Adkomst

Fra Birkeland sentrum, kjør mot Lillesand. Etter ca 200 m tar du av til venstre skiltet Nordåsen Terrasse. Følg veien opp bakken, forbi lekeplass på venstre side, ta til høyre og du ankommer boligen som siste i rekken på høyre hånd. Boligen er godt merket med til salgsplakat fra Exbo. Ved fellesvisninger vil det bli godt skiltet med visningsskilt fra Exbo. På vegne av selger ønsker vi velkommen til en hyggelig visning!

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott til i et attraktivt og meget barnevennlig boligområde ca 10 min gange fra Birkeland sentrum, hvor det går busser til Kristiansand og noe sjeldnere til Lillesand. Skoleveien er trygg med gang- og sykkelsti helt frem til skolen som ligger ca 1 km unna. Det er flere barnehager å velge i på Birkeland, nærmeste ligger ca 10 min gange unna. I nærområdet er det flotte oppmerkede turløyper, lekeplass m/ fotballbane, akebakke og gapahuk, og kun ca 15 min gange unna finner du badestrand i Bersevannet med flotte bademuligheter for små og store. Eiendommen har fin og solrik uteplass med fin utsikt utover Birkeland.

Tomt

Eiet tomt på 443 kvm.
Flat og lettstelt tomt med gruslagt innkjørsel, plen, platting, hekk og busker. Det er rikelig med sol på tomten.

Adresse

Nordåsen terrasse 40
4760 Birkeland

Informasjon

Adresse:
Nordåsen terrasse 40
4760 Birkeland

Boligtype: Rekkehus
Eieform: Eier (Selveier)
Soverom: 4
Primærrom: 149 m2

Finn ID: 153735053

Omkostninger

2 270 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
10 300,- (Boligkjøperforsikring Legal 24 (Valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
54 250,- (Dokumentavgift)
--------------------------------------------------------
65 892,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 335 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 4216
Gårdsnr: 85
Bruksnr: 104

Parkering

Bruksrett til garasje i rekke (nr. 40), samt biloppstillingsplass på tomt, samt plass til 2 biler på egen tomt.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert område under reguleringsplan Nordåsen 3, gnr. 85, bnr. 14, godkjent til boligformål, vedtatt: 29.04.1975.

Byggemåte

Se boligsalgsrapport

Innhold

P-rom:
1. etasje: Vindfang, entré m/trapp, vaskerom, wc, soverom, kjøkken og 2 stuer. S-rom: Bod
2.etasje: Loftstue, gang, bad og 3 soverom. S-rom: Bod.

Stue: Lys og fin stue med god plass til spisestue- og sofaavdeling. Stuen varmes opp med vedovn og varmepumpe. Fra stuen er det fin utsikt utover Birkeland, samt utgang til platting og hage.

Kjøkken: Praktisk kjøkken fra byggeår med god skap- og benkplass, fliser over benk og integrert stekeovn og steketopp.

Bad: Flislagt bad med både badekar og dusjkabinett og baderomsinnredning i heltre.

Boligen har 4 soverom.

Standard

Takstmannens konklusjon: Enderekkehus oppført i 1983, og tilbygget i 1998. Bygningen er utformet med saltak konstruksjon og tekket med betongtakstein. Fasader er oppført med bindingsverk utvendig kledd med stående og liggende kledningsbord. Boligen varmes opp med varmepumpe, vedfyring og ellers strøm. Nåværende eier har hatt boligen i eie i to år. I denne perioden er det montert ny terrassedør, samt utført noe maling og annet vedlikehold. Bygningsmassen er hovedsakelig av eldre dato og derfor må det påregnes forhold som retningsavvik og skjevheter. Taktekking, kledninger, renner/nedløp, VVS, elektrisk anlegg og våtrom er i all hovedsak fra byggeår, noen oppgraderinger kan følgelig påventes. Bygningen vurderes å være i normal teknisk stand i forhold til alderen.

Hva kan ha betydning for deg som kjøper:
- Normalt vedlikeholdt bolig
- Aldrende våtrom
- Undertak har behov for utbedringer

Kjøper har undersøkelsesplikt, og oppfordres derfor til grundig gjennomgang av fremlagt salgsdokumentasjon. Interessenter kan vederlagsfritt kontakte undertegnede ved eventuelle spørsmål vedrørende rapporten. Noe du lurer på? Ring 90 81 91 80 eller send mail til post@kibsgaardtakst.no, rapporten må leses i sin helhet.

Oppvarming

Varmepumpe og vedovn i stue, ellers elektrisk oppvarming.

Vei, vann, kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter utgjør kr. 15 604,1 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 4 999,60,-, feiing, vann og avløp ifølge Birkenes kommune. Renovasjon kommer i tillegg og utgjør kr. 1 266,-. Dette beløpet varierer etter forbruk. Det er 2 terminer i året ifølge Libir.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst:
1983/1808-2/37 Rettigheter iflg. skjøte
25.03.1983
Diverse rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt fra kommunen.

Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse

Det er utstedt ferdigattest på boligen 25.05.1983 og på tilbygget 08.06.1999.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Lillesand sparebank.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag. Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp? Boligkjøperforsikringen fra Legal 24 bidrar til å gi deg som kjøper en økonomisk trygghet og senker risikoen ved et boligkjøp. Legal 24 sine advokater er eksperter på eiendom og står klare til å hjelpe deg. Legal 24 dekker dine og eventuelt idømte saksomkostninger.

Energiattest

Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E. Energiattesten kan fås ved henvendelse til megler.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig:
kr 554 494
Som sekundærbolig:
kr 1 996 178

Andre opplysninger

Hvitevarer medfølger ikke i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven.

AS/IS KLAUSUL

Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.
Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.
Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS eller per fax til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises det til Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Hvitvasking

Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette.

Diverse

Det oppfordres til en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport/tilstandsrapport utført av Fredrik Kibsgaard, samt selgers egenerklæring.

Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt

Martin Olsen
Martin Olsen

Bruk dette skjemaet for å sende en direkte melding til megler