheia, og inntil boligfeltet. Dette er fortsatt eid av utbygger, men skal gå over til kommunen som offentlig vei.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 13 225 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt.
Renovasjon (Avfall Sør) kommer i tillegg og utgjør kr. 2 977,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 4 terminer i året

Seksjonen har vannmåler.
Kr 15,33 vann pr. kubikk.
kr 24,06 avløp pr. kubikk.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

2010/159458-1/200 Seksjonering
02.03.2010
opprettet seksjoner:
snr: 14
formål: Bolig
tillegsdel: Bygning og grunn
sameiebrøk: 1/16
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest foreligger.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler

Ligningsverdi

Ligningsverdi som primærbolig kr 418 741 per 2017
Ligningsverdi som sekundærbolig kr 1 507 467 per 2017

Fellesutgifter

Fellesutgiftene utgjør kr. 2 500 pr. år.

Dette dekker: Brøyting, vedlikehold av postkassestativ

Det er kommet forslag til bygging av carport/garasje til enkelte seksjoner. Dette kan føre til økte felleskostnader på seksjonene dette gjelder.

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at plantegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Det foreligger pr.d.d. ingen husordensregler for sameiet.

Kontakt

Chana Michelle Almenningen
Chana Michelle Almenningen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler