Adkomst

Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for detaljert veibeskrivelse. Det vil bli godt skiltet med EXBO visningsskilt ved fellesvisning.

Beliggenhet

Innholdsrik bolig med fin sentral beliggenhet i Søgne. Boligen ligger i et populært boligområde, som er etablert og barnevennlig. Kort vei til de fleste fasiliteter. Nygård barneskole og Tangvall ungdomsskole ligger i gangavstand. Det er flere barnehager i nærmiljøet. Kort avstand til nærmeste bussholdeplass. Fine turområder bl.a. i Nygårdsheia (bak Nygård skole) og ved Høllen/Åros. Kort avstand til nærbutikk og alt som Tangvall ha å by på.

Tomt

Eiet tomt på 430 kvm.

Flott opparbeidet tomt med platting, gressplen og diverse beplantning. Svært lun og skjermet hage som er vendt inn mot friareal.

Adresse

Grønngjelet 27
4640 Søgne

Informasjon

Adresse:
Grønngjelet 27
4640 Søgne

Boligtype: Rekkehus
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 3
Primærrom: 105 m2

Finn ID: 164240973

Omkostninger

2 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-))
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
--------------------------------------------------------
71 272,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 461 272,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1018
Gårdsnr: 19
Bruksnr: 96

Parkering

Garasje i rekke i nærheten følger med. Ved garasjene er det stor parkeringsplass.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Del av Grønngjelet stadfestet 13.09.1994, og er godkjent utnyttet til bolig.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

Her finner man alt på en flate. Inneholder: Entré, stue, kjøkken, gang, bad, vaskerom, 3 soverom, wc, bod/garderobe og redskapsbod.

Alle rom er P-rom utenom bod/garderobe og redskapsbod.

I tillegg har man en utvendig bod (ca 11 kvm), hundegård og garasje i rekke som følger med. Dette er ikke medtatt i oppgitte arealer.

Gjennomført god standard på boligen! Vel møtt til visning!

Standard

Noen detaljer fra selger om standard/oppgraderinger utført siste årene:

-WC: Byttet vegger, gulv, innredning og toalett i slutten av 2016.
-Bad: Byttet vegger, tak, innredning, toalett og dusj i slutten av 2016.
-Stue: Nytt gulv i 2016.
-Vaskerom: Ble bygd i slutten 2016. Vann og avløp hentet fra vegg mot bad. Sluk er lagt inn på avløp.
-Gang: Nytt gulv og nye vegger i 2017.
-Soverom: Byttet gulv på to av soverom i 2018/2019.
-Klesrom: Nye vegger, tak, gulv og spotter i 2018.
-Vindfang: Yttervegger, tak og gulv ble isolert. Gulv ble støpt høyere og lagt varmekabler. Nye vegger, tak og gulv, vindu og innerdører i 2017/2018.
-Kjøkken: Nye vegger, tak, gulv, spotter, vindu og innredning fra Sørlandskjøkken. Begge innerdører er også nye. Stod ferdig i april 2019.

-Våpenskap følger ikke med ved salg. Bak våpenskap er det ikke malt i samme farge som resten av rommet.

-Det er bygget et isolert hundehus i utebod, hvor det er lagt varmekabel. Kabel er noe overdimensjonert i forhold til areal iht. selger. Blir regulert av egen 2polt termostat.

Gjenstående arbeid vedr tak på garasje (som takstrapporten viser til) vil ferdigstillt før salg/overtagelse iht. selger.


Takstmannens konklusjon:
Tomannsbolig/atriumshus bygd i 1973. Boligen er oppført i trekonstruksjon på støpt ringmur.
Følgende momenter antas å ha størst betydning:
-Boligen er pusset opp og fremtrer i god teknisk stand.
-Blant annet er wc og bad pusset opp. Det er bygd vaskerom og kjøkkeninnredning er skiftet ut.
-Ellers er det fleste vinduer og en del av dørene skiftet ut.
-Konstaterte tilstandsvekkelser ved boligen er forventet i forhold til boligens alder, vedlikehold og bruk.
-Boligen er en del år og inneholder også bygningsdeler fra byggeår som blant annet enkelte vinduer, en balkongdør og en del av
utvendig kledning.
Rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med vedfyring, varmepumpe og elektrisitet.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 6045,- pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr.1452,-. Boligen har vannmåler og man betaler for forbrukt vann/avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Dette beløpet varierer etter forbruk. Se www.avfallsor.no for priser eller kontakt megler. Det er 4 terminer i året

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:

1976/6367-1/93 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
22.06.1976
Bestemmelse om gjerde
Elektriske ledninger.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 2/4-1974.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Søgne og Greipstad Sparebank.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Ved salg og utleie av fast eiendom skal det på oppdrag inngått fra og med 01.07.2010 oppgis en energiklassifisering på en skala fra A_G. Det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Kjøper må derfor ta høyde for energimerke G.

Ligningsverdi

Rekvirert, ikke mottatt. Kontakt megler.

Andre opplysninger

Alle integrerte hvitevarer (herunder eventuell oppvaskmaskin om det står i boligen på visningstidspunkt) på kjøkken følger med i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke dersom ikke det blir avtalt.

Dagens rom inndeling og bruken av enkelte rom er endret fra kommunale godkjente tegninger og ikke byggemeldt/ikke søkt om. I tillegg har eier bygd en utvendig bod på ca. 11 m2 som ikke er byggemeldt/ikke søkt om.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Kjell Erik Olsen, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Terje Skaara
Terje Skaara

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler